Off Canvas sidebar is empty

Genel

Mından kırk cıl alga bolur edi dеymе, mеn ilk okuvda okugan zamanlada Türk tilni alay caraşdırıb sölеşirça bilmеy edik. Elibizdе har kim da tav tildе sölеşgеni amaltın Türk tildе sölеşirgе izlеgеn hazna adam cok edi. Mеn sabiy bolub esimdе kalgan kartlarıbız Türk tilni bilirgе izlеgеn cıllada tеlеvizyon cok, tеlеfon cok, anı koy, elеktrik da cok edi. Barısını da ornun tuthan ullu bataryaları bolgan lampalı radiyola bar edilе. Kartlarıbız, zamanı cеtsе, «Marca, radiyonu bir açıgız, ajansha tıñılayık, ozub kеtmеsin» dеvçü zamanlarında cañılıklanı añılar tеñli Türk tilni bilirgе izlеgеnlеri esimdеdi.

Bir kavum adam ötürüknü cahillikden, karañılıkdan aytadı. Bir kavum, kesini caşavun igi eter üçün, halkın, curtun satadı, amantiş bolganın caşırır üçün a – kertige uşaş ötürükleni kuraşdıradı, bolgannı katışdıradı. Üçünçü kavum da ötürüknü itlikden, duşmanlıkdan kuraşdıradı, cayadı.  Alay a, kesini kara innetin, kara betin bildirmez üçün, «munu biz aytmaybız, kesigiz aytasız» deb, cahilleribiz  bla amantişleribiz aythannı bayrak etib, ülgüge tutub aylanadıla.

Mından kırk cıl alga bolur deyme, men ilkokulga  başlagan zamanlada, Türk tilni alay caraşdırıb söleşirik teñli bilmeyedik. Elibizde harkim da Tav tilni söleşgeni amaltın Türk tilni söleşirge izlegen hazna adam bolmagandı. Men sabiy bolub esimde kalganı kartlarıbıznı Türk tilni bilirge izlegen  zamanları, ol cıllada  televizyon cok, telefon cok, anı koy elektirik da cok edi. Barısını da cerin tutgan ullu bataryaları bolgan lampalı radyola baredile. Kartlarıbız sagatı kelse "Marca radyonu bir açıgız da ajansnı tıñlayık, ozub ketmesin" devçü zamanlarında, ajansnı añlarga ceterik teñli Türk tilni bilirge izlegenleri esimdedi.

1943-1957 sürgün cıllada Karaçayga kallay kıyınlık cetgenin barıbız da bilebiz. Kesi sabiy bolub eskermegen da, ulluladan, bilgenleden eşitir kerekli kalmagandı. Cazıvçu emda jurnalist Laypanlanı Seyitni avuzundan eşitgenimi kıshası bla aytırga izleyme. 1943 cıl noyabrda Karaçay halk cüklenib kelgen mal vagonla İtil suvnu başı bla cañı işlenñen köpürnü üsünde tohtadıla. Köb turduk alayda. Aman hapar terk cayıldı: - Cañı köpürnü demeñililigin sınaydıla – költürürmü, költürmezmi? - Biz carlılanı suvga batdırıb, bütev halknı tüb eterge başlagandıla - Endi duniyada karaçay bolub kişi kalmazgamı tebregendi? - Stampulçula va? Sovet vlast kirginçi Türkge köçgen nasıblı ahlularıbız - Da ala Türklüle bolub boşagan bolurla.

Bizni elibizni adamları 1888 cılda kemele bla algın Samsun şaharga kelgendile. Alaydan Amasya şaharga ötüb bir kesek bılayda turgandıla. Patçah bılaga "kalayın saylay esegiz bereyim da cerleşigiz" degeninde Adana şaharnı Gâvur Tavun izlegendile.Adana şaharga bara turub Tokat şaharnı "Alpudere" eline cerleşgendile. Bılayda caşavga kelişalmaganlarında alayga cuvuk "Tekka" degen elge cerleşgendile. Bılayda bir talay zamannı caşagandıla.

Cıyırma cıldan artık zamannı için de, anı atı gazetleni betlerinden tüşmey, kesi da televideniyanı hayırından alanı üylerinde sıylı konak bola, bu sagatlaga deri da köplege belgisiz seyirlik işleni bla adamlanı üslerinden alamat uşakla bardıra, Kabartı-Malkarda bla Karaçay-Çerkesiyada caşaganlanı kuvandırganlay keledi. Ala va milletibizni, kollarına çırak alıp, adamlanı carıklandırıvga bek birinçi col salgan tavuşluk keleçilerini, Malkarnı bla Karaçaynı halkını işi üçün canların kanların ayamay küreşgen ötgür caşlarını, emegenleni öltürüp, bizni caşavubuzdan osal zatlanı barısın da kuruthan Örüzmekni kesiça, şöndü rolü nartlanı-alimleni bla cazıvçulanı üslerindendile.

Duniyada em oñluğa sanalğan on nazmuçunu caş tölüge amanatları Parijde kitab bolub çıkğandı. Ol onovlandan biri Oljas Suleymenovdu. Batıda [Zapadda] alay atı aytılğan adamnı bizde caş tölü bile da bolmaz. SSSR çaçılğanlı soyuz respublikala ençi kralla bolğandıla. Kazahstan da bolğandı ençi davlet. Kaynayla ala – erkin egemen [suverennıy] kralla, keslerini oñlu cazıvçuların birer cerge keleçi etib olturtalla, alay demek – cazıvçularını sıyların körelle, ışanalla, ala diplomat işleni kimden da igi bardırlıklarına bazalla. Söz üçün, Oljas Kazahstannı UNESCOda keleçisidi. Ol alamatdı, aşhıdı, alay a soruv: ıyıkda eki kere çıkğan karaçay gazetni bir betin Oljasha bergenden mağana barmıdı, alaysız da bu cergili materiallanı kalay sıyındırırğa bilmey kıyınlaşa turğanlay? Andan ese, biz Karaçay bla baylamlı adamlanı, haparlanı basmalasak igi tülmüdü? Ne igilik etgendi Suleymenov Karaçayğa? Ma endi  adamnı kölüne kelirge bolluk bu kucur soruvlağa cuvab da ete, Oljasnı üsünden talay söz aytayık.

1883 yılında Kafkasya’dan göç edip, Sivas’ın Emirdağ Gözeli yöresinde bir süre ikamet ettikten sonra bugünkü Yazılıkaya’ya gelerek yerleşen Karaçaylılar tarafından kurulmuştur. Kuruluş tarihini bazı kaynaklar 1886, bazıları ise 1892 olarak gösterirler. 1886 yılında Yazılıkaya mıntıkasına gelen Radet, bu günkü köyün bulunduğu alanda çok büyük çam ormanlarının bulunduğunu ve Frig anıtlarının bu ormanlar arasından güçlükle seçilebildiğini yazar. Aynı seyyah 1893 yılında ikinci ziyaretinde, buradaki ormanların yok olduğunu ve anıtların dibinde bir köyün kurulduğunu belirtir. O halde köyün kuruluş tarihi için en uygun olanı 1892’dir. Köy kurulduktan bir süre sonra halkın bir kısmı ayrılarak Akhisar Köyü'nü kurmuşlar ve orada yerleşmişlerdir.

Login

{loadmoduleid ? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:261 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?}