KAFKAS GÖÇLERİ

  Yazar: Anonim
  Dil: Türkçe
  Yıl: 2012-02-16
  Yayıncı: Dernek/Kurum

  Kafkasya; Batıda Karadeniz kıyılarından doğuda Hazar Denizine kadar olan ve bölgenin belkemiğini oluşturan, kuzeybatıdan güneydoğuya uzanan Kafkas Dağlarının kuzey ve güney olarak ikiye ayırdığı bölgedir. Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan devletlerinin bulunduğu Güney Kafkasyanın yanı sıra, Kuzey Kafkasya''da ise Dağıstan, Çeçen-İnguş, Osetya, Kabartay-Balkar, Abhazya ve Adige bölgeleri bulunmaktadır.


  KAZAVAT (ROMAN)

  Yazar: Bilal Laypan
  Dil: Karaçay
  Yıl: 2021-02-15
  Yayıncı: Yayınlanmamış

  Mıññа nе kündüz, nе kеçе tıñı-tınçlık cоkdu. Ulludu bu gitçе аdаmçıknı kаygısı. Pеlüvаn bоlurgа izlеgеn gitçе аdаmçıklаnı kаygılаrı kаçаn dа ullu bоluvçаndılа. Munuçаlа, zаmаnsız ilinmеk аcаldаn ölüb kеtmеsеlе, bашçı bоlmаy kаlmаydılа. Hаlkgа, krаlgа bаşçı bоlаlmаsаlа dа, аmаnlıkçı cıyıññа bаşçı bоlаdılа. İç havalаrı, tаbigаtlаrı аlаydı. Bu dа, bir dа аjımsız, bеlgili murdаrlаnı, gudulаnı, tоnоvçulаnı аrаlаrındа аtın аytdırıb, cаşаvun аmаn blа bоşаrık bоlur edi, mаrksizm blа şаgırеy bоlmаsа, lеninçilеgе, Lеniñе tübеmеsе. Rеvоlütsiоn innеt cürеgin küçlеgеndеn sоrа uа, ullu idеya-innеt üçün, rеvоlütsiyanı işi üçün – «аdаm öltürgеn, tоnаgаn dа günаh tüldü». Günаhdı dеb аythаn dindi, özgе, оl din оkuvun, bаbаslıkgа оkugаnın koyub, «kеrti Hаk cоlgа» – rеvоlütsiоn cоlgа köçgеndi. Dinni, dinçilеni dа kurutа kеtgеndi. Endi оl, bir аmаnlıkçı cıyınnı tül, Kоmmunist pаrtiyanı, Sоvеt krаlnı tаmаdаsıdı. «Kurç/Stаlin» dеb, kеsi kеsinе аtаgаn аthа tıyınşıdı. Аlgıññı tеmirlеni – Tеmuçinni, Tеmirlаnnı unutdurlukdu оl. Аlаy а...


  ON TÖRT CIL (ROMAN)

  Yazar: Bayramuklanı Halimat
  Dil: Karaçay
  Yıl: 1990-02-01
  Yayıncı: Özel Yayınevi
  Sayfa: 105

  Tav biçenni tatlı iyisi siññen havanı oñsunub soluy, biçenni sırtıñ bla taşımay, eki çarhlı arbala bla taşıvçu zamanlanı esiñe tüşürese. Caznı başı karağanlay, tişiruvla, adetdeça, biçenliklege suv salıb ösdürüb, küz çalkı çalır zamanda va tirelib kaldıla: kartlada çalkı tutarlay karıvu bolğan hazna kişi cokdu, tişiruv a çalkı çalmaydı, ol adet tüldü. Ol sebebden bıyıl biçenlikleni çaçın caşçıkla alırğa küreşedile. Anda mında ırcığa olturub, çalkını kalay tutarğa kereklisin caşçıklağa ürete turğan kartlanı körlükse.


  HASAN'IN MACERALARI (KAFKASYALI HASAN)

  Yazar: Eldar Gurtuyev
  Dil: Türkçe
  Yıl: 2012-09-01
  Yayıncı: Özel Yayınevi
  Sayfa: 208
  ISBN: 978-605-08-0595-6

  "Merak" ne demektir bilir misiniz? Hani insan her şeyi bilmek ister! Dolmakalem, dikiş makinesi veya küçük bir radyo… Ne olursa… Hasan’ın karşılaştığı zorluklar, genellikle sorduğu sorulara açık ve net cevaplar alamamasından kaynaklanıyordu. Babası, çoğu zaman Hasan’ın sorularını cevapsız bırakır, “Okula gittiğinde orada sana her şeyi öğretirler” diye karşılık verirdi. Okula gitmek mi! Ama ne zaman? Dolmakaleme mürekkebin nasıl çekildiğini anlatsa ne olurdu sanki! Şişe doldurmaya pek benzemiyordu. Bu tamamen farklı bir şeydi. Dolmakalemin ucunu mürekkebe batırıyorlar, arka tarafını çevirip döndürüyorlar ve doluyor. Mürekkebi aşağıdan yukarıya nasıl akıtıyorlar? Hasan’a dolma kalemi alıp bir köşeye çekilmekten başka çare kalmamıştı işte. Bir de mürekkep hokkasını tabiî. Bu iş çok eğlenceli olacağa benziyordu. Hasan özellikle kendi elleriyle yaptığı şeylerden çok zevk alıyordu.


  Kütüphane Süzgeçi

  © 2006 2021 kamatur.org - Karaçay Malkar Türkiye.