1. Makaleler
  2. Tarih
  3. Edebiyat
  4. Kültür
  5. Genel

TIŞ KRАLLАDА KАRАÇАY BАYRАKNI …

03-01-2009 Genel Bilal Laypan

Miññi Tavnu etеgindе – ummеtçi emdа millеtçi аdаmlа ziyarаthа cürüuçü – nаrt kаbırlа bаrdılа. Оl kаbırlаdа Kаrаçаy Hаlk-Curt cаşаr üçün, kаmа blа, kаlаm blа dа kаn-cаn аyamаy kürеşgеnlе – şеyitlе...

Devamını oku

KАBАRTILI BАŞÇILА ОT BLА ОYNАY…

26-12-2008 Genel Nisan Adurhay

Tаrihgе kаrаsаk, Kаrаçаy-Mаlkаr Türklеgе em ullu duşmаnlık etib kеlgеn – Kаbаrtıdı. Köb zаmаnnı Türkgе bоysunñаn Kırım hаnlаgа cаsаk tölеb turgаndı Kаbаrtı. Kırımgа cаñı hаn tüşgеni sаyın, аñа kul savgа etib...

Devamını oku

BARAK

20-12-2008 Tarih Laypanlanı Seyit

Sılpağarlanı cigit Dommayçını ulanı, Sılpağarlanı Deboşnu caşı ötgür Barak, Üçkeken özen başında Kamişli-Kol kışlıkda, koşda malçı bolub turğan cerinde, atasını bir hını sözüne açıvlanıb, atın cerleb, camçısın, başlığın, macal kiyimin...

Devamını oku

KARAÇAY TÜRKLERİNİN BÖRÜYLE [KURTL…

19-11-2008 Kültür Bilal Laypan

Kurt [gizli adı Canlı] diğer Türk milletlerinde olduğu gibi Karaçay Türklerinde de önemli bir yer işgal ediyor. Kurt köpek cinsinden olmasına rağmen, köpek gibi insana itaat etmiyor, altın zincir ve...

Devamını oku

BARAK

20-12-2008 - Laypanlanı Seyit

Sılpağarlanı cigit Dommayçını ulanı, Sılpağarlanı Deboşnu caşı ötgür Barak, Üçkeken özen başında Kamişli-Kol kışlıkda, koşda malçı bolub turğan cerinde, atasını bir hını sözüne açıvlanıb, atın cerleb, camçısın, başlığın, macal kiyimin...

Devamını oku

KARAÇAY-MALKAR TÜRKLERİNİN RUS HAKİ…

31-03-2008 - Adilhan Adiloğlu

Günümüzde yoğun olarak Rusya Federasyonu’na bağlı Karaçay-Çerkes ve Kabardey-Balkar şeklinde iki ayrı özerk cumhuriyet içerisinde yaşayan Karaçay-Malkar Türklerinin nüfusu yaklaşık 300 bin kişidir.

Devamını oku

KARAÇAY TÜRKLERİNİN DİLİNDEN DRAU …

26-03-2008 - Mehmet Demirci

ABD''de yaşayan Türk toplumunun en önemli kitlesi olan Karaçay Türkleri''nin yaşayan çınarları, Cabbar Aybaz ve Niyazi Bayçora; 63 yıl önce binlerce kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Drau faciasını anlattı. Bugün 104...

Devamını oku

BAŞHÜYÜKNÜ TARİHİNDE ÜLÜŞÜ BAR…

15-06-2007 - Adilhan Adiloğlu

Duniyanı başında, türlü türlü şartları bla, tuvgan emda caşagan ellerini tarihinde ızın koygan, ülüşü bolgan adamla boladıla. Bıllay adamla caşavlarını aslamın eline, camagatına, milletine hayır eterge deb tavusadıla. Anı sebebli...

Devamını oku

MİNGİ TAV

20-04-2008 - Mehmet Nazım Karça

Mingi tavnu başı akdı karladan Eteginde çiçek tolu kırladan Keçem künüm sanga bolgan cırladan, Başga bir zat tüşünmeyme Mingi Tav ! Azamatıng, ullulugung alaydı, Seni körgen unutalmay cılaydı, aldamayma kertisida...

Devamını oku

BİYNÖGER VE KOCOCAŞ DESTANLARI ARASIN…

12-12-2007 - Adilhan Adiloğlu

Eski Türk sosyal hayatında tesiri kuvvetli bir müessese olan avcılık faaliyeti aynı zamanda bazı dinî inançların da doğmasına sebep olmuştur. Avcılıkla ilgili bu dinî inançların başında; dağların, ormanların ve hayvanların...

Devamını oku

KAYSIN KULİYEV

30-10-2007 - Super User

Karaçay-Malkar şiirinin en büyük üstadı kabul edilen  Kaysın Kuliy [1917-1985], eski Sovyetler Birliği ile Sovyet bloku ülkeleri çapında çok meşhur bir şairdir. Türkiye’de pek bilinmemesine karşılık eskiden Sovyet hâkimiyetinde bulunan...

Devamını oku

BAŞHÜYÜK

09-08-2007 - Bilal Laypan

Başhüyük elni 100 cıllıgı bla algışlayma. Bu nazmunu da ol kuvançha atayma. Başhüyük elçileni barına da savluk, esenlik, nasıb caşav tileyme.

Devamını oku

KARAÇAY TÜRKLERİNİN BÖRÜYLE [KURTL…

19-11-2008 Kültür Bilal Laypan

Kurt [gizli adı Canlı] diğer Türk milletlerinde olduğu gibi Karaçay Türklerinde de önemli bir yer işgal ediyor. Kurt köpek cinsinden olmasına rağmen, köpek gibi insana itaat etmiyor, altın zincir ve...

Devamını oku

TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN HALK KÜLTÜ…

01-05-2008 Kültür M. Tekin Koçkar

Kültür, içgüdülere ve kalıtıma bağlı değildir. Her insanın doğduktan sonraki yaşantısı içinde kazandığı davranış biçimleri ile oluşur. Topluluk hayatı olmaksızın kültür söz konusu olamaz. Kültürün unsurları aynı topluluğun diğer üyeleriyle...

Devamını oku

DAMGALARIN DANSI ÜZERİNE

07-09-2007 Kültür Mehmet Aşçı

Çalışmalarımın  konusu olan damgalar kapsamlarında gizemlilik bulunduran herhangi bir eşyayı veya hayvanı birbirinden ayırmak, tanıma ve tanıtmak amacıyla kullanılan (im–en-sembol-arma-mühür) estetik açıdan amacına ulaşmış tarihi, grafiksel belgelerdir. Tarihsel kökeni çok...

Devamını oku

KARAÇAY - TÜRK DÜĞÜNÜNDEN BİR MOT…

06-09-2007 Kültür Hasan Ülker

Kuman-Kıpçak Türklerinin bir dalı olan Karaçay Türkleri folklor; örf, adet ve  an''aneleri ile dikkat çekici bir boydur. Bugün bile Ortaasya menşeli kelimelerle kurulan cümleler ile konuşmaları ilgi çekicidir. Rasonyi, Arat...

Devamını oku

TIŞ KRАLLАDА KАRАÇАY BАYRАKNI …

03-01-2009 Genel Bilal Laypan

Miññi Tavnu etеgindе – ummеtçi emdа millеtçi аdаmlа ziyarаthа cürüuçü – nаrt kаbırlа bаrdılа. Оl kаbırlаdа Kаrаçаy Hаlk-Curt cаşаr üçün, kаmа blа, kаlаm blа dа kаn-cаn аyamаy kürеşgеnlе – şеyitlе...

Devamını oku

KАBАRTILI BАŞÇILА ОT BLА ОYNАY…

26-12-2008 Genel Nisan Adurhay

Tаrihgе kаrаsаk, Kаrаçаy-Mаlkаr Türklеgе em ullu duşmаnlık etib kеlgеn – Kаbаrtıdı. Köb zаmаnnı Türkgе bоysunñаn Kırım hаnlаgа cаsаk tölеb turgаndı Kаbаrtı. Kırımgа cаñı hаn tüşgеni sаyın, аñа kul savgа etib...

Devamını oku

RUSYA FEDERASYONUN'DAN GEÇİCİ İKAMET…

15-05-2008 Genel Murat Poyraz

Rusya Federasyonu'ndan "Geçici İkamet İzni" almak isteyenler, bulundukları ülkenin Rusya Federasyonu diplomatik temsilciliklerine ve konsolosluklarına da başvuru yapabilecekler. Bununla ilgili olarak, yabancı uyruklu vatandaşların hukuki durumlarına dair, Rusya Federasyonu federal...

Devamını oku

HANT KAÑÑABIZ - TAV HIÇIN

16-01-2008 Genel Abdullalanı Marina

Karaçay-Malkar halkda hant kañña hıçınsız bolmagandı. Buruññu macüsü zamanlada har törege neda bayramga ençi hıçın etgendile. Karaçaylıla bla Malkarlıla aşhı konakbay bolgandıla. Oram bla ötüp bargan adam hıçın iyis çıkgan...

Devamını oku
kamatur.org 2021 deneme yayını Ayrıntılı Bilgi