Off Canvas sidebar is empty

Karaçay-Malkar Folklor Kitabının Latin Harflerine Aktarımı ve Değerlendirilmesi

  • Dil: Türkçe
  • Yıl: 2016
  • Tez Türü: Yüksek Lisans
  • Yazar: Nursel Işık
  • Konu: Halkbilim
  • Sayfa: 684

Makale Dizini

Çalışma, Ortabaylanı Rimma'nın 1987 yılında basılan Karaçay-Malkar Folklor kitabında yer alan metinlerin türlerine göre değerlendirilmesi ve Latin alfabesine aktarımını içermektedir. Kitapta üç büyük başlık altında toplanmış olan destan, efsane, masal, hikâye ve fıkra türlerinde bulunan metinler, çalışmada beş başlık altında toplanmıştır. Metinler, türlerine uygun olan inceleme şekillerine tâbi tutulmuştur. İncelemenin öncesinde metinler Kiril alfabesinden Latin alfabesine aktarılmıştır. Karaçay-Malkar Folklor kitabının derlemelerden oluşması, özellikle "Masallar" bölümünde yer alan seksenden fazla masalın, kendi dönemi içinde derlenen Karaçay-Malkar halk masallarının sayısına büyük katkıda bulunması, çalışmada söz konusu kitabın incelenmesinin önemli sebeplerindendir. Ülkemizde, Karaçay-Malkar Edebiyatıyla ilgili olarak yapılmış akademik çalışmaların çok az sayıda olması, bu konuya daha fazla eğilmenin faydalı olacağı düşüncesi çalışmanın bu eserle sürdürülmesinin bir diğer sebebidir.Çalışma, Türkiye ve Türkiye dışındaki Türk halkları arasında kurulan kültürel bağlara bir destek niteliğindedir.

This study includes texts assessment according to their genres from Ortabaylanı Rimma's Karachay-Malkar Folklore, published in 1987, and then their transfer into Latin Alphabet. Texts which are gathered under three main titles in the book whose genres are epics, legends, fairy tales, stories and jokes are now gathered under five titles in this study. Texts are subjected to the assessment types in accordance with their genres. Before the assessment, texts are transferred from the Cyrillic alphabet to the Latin alphabet. There are many important reasons to assess this book such as the book Karachay-Malkar Folklore consists of compilations or over eighty fairy talestaking place under the section of "fairy tales" make an enormous contribution to the number of folk fairy tales compilation in its own period. Another reason to continue this study with this specific book is that there are very few academic studies related to Karachay-Malkar Literature in our country and the thought that it will be useful to focus more on this topic.This study has a qualification to support the cultural ties among Turkey and Turkish population outside Turkey.

kamatur.org

Karaçay Malkar Türkiye

Login

{loadmoduleid ? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:261 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?}