Off Canvas sidebar is empty

Situating and constructing the history, identity and spatiality of a settlement: The case of Başhüyük Town in Konya province

  • Dil: İngilizce
  • Yıl: 2009
  • Tez Türü: Lisans
  • Yazar: Özüm İtez
  • Konu: Dilbilim
  • Sayfa: 101

Makale Dizini

Bu çalışma, Başhüyük olarak adlandırılan yerin yerleşim tarihi ile ilgilidir. Bu yer, bir grup muhacirin, 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu tarafından yerleştirildiği, bir köydür. Çalışmanın ilk bölümünde, bu köyün Kafkas göçmenlerden (muhacir) oluşan bir Osmanlı köyü olarak kurulması anlatılacak; Osmanlı İmparatorluğunun muhacirlerin iskânı için çıkardığı talimatnameler ve diğer benzer yerleşimlerle ilişkileri değerlendirilecektir. İkinci bölümde köyün, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyetine ve son olarak günümüze kadar olan uzamsal ve sosyal değişimi/dönüşümü tartışılacaktır. Son olarak ise bu 102 yaşındaki köyün, koruma ve yenileme gibi kavramlar dahilinde muhtemel gelecek senaryoları tartışılacaktır.

In this research, the settling history of a site called Başhüyük will be studied. This site is a village where a group of immigrants settled with the instruction of Ottoman Empire on early 20th century after their immigration from Caucasus. The first part of this study will elaborate the foundation of this site as an Ottoman village with Caucasian settlers in Konya Province; with respect to many settling legislations and other immigrant villages of the era. The second part will be discussing and elaborating the fore coming spatial and social transformations of this village from its foundation through Turkish republic to this day. Finally on the last part of the study, the notions of preservation, restoration and possible future scenarios of this 102 years old village will be discussed.

kamatur.org

Karaçay Malkar Türkiye

Login

{loadmoduleid ? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:261 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?}