Off Canvas sidebar is empty

Halimat Bayramuk'un Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Mensur Eserleri

  • Dil: Türkçe
  • Yıl: 2018
  • Tez Türü: Yüksek Lisans
  • Yazar: Feride Alieva
  • Konu: Edebiyat
  • Sayfa: 272

Makale Dizini

Dünyada, özelliklede Rusya egemenliği ve etkisindeki milletlerin hayatında derin etkiler oluşturan Ekim Devriminin meydana geldiği 1917 yılında günümüzde Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti içerisinde yer alan Hurzuk köyünde dünyaya gelen Halimat Bayramuk, Devrim'le beraber büyümüş ve bu dönemin getirdiği koşullara, gelişmelere yakından şahit olmuştur. İkinci Dünya Savaşı yıllarında gönüllü olarak askeri hastanede görev almış ardından 2 Kasım 1943'te tüm Karaçay halkıyla birlikte Orta Asya'ya sürgüne gönderilmiştir. 1957 yılında sürgünden döndükten sonra Halimat Bayramuk, Karaçay-Malkar edebiyatını yeniden canlandırmak için Karaçay'ın diğer edebiyatçılarıyla birlikte yoğun çalışma sürecine girmiş ve sürgün döneminde yayımlayamadıkları eserlerini bastırmaya başlamışlardır. Modern Karaçay-Malkar edebiyatının kurucuları arasında yer almış olan Halimat Bayramuk kaleme aldığı eserleriyle başta Kafkasya olmak üzere tüm Sovyetler Birliğine adını duyurmuştur. Tez çalışmamızda, Halimat Bayramuk'un roman ve hikâyelerinin incelenmesi ve incelemeden hareketle, onun Karaçay-Malkar edebiyatındaki yeri ve öneminin belirlenmesi amaçlanmıştır. "Giriş", "Sonuç" ve üç ana bölümün yer aldığı bu çalışmanın "Giriş" bölümünde Karaçay-Malkar Türkleri, Karaçay-Malkar sözlü ve yazılı edebiyatı hakkında genel bir bilgi verilmiştir. "Birinci Bölüm"de Karaçay-Malkar edebiyatının ünlü kadın yazar ve şairi Halimat Bayramuk'un hayatı, edebî kişiliği, hakkında yapılan çalışmalar ve eserlerine dair örnekler yer almıştır. "İkinci Bölüm" de Halimat Bayramuk'un dört romanı tahlil edilmiştir. Roman tahlillerinde önce özet, ardından olay örgüsü, şahıs kadrosu, zaman ve mekân, dil ve üslup incelemesi yapılmıştır. Çalışmamızın "Üçüncü Bölüm"ünde Halimat Bayramuk'un yirmi beş hikâyesi tahlil edilmiştir. Hikâye tahlillerinde önce eserin özeti, olay örgüsü ardından şahıs kadrosu, zaman ve mekân, dil ve üslup incelenmiştir. "Sonuç" bölümünde Halimat Bayramuk'un hayatı, edebi kişiliği, romanları ve hikâyeleri üzerine yapmış olduğumuz bu çalışmayla ilgili genel bir değerlendirmede bulunulmuştur. Varılan sonuçlar ve yapılan tespitler sunulmuştur.  

1917, when the October Revolution began which leaved an indelible impression in the world especially in Russia sovereignty and under the thumb of nation's life. And in that year Halimat Bayramuk was born in Hurzuk village today which located in the Karachay-Cherkess Republic and she was grown up with the new conditions and witnessed the developments in this period. İn the Second World War she has served as a volunteer nurse in the military hospital then on 2 November 1943 with all the Karachay people she was exiled to Central Asia. After her exile ended in 1957, Halimat Bayramuk with the other Karachay writers had been in a process of an intensive study to revive the Karachay-Malkar literature and they had begun to publish their works wich could not be published during the exile period. İn our study, we have aimed to analyze the novels and the narrations of Halimat Bayramuk and to set her importance and position in Karachay-Malkar literature with reference to this analysis. İn the "Prologue" part of this study, consisting of three main chapters and the result part too, some general information was given about the Karachay-Malkar Turks and Karachay-Malkar oral and written literature. In the "First Chapter" we talked about of Karachay-Malkar the famous female poet and writer Halimat Bayramuk's biography, literary personality and works. In the "Second Chapter" we studied and analyzed four novels of Halimat Bayramuk. Begin studying of the novel summary and then plot, characters, setting, language and style analysis. And in the "Third Chapter" we studied and analyzed twenty-five stories of Halimat Bayramuk. Begin studying of the stories summary and then plot, characters, setting, language and style analysis. Finally, in the "Result" part, we wrote our general evaluation of Halimat Bayramuk's life, literary personality and her selected novels and stories. Also we're presented the results and determinations

kamatur.org

Karaçay Malkar Türkiye

Login

{loadmoduleid ? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:261 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?}