Off Canvas sidebar is empty

Kafkasya'dan Anadolu'ya Karaçay-Malkarlılar ve Göçleri (1853-1910)

  • Dil: Türkçe
  • Yıl: 2016
  • Tez Türü: Doktora
  • Yazar: Tuncay Açık
  • Konu: Tarih
  • Sayfa: 245

Makale Dizini

Bu çalışmada Karaçay-Malkarlıların 1853-1910 yılları arasında Kafkasya'dan Anadolu'ya yaptıkları göç hareketleri incelenmiştir. Bugün sayıları 350.000'e yaklaşan Karaçay-Malkarlılar; Türkiye, Suriye, Kırgızistan, Kazakistan, Amerika Birleşik Devletleri, Karaçay Özerk Çerkes Cumhuriyeti ve Kabardey-Balkar Özerk Cumhuriyeti başta olmak üzere dünyanın muhtelif yerlerinde yaşayan bir Türk boyudur. Karaçay-Malkarlılar 1475 yılında Osmanlı egemenliği altına girmişler ve uzun yıllar Devlet-i Aliye'ye önemli hizmetlerde bulunmuşlardır. 1828 yılında Ruslarla yaptıkları Hasavka Savaşı'nı kaybedince Rus hâkimiyetini kabul etmek mecburiyetinde kalmışlar, 1853-1856 Kırım Savaşı sonrası artan Rus baskıları üzerine dinî, siyasî, ekonomik, sosyal birtakım nedenlere bağlı olarak Osmanlı topraklarına göç etmişlerdir. 1885-1910 yılları arası, Karaçay göçlerinin en yoğun yaşandığı dönemdir. Zorlu göç esnasında ve Anadolu'da iskânları sırasında Karaçay-Malkar Türkleri büyük zorluklarla karşılaşmışlar ve nüfuslarının bir kısmını kaybetmişlerdir.

In this study, the migration movements of Karachay-Balkarians from Caucasus to Anatolia between the years 1853 and 1910 have been examined. Today, Karachay-Balkarianswhose number has reached 350.000 is a branch of Turks living mainly in Turkey, Syria, Kyrgyzstan, Kazakhstan, the United States of America, Autonomous Karachay-Cherkess Republic and AutonomousKabardino-Balkaria Republic and in some other areas of the world. Karachay-Balkarians had been under the Ottoman sovereignty in 1475, and served well to the Ottoman State for long years. When the Ottomans lost the Hasavka War with Russians in 1828, they had to accept the Russian sovereignty. With the increasing Russian pressure after the War of Crimea between the years 1853 and 1856 they had to migrate to the Ottoman Territory due to religious, political, economic and social reasons. The most intense Karachaismigration was between 1885 and 1910.Karacay-Balkarians experienced great difficulties during hard migration conditions and during their settlements in Anatolia, and lost a part of their population.

kamatur.org

Karaçay Malkar Türkiye

Login

{loadmoduleid ? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:261 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?}