Off Canvas sidebar is empty

Eskişehir ve Çevresinde Konuşulan Karaçay Türkçesi Dil Özellikleri

  • Dil: Türkçe
  • Yıl: 2015
  • Tez Türü: Yüksek Lisans
  • Yazar: Setenay Konak
  • Konu: Edebiyat
  • Sayfa: 313

Makale Dizini

Dil değişen bir canlı varlıktır. Tarih içinde bir dilin birçok nedenden değişime uğradığı bilinmektedir. Derleme çalışmaları bu değişimlerin ne derecede olduğunu tespit etmek için gerekli ve önemlidir. Kafkasya'dan Anadolu'ya göç eden Karaçay Türklerinin dili de bazı değişimlere uğramıştır. Bu araştırma, Türk dilinin lehçelerinden olan Karaçay Türkçesini, Eskişehir ve çevresine göç eden Karaçay halkının konuşma dilini tespit etmek ve incelemek üzere yapılmıştır. Derleme çalışması Eskişehir'in merkez, ilçe ve köylerinde yaşayan Karaçay Türkleriyle yapılan görüşmelere dayanmaktadır. Toplam sekiz farklı yerleşim bölgesiyle sınırlı olan derleme metinlerinin çeviriyazı işaretleri ile metin oluşturulmuş, dil incelemesi yapılmış ve sözlüğü hazırlanmıştır.

Language is a living entity changes. In the history, a language undergo to change for many reasons as is known. Compilation works are important and required to determine the extent of these changes. Karachay Turks had migrated from the Caucasus to Anatolia (to Eskisehir) and their language had undergone some changes. This study is made to examine the Karachay Turkish Language which is the dialect of Turkish Language and spoken by the Karachay Turkish people who had migrated to Eskişehir. Compilation work consist of interviews with Karachay Turks, who live in the center of Eskisehir, its towns and villages. The text was created, language examinations were made, and dictionary was prepared from the compilation studies which are limited with eight different locations.

kamatur.org

Karaçay Malkar Türkiye

Login

{loadmoduleid ? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:261 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?}