TPL_OFFCANVAS_EMPTY_ERROR

Karaçay-Malkarlarda Tılsımlı Masallar

  • Dil: Türkçe
  • Yıl: 2012
  • Tez Türü: Yüksek Lisans
  • Yazar: Zeynep Aslan
  • Konu: Halkbilim
  • Sayfa: 632

Makale Dizini

Çalışmada Karaçay-Malkar tılsımlı masallarından yirmi beş masal, Latin alfabesine aktarılmış, ardından Türkiye Türkçesine kazandırılmıştır.Masallar yapısal inceleme metoduna göre incelenmiş, daha sonra Karaçay-Malkar masallarının dünya masallarındaki yerini görmek üzere, bu alandaki en kapsamlı indeksi içeren Motif Index of Folk-Literature'a göre değerlendirilmiştir. Çalışma; Ön Söz, Giriş, İnceleme I-II, Metin I-II, Sonuç, Kaynakça ve Özet'ten oluşmaktadır.Masalların yapı incelenmesinde; masalların kurgusu, epizotları ve olay tekrarı formelleri üzerinde durulmuştur. Muhteva incelemesinde ise masallar; kahramanlar ve çevre açısından değerlendirilmiş, ardından masallarda tespit edilen motifler Motif Index of Folk-Literature'a göre listelenmiştir.Metinlerin önce Latin alfabesine aktarılmış şekilleri, ardından Türkiye Türkçesine aktarılmış şekilleri verilmiştir. Sonuç bölümünde yapılan incelemelere dair varılan sonuçlar yer almaktadır.

In this study twenty five fairy tales of Karachay-Malkars are transcripted to Latin and then translated to Turkish language.Tales are examined by structural method and it is evoluated by the Motif Index of Folk-Literature to see position of Karachay-Malkar fairy tales in the world of tales.The study is consisted of Foreword, Introduction, Examination I-II, Texts I-II, Conclusion, Bibliography, and Abstract.On structural examination of tales, it is dealt with editing of tales, episodes and formal repetitions of events. On content examination, tales are evoluated by heroes and environment and then motifs are listed by Motif Index of Folk-Literature.Texts are given as firstly transcripted in Latin and then translated in Turkish. At the final section, there are some conclusions which is reached by the examinations.

kamatur.org

Karaçay Malkar Türkiye

Login

{loadmoduleid ? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:261 ? ? ? ? ? ? ? ? ?}