TPL_OFFCANVAS_EMPTY_ERROR

Karaçay Malkar Türkçesi ve Kara Kübür Romanı Üzerine İnceleme

  • Dil: Türkçe
  • Yıl: 2013
  • Tez Türü: Yüksek Lisans
  • Yazar: Melike Öztürk Akdağ
  • Konu: Edebiyat
  • Sayfa: 613

Makale Dizini

Sovyet Birliği döneminde maruz kaldıkları Ruslaştırma politikalarına rağmen kendi dili ve kültürünü muhafaza eden Karaçay-Malkar Türkleri'nin sürgün yıllarının yazılı edebiyat ürünü olan Appalanı Hasan'ın “Kara Kübür” adlı romanını morfolojik yönden inceledik. Romanın yazıldığı dönemin özellikleri ile yazarın o dönemde karşılaştığı sıkıntıları ortaya koymaya çalıştık. Rusya'nın o dönem Eğitim Bakanı olan Tolstoy, “Anavatanımızın sınırları dâhilinde yaşamakta olan bütün yabancı milletlerin eğitimi, onları kayıtsız şartsız Ruslaştırma ve Rus halkı ile kaynaştırma hedefini gütmelidir” demektedir. Bu politika kimi Türk Cumhuriyetlerinde başarılı olmuş, pek çok ulus kendi dili ve kültürünü kaybetmiştir. Ne var ki Ruslar tarafından Karaçay ve Balkar olarak adlandırılan Karaçay-Malkarlar Türkleri yaşadıkları bölgede konuşma ve yazı dilini muhafaza etmişlerdir. İncelediğimiz romanda Türkçe kelimelerin fazla olması ve Rus kökenli kelimelerin azlığı bu duruma örnek teşkil etmektedir. Tezimizde Karaçay-Malkarların kökeni, dili ve edebiyatları hakkında genel bilgiler vererek bu bilgiler ışığında “Kara Kübür” romanını incelemeye çalıştık.

Russification policies in the Soviet Union, in spite of their exposure to the period of the Karchay-Balkar Turks had kept their language and culture of the written literature is the product of years of exile Appalanı Hasan “Black quiver” studied the novel morphology. The author of the novel features of the period have tried to show the problems faced at the time. Minister of Education of Russia, which at that time Tolstoy, “Motherland of all foreign nations who live within the boundaries of education, with the aim of combining them unconditionally by pursuit of Russification and the Russian people” he said. This policy has been successful in some Turkish Republics, many nations have lost their language and culture. However, the Russians called by the Karachay and Balkar Karachay-Malkars,but they still spoken and written language on the Turks have maintained their area.Turkish and Russian origin in novel is more than words in this situation is an example of the lack of words. Our thesis Karachay-Malkars origin, language and literature in the light of this information by giving general information about the “Black quiver”. We have tried to analyze the novel.

kamatur.org

Karaçay Malkar Türkiye

Login

{loadmoduleid ? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:261 ? ? ? ? ? ? ? ? ?}