Off Canvas sidebar is empty

Haberler

RUSYA FEDERASYONUN'DAN GEÇİCİ İKAMET İZNİ ALMAK

Rusya Federasyonu'ndan "Geçici İkamet İzni" almak isteyenler, bulundukları ülkenin Rusya Federasyonu diplomatik temsilciliklerine ve konsolosluklarına da başvuru yapabilecekler. Bununla ilgili olarak, yabancı uyruklu vatandaşların hukuki durumlarına dair, Rusya Federasyonu federal kanunun 6. maddesinin 4. fıkrası; "Rusya Federasyonu'nda geçici olarak ikamet eden yabancı uyruklu vatandaş tarafından, Federal Yürütme Organı'nın içişlerine bakan bölge birimine dilekçeyle başvurulduğunda, ya da bulunduğu ülkedeki Rusya Federasyonu diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına dilekçeyle başvurulduktan sonra, yetkili organ tarafından kendisine 6 aylık süre içerisinde, ikamet izninin kabulüne ve reddine ilişkin cevap verilir" demektedir.

RUSYA FEDERASYONUN'DAN GEÇİCİ İKAMET İZNİ ALMAK

Murat Poyraz

Rusya Federasyonu'ndan "Geçici İkamet İzni" almak isteyenler, bulundukları ülkenin Rusya Federasyonu diplomatik temsilciliklerine ve konsolosluklarına da başvuru yapabilecekler. Bununla ilgili olarak, yabancı uyruklu vatandaşların hukuki durumlarına dair, Rusya Federasyonu federal kanunun 6. maddesinin 4. fıkrası; "Rusya Federasyonu'nda geçici olarak ikamet eden yabancı uyruklu vatandaş tarafından, Federal Yürütme Organı'nın içişlerine bakan bölge birimine dilekçeyle başvurulduğunda, ya da bulunduğu ülkedeki Rusya Federasyonu diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına dilekçeyle başvurulduktan sonra, yetkili organ tarafından kendisine 6 aylık süre içerisinde, ikamet izninin kabulüne ve reddine ilişkin cevap verilir" demektedir.

Yasada açıkça belirtildiği gibi  Kabardey Balkar, Karaçay Çerkes gibi cumhuriyetlere dönerek yerleşmek isteyenlerin, geçici ikamet izinlerini almak için;

- Ekte sunduğumuz kararnamede istenilen belgeleri,

- Yine ekte sunduğumuz başvuru formunu,

Rusça ve eksiksiz olarak doldurmaları ve bulundukları ülkenin Rusya Federasyonu diplomatik temsilciliklerine veya konsolosluklarına vermeleri yeterli olacaktır.

VATANDAŞLIK YASASI:
 
25 Temmuz 2002

N 115-ФЗ

RUSYA FEDERASYONU
RUSYA FEDERASYONU'NDA YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLARIN
HUKUKİ DURUMLARINA (KİŞİ HALLERİNE) DAİR FEDERAL KANUN

(özet)

Yasama Meclisi Tarafından Kabul edilmiştir.

21 Haziran 2002

Federasyon Birliği tarafından onaylanmıştır.

10 Temmuz 2002

Bölüm I. GENEL DURUMLAR

Madde 1. İşbu Federal Kanunun düzenlenme konusu
İşbu Federal Kanun, Rusya Federasyonu'ndaki yabancı uyruklu vatandaşların hukuki durumunu tanımlar ve ayrıca bir taraftan yabancı uyruklu vatandaşlar ile Devlet Kurumları ve Yerel Yönetim Kurumları, bu kurumların yetkili kişileri ile arasındaki ilişkileri düzenler ve diğer taraftan, Rusya Federasyonu'nda yabancı uyruklu vatandaşların ikametleri (oturum) ile bağlantılı olarak ortaya çıkacak durumları ve Rusya Federasyonu topraklarında yabancı uyruklu vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen iş, girişimcilik ve diğer faaliyetleri düzenler.

Madde 2. Ana Kavramlar

1. İşbu Federal Kanunun amaçlarında, aşağıdaki ana kavramlar kullanılır:

Yabancı uyruklu vatandaş– Rusya Federasyonu vatandaşı olmayan ve yabancı devletin vatandaşı olduğunu onaylayan belgeye sahip olan gerçek kişi;

Vatandaşlığı olmayan şahıs – Rusya Federasyonu vatandaşı olmayan ve başka bir devletin de vatandaşı olmadığını onaylayan belgeye sahip olan gerçek kişi;

Rusya Federasyonu'na giriş davetiyesi – Yabancı uyruklu vatandaşa vize verilmesi için ya da Rusya Federasyonu'nun uluslar arası anlaşmaları ya da Federal kanunlarınca belirlenen durumlarda vize alınması talep edilmeyen usulde, Rusya Federasyonu'na giriş için temel oluşturan belge;

Göçmen kartı – Rusya Federasyonuna giren yabancı uyruklu vatandaşla ilgili bilgi içeren belge ve de yabancı uyruklu vatandaşın Rusya Federasyonu'nda geçici oturumunu kontrol için kullanılan belge;

Geçici oturum izni - Rusya Federasyonunda ikamet izni verilinceye dek yabancı uyruklu vatandaşlara ya da vatansızlara geçici izin, yabancıların hüviyet bilgilerini taşıyan belgelerinde yahut böyle belgenin bulunmaması durumunda Rusya Federasyonu tarafından verilen belgede, şerh olarak düşülür.

İkamet izni – Yabancı uyruklu vatandaşa ya da vatandaşlığı bulunmayan şahsa verilen, Rusya Federasyonu'nda sürekli oturum hakkını onaylayan belge ve de onların Rusya Federasyonu'na serbestçe giriş ve Rusya Federasyonu'ndan serbestçe çıkış hakkını onaylayan belge. Vatandaşlığı bulunmayan şahsa verilen ikamet izni aynı zamanda onun kimliğini doğrulayan belgedir;

Yasal olarak Rusya Federasyonu'nda bulunan yabancı uyruklu vatandaş – Geçerli ikamet iznine ya da geçici oturum iznine veya vizeye yahut da Rusya Federasyonu'nun uluslar arası anlaşmalarınca ya da federal kanunlarca belirlenen, yabancı uyruklu vatandaşın Rusya Federasyonu'nda oturum (ikamet) hakkını doğrulayan diğer belgelere sahip olan kişi;

Geçici olarak Rusya Federasyonuna gelen yabancı uyruklu vatandaş – Vize usulüne göre ya da vize alması talep edilmeyen usulde Rusya Federasyonuna gelen ve ikamet izni ya da geçici oturum izni olmayan şahıs;

Geçici olarak Rusya Federasyonu'nda oturan yabancı uyruklu vatandaş – Geçici oturum izni alan şahıs;

Rusya Federasyonu'nda sürekli ikamet eden yabancı uyruklu vatandaş – İkamet izni alan şahıs;

Yabancı uyruklu vatandaşın ticari faaliyeti – İş akti ya da kişi haklarına ilişkin sözleşme temelinde iş gerçekleştirme ( hizmet gerçekleştirme) üzerine Rusya Federasyonu'nda yabancı uyruklu vatandaşın işi;

Yabancı uyruklu işçi – Rusya Federasyonunda geçici olarak bulunan ve belirlenen usulde ticari faaliyet gerçekleştiren yabancı uyruklu vatandaş;

Şahsa ait şirket niteliğinde kayıtlı yabancı uyruklu vatandaş – Tüzel kişilik oluşturmadan faaliyet gerçekleştiren, şahsa ait şirket niteliğinde Rusya Federasyonu'nda kayıtlı olan yabancı uyruklu vatandaş;

Çalışma izni – Rusya Federasyonu topraklarında yabancı uyruklu vatandaşın ticari faaliyet hakkını onaylayan belge ya da şahsa ait şirket niteliğinde Rusya Federasyonu'nda kayıtlı olan yabancı uyruklu vatandaşın işletme faaliyetlerini gerçekleştirme hakkını doğrulayan belge;

Sınır dışı etme – Rusya Federasyonunda yabancı uyruklu vatandaşın ilerideki oturum (ikamet) izni için kanuni gerekçeleri ihlal etmesi ya da hakkını kaybetmesi durumunda, yabancı uyruklu vatandaşın Rusya Federasyonu'ndan zorunlu sınır dışı edilmesi;

2. İş bu Federal Kanunun amaçlarında, vatandaşlığı olmayan şahıslar için Federal kanun tarafından, yabancı uyruklu vatandaşlar için belirlenen kanunlardan farklı olan özel kanunlar belirlendiği durumlar hariç olmak üzere, "yabancı uyruklu vatandaş" kavramı "vatandaşlığı olmayan şahıs" kavramını kendi içerisine dahil eder.

Madde 3. Rusya Federasyonu'nda yabancı uyruklu vatandaşların hukuki durumları ile ilgili mevzuat

Rusya Federasyonu'nda yabancı uyruklu vatandaşların hukuki durumları ile ilgili mevzuat, Rusya Federasyonu Anayasası'na dayanır ve işbu Federal Kanundan ve diğer Federal Kanunlardan oluşur. Aynı zamanda, Rusya Federasyonu'nda yabancı uyruklu vatandaşların hukuki durumları, Rusya Federasyonu'nun uluslar arası anlaşmaları ile belirlenir.

Madde 4. Rusya Federasyonu'nda yabancı uyruklu vatandaşların hukuki durumlarının temelleri
Yabancı uyruklu vatandaşlar, Rusya Federasyonu'nda kanunlardan faydalanırlar ve Federal Kanunlarca belirlenen durumlar hariç olmak üzere, Rusya Federasyonu vatandaşları ile eşit yükümlülükler taşırlar.

Madde 5. Yabancı uyruklu vatandaşların Rusya Federasyonu'nda geçici olarak oturumu

1. Yabancı uyruklu vatandaşların Rusya Federasyonu'nda geçici olarak ikamet etme süresi kendilerine verilen vizenin geçerlilik süresince belirlenir.

Vize alması talep edilmeden Rusya Federasyonu'nda bulunan yabancı uyruklu vatandaşın, Rusya Federasyonu'nda geçici olarak ikamet etme süresi, işbu Federal Kanunlarca belirtilen durumlar hariç olmak üzere, doksan günü aşamaz.

2. Rusya Federasyonu'nda geçici olarak ikamet eden yabancı uyruklu vatandaş, eğer belirtilen süre bitiminde oturum süresini ya da geçici ikamet süresini uzatma izni almazsa, vizesinin geçerlilik süresi dolduktan sonra ya da işbu Federal kanunca belirlenen süre dolduktan sonra Rusya Federasyonu'ndan çıkmakla yükümlüdür.

3. Rusya Federasyonu'nda yabancı uyruklu vatandaşın geçici oturum süresi, eğer Rusya Federasyonu'na giriş izni ile bağlantılı olarak var olan sebepler kesilirse ya da şartlar değişirse, uygun şekilde uzatılabilecek ya da kısaltılabilecektir.

4. Rusya Federasyonu'nda yabancı uyruklu vatandaşın geçici oturum süresini uzatma ya da kısaltma ile ilgili karar, dışişleri konularına bakan Federal Yürütme Organları tarafından ya da içişleri konularına bakan Federal Yürütme Organları ya da bölge kuruluşları tarafından alınır.

5. Vize alması talep edilmeden ve imzalanan iş anlaşması ya da işbu Federal kanunun şartlarına riayet ederek, iş gerçekleştirme (hizmet gerçekleştirme) üzerine imzalanan kişi haklarına ilişkin sözleşme temelinde Rusya Federasyonu'nda bulunan yabancı uyruklu vatandaşın Rusya Federasyonu'nda geçici olarak ikamet etme süresi, imzalanan anlaşmanın geçerlilik süresince uzatılır, fakat bu süre yabancı uyruklu vatandaşın Rusya Federasyonu'na giriş gününden itibaren bir yıldan daha fazla uzatılamaz. Rusya Federasyonu'nda yabancı uyruklu vatandaşın geçici ikamet süresini uzatma kararı, göçmen kartında kayıt yapan, içişleri meselelerine bakan Federal Yürütme Organlarının bölge birimleri tarafından alınır.

6. Rusya Federasyonunda bulunan ve kontrata göre askere alınan yabancı uyruklu vatandaşın Rusya Federasyonu'nda geçici ikamet süresi, Rusya Federasyonu Hükümetince belirlenen usulde belirlenir.

Madde 6. Yabancı uyruklu vatandaşın Rusya Federasyonu'nda geçici ikameti

1. Geçici ikamet izni, yabancı uyruklu vatandaşa, Rusya Federasyonu Hükümetince onaylanan kontenjan sınırlarında verilebilir. Geçici ikamet izninin geçerlilik süresi üç yıldır.

2. Yabancı uyruklu vatandaşların ikamet izinlerine ilişkin kontenjan ise her yıl Rusya Federasyonun Hükümeti tarafından RF İdarelerinin istemi üzerine federe bölgenin demografik dağılımı ve imkânları gözüne tutularak belirlenir.

3. Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından, onay şerhi olmayan geçici ikamet izni kontenjanı aşağıdaki yabancı uyruklu vatandaşlara verilebilir:

1) Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti topraklarında doğan ve geçmişte SSCB vatandaşlığında olan ya da Rusya Federasyonu topraklarında doğan;

2) İş göremezlik durumunda olan ya da Rusya Federasyonu vatandaşlığı bulunan, çalışamayan oğlu ya da kızı olan;

3) Rusya Federasyonu vatandaşlığı bulunan, ana babasından biri dahi malul olan;

4) Rusya Federasyonu vatandaşı ile nikâhı bulunan, Rusya Federasyonunda oturuma sahip olan;

5) Rusya Federasyonu Hükümetince belirlenen ölçüde, Rusya Federasyonuna yatırım gerçekleştiren;

6) Askerlik görevi süresince, askerliğe alınan;

7) Federal kanunca belirtilen diğer durumlarda.

4. Rusya Federasyonunda geçici olarak ikamet eden yabancı uyruklu vatandaş tarafından Federal Yürütme Organının içişlerine bakan bölge birimine dilekçeyle başvurarak, ya da bulunduğu ülkedeki Rusya Federasyonun diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına dilekçeyle başvurduktan sonra 6 aylık süre içerisinde kendisine ikamet izninin kabulüne ve reddine yetkili organ tarafından cevap verilir.

5. Federal bölgenin İç İşleri sorunlarında ilgili Yerel İdari birimi, ikamet izni verilmesi konusundaki dilekçenin incelemesi sırasında, Emniyet Müdürlüklerinden, Sosyal Sigorta Kurumundan, Sağlık Bakanlığından, Vergi Kurumundan, Adli Kolluk Birimlerinden, Göçmenler Bürosundan ve diğer ilgili birimlerden, yabancının talebinin kabulü hususunda bir engelin bulunup bulunmadığına dair bilgileri 2 aylık süre içerisinde cevaplanmak üzere ister.

6. Yabancı uyruklu vatandaşa geçici ikamet izni verilmesinin reddedilmesi durumunda, yabancı uyruklu vatandaş yukarıda belirtilen usulde, bir önceki başvurusunun reddedilme tarihinden itibaren bir yıldan erken olmayan zamanda, geçici ikamet izni verilmesi için tekrar dilekçe verme hakkına sahiptir.

7. Geçici ikamet izni, aşağıdaki bilgileri içerir: Yabancı uyruklu vatandaşın soyadı, adı (Rus harfleriyle ve Latin alfabesiyle yazılmış olacak), doğum tarihi ve doğum yeri, cinsiyeti, uyruğu, izin verilmesi ile ilgili izin kabul tarihi, iznin geçerlilik tarihi, izni veren yürütme kurumunun adı.

8. Geçici ikamet izni verilmesi usulü ve geçici ikamet izni almak için verilen dilekçeyle birlikte sunulan belgelerin listesi Rusya Federasyonu Hükümetince onaylanır.

Madde 8. Rusya Federasyonu'nda yabancı uyruklu vatandaşın daimi ikameti

1. Geçici ikamet izninin geçerlilik süresi içerisinde ve kanuni esaslar mevcut olduğu takdirde, yabancı uyruklu vatandaşın dilekçesi üzerine kendisine ikamet izni verilebilir. İkamet izni verilmesi ile ilgili dilekçe, yabancı uyruklu vatandaş tarafından İçişleri meselelerini yürüten, Federal Yürütme Organı bölge birimine geçici ikamet izninin geçerlilik süresi bitene kadar olan beş aylık süreden geç olmayacak şekilde verilir.

2. Yabancı uyruklu vatandaş ikamet alana kadar, geçici ikamet iznine dayanarak en az bir yıl Rusya Federasyonu'nda yaşamakla yükümlüdür.

3. İkamet izni, yabancı uyruklu vatandaşa beş yıllığına verilir. İkamet izninin geçerlilik süresi bittikten sonra, yabancı uyruklu vatandaşın dilekçesi üzerine, verilen süre beş yıl uzatılabilir. İkamet izninin geçerlilik süresini uzatma sayısı sınırlandırılmamıştır.

4. İkamet izni aşağıdaki bilgileri içerir: Yabancı uyruklu vatandaşın soyadı, adı (Rus harfleriyle ve Latin alfabesiyle yazılmış olacak), doğum tarihi ve doğum yeri, cinsiyeti, uyruğu, ikamet izni verilmesi ile ilgili izin kabul tarihi, ikamet izninin geçerlilik tarihi, ikamet iznini veren ve belirtilen şekilde belgeyi hazırlayan yürütme kurumunun adı.

5. İkamet izni verilme usulü ve ikamet izni verilmesi ile ilgili dilekçe ile beraber sunulan belgelerin listesi ve de ikamet iznini yeniden kaydetme usulü Rusya Federasyonu Hükümetince onaylanır.

Madde 11. Yabancı uyruklu vatandaşın Rusya Federasyonu sınırlarında yer değiştirmesi

1. Yabancılara, Rusya Federasyonu tarafından Federasyonun kanunlarına uygun şekilde düzenlenen veya verilen belgelerle özel veya resmi amaçlı seyahat özgürlüğü bulunmaktadır. Bu belgede öngörülmeyen Federal Bölgelere giriş ise özel izne tabiidir. Seyahat edilecek özel izne tabii bölgelerin, işletmelerinin veya birimlerinin listesinin onayı Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından yapılmalıdır.

2. Rusya Federasyonu'nda geçici ikamet eden yabancı uyruklu vatandaş, kendisine verilen geçici ikamet izni arazisinde, Rusya Federasyonu sınırlarında yaşadığı yeri kendi isteği ile değiştirme hakkına sahip değildir ve Rusya Federasyonu'nun belirtilen sınırları dışında yaşama yerini seçme hakkına sahip değildir.

3. Rusya Federasyonu'ndaki yabancı uyruklu vatandaşlara – diplomatik temsilcilik mensuplarına ve yabancı devletlerin konsolosluk çalışanlarına, uluslar arası organizasyonların mensuplarına ve de Rusya Federasyonu'ndaki yetkili yabancı gazetecilere Rusya Federasyonu sınırlarında serbestçe yer değiştirme hakkı, işbu maddenin 1. fıkrasında belirtilen sınırlamalar hariç olmak üzere, karşılıklı prensipler temelinde sunulacaktır.

Madde 13. Yabancı uyruklu vatandaşların iş ilişkilerine katılma şartları

1. Yabancı uyruklu vatandaşlar iş faaliyetlerinde bulunma, faaliyet alanını belirleme ve meslek seçimi hakkına sahiptirler, ayrıca kanuna aykırı olmamak ve Federasyonun belirlediği sınırlamaları aşmamak şartıyla, özgürce malvarlığını kullanma ve tasarruf işlemlerini yapma hakkına sahiptir.

2. İşbu Federal kanun gereğince işverenler, yabancı uyruklu işçilerin kullanım ya da istihdam iznini belirtilen usulde alan ve yabancı uyruklu işçilerle iş anlaşmaları imzalama esasına göre onlara istihdam sağlayan gerçek ya da tüzel kişi olabilirler. İşveren sıfatında, şahsa ait işletme sıfatı ile kayıtlı olan yabancı uyruklu vatandaşta teşkil edilebilir.

3. İşbu Federal kanun gereğince işin (hizmetin) sahibi yabancı uyruklu işçilerin istihdam iznini belirtilen usulde alan ve yabancı uyruklu işçilerle imzalanan işin gerçekleştirilmesi (hizmetin gerçekleştirilmesi) üzerine kişi haklarına ilişkin sözleşmeler esasına göre onlara istihdam sağlayan gerçek ya da hukuki şahıs olabilir. İşin (hizmetin) sahibi sıfatında, şahsa ait işletme sıfatı ile kayıtlı olan yabancı uyruklu vatandaşta teşkil edilebilir.

4. İşveren ve işin (hizmetin) sahibi, yabancı uyruklu vatandaşları ancak yabancı uyruklu vatandaşları istihdam etme izni mevcutsa, istihdam etme hakkına sahip olacaktır. Yabancı uyruklu vatandaş ancak çalışma izni varsa çalışma hakkına sahip olacaktır:

1) Sürekli Rusya Federasyonu'nda ikamet eden;

2) Geçici olarak Rusya Federasyonu'nda ikamet eden;

3) Diplomatik temsilciliklerin mensubu olanlar, Rusya Federasyonu'ndaki yabancı devletlerin konsolosluk çalışanları, uluslar arası organizasyonların mensubu olanlar ve de bu belirtilen şahısların özel hizmetçileri;

4) Yabancı tüzel kişilerin ( Üreticilerin ya da yüklenicilerin) işçileri, montaj işlerini gerçekleştiren işçiler (baş montajcı), servis ve garanti hizmeti ve de Rusya Federasyonu'na getirilen teknik donanımın garanti süresinden sonraki bakımı (onarımı) gerçekleştiren işçiler;

5) Rusya Federasyonunda yetkilendirilen gazeteciler;

6) Rusya Federasyonu'nda eğitim ve meslek eğitimi kuruluşlarında eğitim görenler ve tatil boyunca iş gerçekleştirenler (hizmet gerçekleştirenler );

7) Rusya Federasyonu'nda eğitim ve meslek eğitimi kuruluşlarında eğitim görenler ve öğrenim gördükleri eğitim kuruluşlarında eğitime yardımcı personel sıfatı ile eğitim zamanı dışındaki boş zamanlarda çalışanlar;

8) Eğitim kuruluşlarında derslere girmesi için öğretmen sıfatı ile Rusya Federasyonu'na davet edilenler, mesleki din eğitimi kuruluşlarında ( din eğitimi kuruluşlarında) öğretmenlik yapmak için Rusya Federasyonu'na gelen şahıslar hariç.

5. Rusya Federasyonu'nda geçici olarak ikamet eden yabancı uyruklu vatandaş, kendisine geçici olarak ikamet etmesi için izin verilen Rusya Federasyonu bölgesinin sınırları dışında çalışma hakkına sahip değildir.

Madde 16. Rusya Federasyonu'na giriş davetiyesi hazırlama usulü

1. Rusya Federasyonu'na giriş davetiyesi (ileride davetiye olarak adlandırılmıştır) dışişleri meselelerini idare eden Federal Yürütme Organı ya da içişleri meselelerine bakan Federal Yürütme Organı ya da onun bölge organı tarafından verilir.

2. Davetiye şu bilgileri içerecektir: Davet edilen kişinin soyadı, adı (Rus harfleriyle ve Latin alfabesiyle yazılmış olacak), doğum tarihi ve doğum yeri, cinsiyeti, uyruğu, ikamet ettiği ülke, kimlik bilgilerini içeren belgenin numarası ve veriliş tarihi, seyahat amacı, Rusya Federasyonu'nda tasarlanan kalma süresi, Rusya Federasyonu'nda ziyaret etmeyi tasarladığı yer, davet eden organizasyonun adı ve organizasyonun bulunduğu yer ya da davet eden gerçek kişinin adı, oturduğu yerin adresi, davetiyenin verilmesi ile ilgili karar alma tarihi ve davetiyenin geçerlilik tarihi.

3. Dışişleri meselelerini yürüten Federal Yürütme Organı, aşağıdakilerin ricası üzerine davetiye verir:

1) Devlet makamlarının federal organlarının;

2) Rusya Federasyonu'ndaki yabancı devletlerin diplomatik temsilcilikleri ve konsolosluk kuruluşlarının;

3) Rusya Federasyonundaki uluslar arası organizasyonların ve onların temsilciliklerinin ve de Rusya Federasyonu'nda bulunan uluslar arası organizasyonlarda yabancı devletlerin temsilciliklerinin;

4) Rusya Federasyonu'nun devlet makamlarının organlarının.

4. Federal yürütme organının içişlerine bakan bölge birimi aşağıdakilerin ricası üzerine davetiye verir:

1) Yerel yönetim kuruluşlarının;

2) Tüzel kişilerin;

3) Rusya Federasyonu vatandaşlarının ve Rusya Federasyonu'nda sürekli ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşların.

5. Aynı zamanda, davet eden tarafın davetiye verilmesi ile ilgili ricası ile birlikte yabancı uyruklu vatandaşın Rusya Federasyonu'nda bulunacağı süre boyunca onun para, sağlık ve kalacağı yer garantisini sağlayacaktır. Belirtilen garantileri sağlama usulü, Rusya Federasyonu Hükümetince belirtilmiştir.

Madde 18. Çalışmak amacıyla yabancı uyruklu vatandaşın Rusya Federasyonu'na giriş davetiyesi

1. Yabancı uyruklu vatandaşın çalışma amacıyla Rusya Federasyonu'na gelmesi için verilecek olan davetiye kontenjanı, yıllık olarak Rusya Federasyonu Hükümetince RF İdarelerinin istemi üzerine federal bölgenin demografik dağılımı ve imkânları gözünde tutularak belirlenir. Rusya Federasyonu Devlet mercileri yürütme organının belirtilen istemi, iş pazarı durumu göz önüne alınarak öncelikli olarak ulusal işçi kaynaklarını istihdam etme prensibi temelinde gerçekleştirilir.

2. Yabancı uyruklu işçinin çalışma amacıyla Rusya Federasyonuna gelmesi için verilecek olan davetiye, işverenin veya iş (hizmet) sahibinin talebi üzerine iç işleri konularıyla ilgilenen Federal Yürüme Organı veya onun bu konuya bakan bölümü tarafından verilmektedir.

İş faaliyeti gerçekleştirmek amacıyla, davetiye verilmesi talebi ile birlikte, işveren ya da işin (hizmetin) sahibi içişleri konularıyla ilgilenen Federal Yürütme Organının bu konuya bakan bölümüne ya da direkt içişleri konularıyla ilgilenen Federal Yürütme Organına, eğer davetiye verilmesi, belirtilen federal organlar tarafından yapılacaksa, aşağıdakileri de sunacaktır:

1) Yabancı uyruklu işçileri istihdam etme kararını;

2) Her bir yabancı uyruklu işçi için çalışma izni alınması için gerekli olan belgeleri.

İşverenin ya da işin (hizmetin) sahibine, iş faaliyeti gerçekleştirmek amacıyla davetiye ile birlikte her bir yabancı uyruklu işçi için çalışma izni verilecektir.

3. Yabancı uyruklu işçileri çalıştırma izni, işbu maddenin 4. fıkrasında belirtilen durumlar hariç olmak üzere, iç işleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı veya halkın istihdam sorunları ile ilgilenen Federal Yürütme Organının uygun bölümü olması durumunda, onun bölümü tarafından verilmektedir.

4. Rus deniz tekneleri bünyesinde yabancı uyruklu işçileri çalıştırma izni, İşbu Federal Kanuna uygun olarak Rusya Federasyonu Hükümetince belirlenen usulde, ulaştırma konularıyla ilgilenen Federal Yürütme Organı tarafından, eğer kararı varsa içişleri konularıyla ilgilenen Federal Yürütme Organı tarafından verilir.

5. Rusya Federasyonunda geçici olarak bulunan yabancı uyruklu vatandaşlara çalışma izni Federal Yürütme Organının içişlerine bakan bölge birimi tarafından, işverenin veya işin (hizmetin) sahibinin, yabancı uyruklu işçinin ülkeden seyahatin yapılacağı araca uygun olarak Rusya Federasyonu'ndan çıkış bedelinin ödenmesi durumunda verilir.

6. Çalışma izni verme usulü ve çalışma izni verilmesi için sunulan dilekçeyle birlikte sunulacak olan belgelerin listesi, Rusya Federasyonu Hükümetince onaylanır.

7. Anlaşma süresinin bitimi üzerine, işbu maddenin 5. fıkrasında belirtilen, yabancı uyruklu vatandaşın Rusya Federasyonundan çıkışından sonra, para, işveren ya da işin (hizmetin) sahibine geri verilir, şahsa ait işletme sıfatıyla kayıtlı olan yabancı uyruklu vatandaşa ise, yabancı uyruklu işçinin çıkış bedelinin ödenmesini onaylayan seyahat belgelerinin ibrazında geri verilir.

8. İş faaliyeti gerçekleştirmek amacıyla yabancı uyruklu vatandaşı Rusya Federasyonu'na davet eden ya da yabancı uyruklu vatandaşla Rusya Federasyonu'nda iş yapmak (hizmet gerçekleştirmek) için yeni iş anlaşması ya da kişi haklarına ilişkin sözleşme imzalayan işveren ya da işin (hizmetin) sahibi aşağıdakilerle yükümlüdür:

1)Yabancı uyruklu işçileri istihdam etme iznine sahip olmakla yükümlüdür;

2) Yabancı uyruklu vatandaşların çalışma izni almalarını sağlamakla yükümlüdür;

3) Yabancı uyruklu vatandaşların Rusya Federasyonu'nda ikamet edecekleri yeri kaydettirmek için gerekli olan belgeleri sunmakla yükümlüdür;

4) İş faaliyeti gerçekleştirmek amacıyla yabancı uyruklu vatandaşlara davetiye verilmesi ile ilgili talebin verilme gününden itibaren on günlük süre içerisinde yabancı uyruklu işçileri istihdam etme ile ilgili kendi bağlı olduğu vergi dairesini bilgilendirmekle yükümlüdür ya da yabancı uyruklu işçilerin işyerine ya da ikamet yerine geldiğini ya da yabancı uyruklu vatandaşlar tarafından çalışma izninin alındığını, yabancı uyruklu vatandaşlarla Rusya Federasyonunda iş yapmak (hizmet gerçekleştirmek) üzere iş anlaşması ya da kişi haklarına ilişkin sözleşme imzalandığını ya da faaliyetin durdurulduğunu ya da yabancı uyruklu vatandaşların çalışma izninin feshedildiğini, şahsa ait şirket sıfatıyla kaydedilen yabancı uyruklu vatandaşın çalışma izninin feshedildiğini bildirmekle yükümlüdür;

5) İşin (hizmetin) gerçekleştirilmesi üzerine yabancı uyruklu vatandaşlarla imzalanan anlaşmanın ya da kişi haklarına ilişkin sözleşme süresinin bitimi üzerine, yabancı uyruklu vatandaşın Rusya Federasyonu'ndan çıkışını sağlamakla yükümlüdür;

6) Rusya Federasyonu'nu sınırlarından idari sınır dışı etme ile bağlantılı olan masrafları ödemekle yükümlüdür ya da yabancı uyruklu vatandaşların istihdamında işbu Federal kanunca belirlenen usuller ihlal edilerek işe kabul edilen yabancı uyruklu vatandaşın sınır dışı etme masraflarını ödemekle yükümlüdür;

7) İş gerçekleştirme (hizmet gerçekleştirme) üzerine iş anlaşması ya da kişi haklarına ilişkin sözleşme şartlarının yabancı uyruklu vatandaşlarca ihlal edilmesi ile ilgili bilgiyi ve de bu anlaşmaların vaktinden önce feshedilmesi ile ilgili bilgiyi içişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organına veya onun bu konuya bakan bölümüne sevk etmekle yükümlüdür;

8) Yabancı uyruklu işçilerin iş yerini ve yaşadıkları yeri kendi iradeleriyle terk etmeleri ile ilgili bilgiyi güvenlik meselelerine bakan Federal Yürütme Organının Bölge Birimine ya da Federal yürütme organının içişlerine bakan bölge birimine bildirmekle yükümlüdür.

9. Yabancı uyruklu vatandaşlara çalışma izni içişleri meselelerine bakan Federal bölgenin idari biriminin bölümü tarafından verilir, verilen çalışma izni ise eğer yabancı uyruklu vatandaş aşağıdakileri yaparsa içişleri meselelerine bakan Federal bölgenin idari biriminin bölümü tarafından feshedilir:

1) Rusya Federasyonu'nun anayasa sisteminin temeline zoraki değişiklikte bulunma, herhangi bir hareketle, Rusya Federasyonu güvenliğini ya da Rusya Federasyonu vatandaşlarının güvenliğini tehdit etme;

2) Terörist (aşırı) faaliyetlerine finans sağlama ve terörist faaliyetleri planlama, bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak ya da onları gerçekleştirmek, benzer herhangi bir faaliyetle terörist (aşırı) faaliyetleri desteklemek;

3) Çalışma izni talepli dilekçenin ibrazından önce, beş yıl içinde sınır dışı edilme, Rusya Federasyonu'ndan idarece sınır dışı edilmesi veya İhracı

4) Sahte ya da düzmece belgeleri sunmak ya da bile bile yalan bilgi vermek;

5) Kanun niteliğine haiz mahkeme kararı gereği, ağır suçtan veya kabahatten veya tekerrürü tehlikeli bulunan suçtan dolayı hüküm giymiş;

6) Rusya Federasyonu sınırlarında veya dışında ama federal kanunlarla kabul edilmiş ağır suçtan, hafif suçtan dolayı cezasını çekmemiş yahut sabıka kaydından silinmemiş bir mahkûmiyetin bulunması;

7) Yabancı Uyruklu Vatandaşların İkametlerine (İkametgâha ) ilişkin kanunun Rusya Federasyonu'nda bir yıl içerisinde birkaç kere (iki ve fazla) ihlali sebebiyle idari sorumluluğun doğması durumunda;

8) Sürekli ikamet için Rusya Federasyonu'ndan yabancı bir ülkeye gitme;

9) Rusya Federasyonu sınırları içerisinde altı aydan fazla bulunma;

10) Narkotik bağımlılığı olması ya da insanlara bulaşan bulaşıcı hastalık (HIV virüsü), taşımadığına dair belgesi bulunmayan, ya da çevreye tehlike yayan herhangi bir bulaşıcı hastalıktan acı çekmek. Bu tarz hastalıkların listesi ve bu tarz hastalığın mevcut olduğunun ya da bulunmadığının onaylanma usulü Rusya Federasyonu Hükümetince belirtilir.

10. İşverenin veya işin (hizmetin) sahibinin, yabancı uyruklu işçinin ülkeden seyahatin yapılacağı araca uygun olarak Rusya Federasyonu'ndan çıkış bedelinin ödenmesi usulü ve bu paranın işverene ya da işin (hizmetin) sahibine geri ödenmesi usulü Rusya Federasyonu Hükümetince belirlenir.

11. İşverenin ya da işin (hizmetin) sahibinin işbu Federal kanunun şartlarını ihlal etmesi durumunda, Federal Yürütme Organının içişleri meselelerine bakan bölge birimi veya onun bu konuya bakan bölümü, bu yapılan ihlaller belirtilen zaman içerisinde bahsedilen şahıslar tarafından giderilene kadar, yabancı uyruklu işçileri çalıştırma izninin geçerliliğini ve hatta şahsa ait işletme sıfatı ile kayıtlı olan yabancı uyruklu vatandaşın çalışma izninin geçerliliğini, işverene, işin (hizmetin) sahibine ya da şahsa ait işletme sıfatıyla kayıtlı olan yabancı uyruklu vatandaşa verilen çalışma izninin geçerliliğini durdurabilir.

12. Eğer işveren ve işin (hizmetin) sahibi, belirtilen süre içerisinde yapılan ihlalleri düzeltmezlerse, işverene ya da işin (hizmetin) sahibine verilen yabancı uyruklu vatandaşları istihdam etme izni ve de şahsa ait işletme sıfatıyla kayıtlı olan yabancı uyruklu vatandaşa verilen çalışma izni içişleri meselelerini bakan, Federal Yürütme Organının içişleri meselelerine bakan bölge birimi veya onun bu konuya bakan bölümü tarafından geçersiz kılınır.

13. Yabancı uyruklu vatandaşları çalıştırma izninin geçersiz kılınması durumunda ve de işverenin ya da işin (hizmetin) sahibinin faaliyetinin kesilmesi durumunda, yabancı uyruklu işçi, çalışma izninin geçerlilik süresinin bitimine kadar olan periyotta, bu periyodun süre bitim tarihine kadar en az 3 aylık süre olması şartıyla ve yeni işverenin ya da işin (hizmetin) sahibinin yabancı uyruklu işçileri istihdam etme izni mevcutsa, diğer işverenlerle yana iş (hizmet) sahipleriyle yeni sözleşme imzalama hakkına sahiptir.

Madde 19. İşbu Federal kanuna uygun olarak, yapılan işler için toplanan devlet harcı

1. Devlet harcı aşağıdakiler için toplanır:

1) Yabancı uyruklu vatandaşa geçici ikamet izni verilmesi için; yabancı uyruklu vatandaşa ikamet izni verilmesi için;

2) İşbu maddenin 2. fıkrasının 1. alt maddesinde belirtilen durumlar hariç olmak üzere, yabancı uyruklu vatandaşın Rusya Federasyonu'na giriş davetiyesi verilmesi için;

3) Yabancı uyruklu vatandaşları çalıştırma izni verilmesi için; Yabancı uyruklu vatandaşlara çalışma izni verilmesi için;

4) İşbu maddenin 2. fıkrasının 2. alt maddesinde belirtilen durumlar hariç olmak üzere, yabancı uyruklu vatandaşın Rusya Federasyonu'ndaki geçici ikamet süresini uzatmak için;

5) Yabancı uyruklu vatandaşın Rusya Federasyonu'ndaki yaşadığı yeri ya da bulunduğu yeri kaydettirmek için; 2. Devlet harcı aşağıdakiler için toplanmaz:

1) Devlet ya da belediye eğitim kuruluşlarında eğitim görmek amacıyla, yabancı uyruklu vatandaşa Rusya Federasyonu'na giriş davetiyesi verilmesi için;

2) Kamu yararına faaliyet gerçekleştirmek amacıyla ya da acil tedavi gereksinimi ya da ağır hastalık ya da yakın akrabasının ölümü gibi sebeplerle insani yardım sağlamak üzere Rusya Federasyonu'nda bulunan yabancı uyruklu vatandaşın Rusya Federasyonundaki geçici ikamet süresini uzatma için,

3. İşbu maddeye uygun olarak toplanan devlet harcının miktarı ve bu miktarın ödenme usulü Federal kanunca belirtilir.

Bölüm III. YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLARIN RUSYA FEDERASYONU'NDA KAYDI

Madde 20. Yabancı uyruklu vatandaşların kaydı

1. Rusya Federasyonu'na gelen yabancı uyruklu vatandaş, İşbu Federal kanun ve diğer Federal Kanunlarca belirtilen usulde, Rusya Federasyonu'nda bulunduğu günden itibaren üç iş günü içerisinde kaydolmak zorundadır.

2. On sekiz yaşın altında olan ve anne babasıyla ya da onlardan biriyle Rusya Federasyonuna gelen çocukların kaydı, anne babasının kaydıyla birlikte gerçekleştirilir.

Madde 21. Yabancı uyruklu vatandaşların kayıt usulü

1. Federal Yürütme Organının İçişlerine bakan Bölge Birimi, işbu Federal Kanunun 22 ve 25. maddelerinde belirtilen yabancı uyruklu vatandaşlar hariç olmak üzere, Rusya Federasyonu'na gelen yabancı uyruklu vatandaşların kayıt işlemini, işbu Federal Kanunun 23. maddesinde belirtilen belgeler gereğince gerçekleştirir.

2. Rusya Federasyonu'na gelen yabancı uyruklu vatandaşların kayıt işlemi, Federal Yürütme Organının İçişlerine bakan Bölge Birimine, bu vatandaşlar tarafından şahsen verilen ya da davet eden organizasyon tarafından verilen yazılı dilekçe üzerine gerçekleştirilir.

3. Rusya Federasyonu'na gelen yabancı uyruklu vatandaşların kaydı, bu vatandaşların Rusya Federasyonu'nda ikamet ettikleri yerde gerçekleştirilir.

Rusya Federasyonu'nda ikamet ettikleri yeri değiştirmeleri durumunda, Yabancı uyruklu vatandaşlar, yeni ikamet yerinde bulundukları günden itibaren üç iş günü içerisinde kaydolmak zorundadırlar.

4. Rusya Federasyonu'nda geçici olarak ikamet eden ve sürekli ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşlar, kendi yaşadıkları yerde, Federal Yürütme Organının İçişlerine bakan Bölge Biriminde yıllık olarak kayıt yenilemeye gideceklerdir.

5. Yabancı ülkelerin askeri olmayan gemilerinin çalışanı olan yabancı uyruklu gemicilerin kıyıya inmesi durumunda ve bu belirtilen vatandaşların, yabancı devletlerin askeri olmayan gemilerinin durması için açılan, Rusya Federasyonu Liman arazisinde geçici olarak ikamet etmeleri ya da liman şehirlerinde yirmi dört saatten fazla durmaları durumunda, bu kişilerin kaydı, Rusya Federasyonu'na girişte ön kontrol biriminin işareti belgede mevcutsa, denizcilerin pasaportuna (denizcilerin kimliğine) göre gerçekleştirilir.

6. Rusya Federasyonu'nda geçici ikamet periyodunda, Rusya Federasyonu'na girişine temel oluşturan belgelerini kaybeden yabancı uyruklu vatandaşın kaydı yapılmaz. Bu durumda, yabancı uyruklu vatandaş, belgelerin kaybolması ile ilgili yazılı dilekçesi üzerine kendisine verilen geçici belgeleri aldıktan sonraki on gün içerisinde Rusya Federasyonu'ndan çıkmak zorundadır.

Madde 23. Yabancı uyruklu vatandaşın kaydı için gerekli olan belgeler

Eğer yabancı uyruklu vatandaş, Rusya Federasyonuna girişte ön kontrol biriminin işaretine sahip olan göçmen kartı kaydı için başvurmuşsa ve kimliğini saptayan belgeye sahipse, kaydı yapılır.

Madde 24. Yabancı uyruklu vatandaşların otelde kaydı

Otellerin ya da otel hizmeti veren diğer organizasyonların idareleri, yabancı uyruklu vatandaşların otele varma gününde, onların geliş tarihini ve yabancı uyruklu vatandaşın bu organizasyonda kalma süresini Federal Yürütme Organının içişlerine bakan bölge birimine bildirmekle yükümlüdürler ve ayrılma gününde ise, işbu Federal kanunun 26. maddesi gereğince oluşturulan merkez bankası verilerine aktarılmak üzere çıkış tarihini bildirmekle yükümlüdür.

Madde 28. Yabancı uyruklu vatandaşların Rusya Federasyonu'ndaki Kaydı

Federal yürütme organının içişlerine bakan bölge birimi, Rusya Federasyonu'nda geçici olarak ikamet eden yabancı uyruklu işçilerin kaydını gerçekleştirir ve yabancı uyruklu işçilerin iş yerinde bulunmaları ve iş yerinden ayrılmaları ile ilgili bilgiyi içişleri meselelerine bakan Federal yürütme organına ve halkın istihdam meselelerini yürüten Federal yürütme organının bölge birimine sevk eder.

Madde 31. Rusya Federasyonu'nda yabancı uyruklu vatandaşlar tarafından oturum ya da ikamet sürelerine uyulmamasının sonuçları

1. Yabancı uyruklu vatandaşların Rusya Federasyonu'ndaki ikamet ya da geçici ikamet sürelerinin kısaltılması (iptal edilmesi) durumunda, bu yabancı uyruklu vatandaşlar üç gün içerisinde Rusya Federasyonundan çıkmakla yükümlüdürler.

2. Yabancı uyruklu vatandaşa verilen ikamet izni ya da geçici oturum izninin iptal edilmesi durumunda, bu yabancı uyruklu vatandaş 15 gün içerisinde Rusya Federasyonu'ndan çıkmakla yükümlüdür.

3. Yabancı uyruklu vatandaş, işbu maddenin 1 ya da 2. fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmezse, sınır dışı edilir.

4. İşbu maddede belirtilen durumlarda yabancı uyruklu vatandaşların sınır dışı edilmesi, Federal Yürütme Organının içişlerine bakan birimi ya da onun bölge birimi tarafından gerçekleştirilir.

5. Sınır dışı etme masrafları, sınır dışı edilen yabancı uyruklu vatandaşın hesabından karşılanır, yabancı uyruklu vatandaşın parası olmaması durumunda ise ya da işbu Federal kanunca belirlenen yabancı uyruklu işçileri istihdam etme usulü ihlal edilerek, yabancı uyruklu işçi işe alınmışsa, sınır dışı etme masrafları davet eden organizasyon hesabından, sınır dışı edilen yabancı uyruklu vatandaşın vatandaşı olduğu diplomatik temsilcilik ya da yabancı devletlerin konsolosluk kuruluşlarından, uluslar arası organizasyon ya da bu organizasyonun temsilciliğinden, işbu Federal kanunun 16. maddesinde belirtilen gerçek ya da tüzel kişiden alınır.

6. Davet eden tarafların saptanamaması durumunda, sınır dışı etme masrafları, Rusya Federasyonu hükümetince belirlenen usulde, Federal bütçe hesabından karşılanır.

7. İçişleri meselelerine bakan Federal Yürütme Organı ya da onun bölge birimi, yabancı uyruklu vatandaşın sınır dışı edilmesi hakkındaki bilgiyi dışişleri meselelerine bakan Federal Yürütme Organına bildirir.

8. Dışişleri meselelerine bakan Federal yürütme organı, yabancı uyruklu vatandaşın sınır dışı edilmesi hakkındaki bilgiyi, sınır dışı edilen yabancı uyruklu vatandaşın, vatandaşı olduğu yabancı devletin Rusya Federasyonu'ndaki konsolosluk kuruluşuna ya da diplomatik temsilciliğine bildirir.

9. Mahkeme kararına göre sınır dışı edilmeye tabi olan yabancı uyruklu vatandaşlar, sınır dışı etme kararı uygulanana kadar, içişleri kurumlarının özel olarak ayrılmış yerlerinde ya da Rusya Federasyonu kanunlarınca belirlenen usulde yapılan özel kuruluşlarda tutulurlar.

Madde 32. Yabancı uyruklu vatandaşların çalışma faaliyetlerinin kontrolü

1. Yabancı uyruklu vatandaşların çalışma faaliyetlerinin kontrolü, içişleri meselelerine bakan Federal Yürütme Organı ya da onun bölge birimi ve diğer Federal yürütme organları ve onların bölge birimleri ve Rusya Federasyonu'nun yetki sınırlarında bulunan yürütme organı işbirliği ile gerçekleştirilir.

2. Yabancı uyruklu işçinin, iş (hizmet) gerçekleştirilmesi üzerine imzalanan iş sözleşmesinin ya da kişi haklarına ilişkin sözleşmenin şartlarını ihlal etmesi durumunda, bu yabancı uyruklu işçiye verilen çalışma izni, işverenin ya da işin (hizmetin) sahibinin talebi üzerine, bu izni veren içişleri meselelerine bakan Federal yürütme organı ya da onun bölge birimi tarafından iptal edilebilir.

Bölüm VI. İŞBU FEDERAL KANUNUN İHLAL EDİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 33. Yabancı uyruklu vatandaşların yükümlülüğü

Rusya Federasyonu mevzuatının ihlalinde suçlu bulunan yabancı uyruklu vatandaş, Rusya Federasyonu yasaları gereğince, sorumlu tutulacaktır. Bu yabancı uyruklu vatandaşın kanunsuz yollarla Rusya Federasyonu'nda bulunması durumunda, işbu Federal kanunun 26. maddesine uygun olarak kurulan merkez bankası kayıtlarından alınan bilgiler, fotoğrafı ve kesin devlet daktiloskopik kaydı, son oturduğu yerin kaydı hesaba katılacaktır.

Madde 34. Yabancı uyruklu vatandaşı Rusya Federasyonu sınırlarından idari ihraç usulü

1. Yabancı uyruklu vatandaşın Rusya Federasyonu sınırlarından idari ihraç masrafları, ihraç edilen yabancı uyruklu vatandaşın hesabından karşılanır, yabancı uyruklu vatandaşın parası olmaması durumunda ise ya da işbu Federal kanunca belirlenen yabancı uyruklu işçileri istihdam etme usulü ihlal edilerek, yabancı uyruklu işçi işe alınmışsa, idari ihraç etme masrafları davet eden organizasyon hesabından, ihraç edilen yabancı uyruklu vatandaşın vatandaşı olduğu diplomatik temsilcilik ya da yabancı devletlerin konsolosluk kuruluşlarından, uluslar arası organizasyon ya da bu organizasyonun temsilciliğinden, işbu Federal kanunun 16. maddesinde belirtilen gerçek ya da tüzel kişiden alınır.

2. Davet eden tarafların saptanamaması durumunda, yabancı uyruklu vatandaşın Rusya Federasyonu sınırlarından idari ihraç edilme masrafları, Rusya Federasyonu hükümetince belirlenen usulde, Federal bütçe hesabından karşılanır.

3. İçişleri meselelerine bakan Federal yürütme organı ya da onun bölge organı ya da sınır hizmeti sorunlarına bakan Federal yürütme organı ya da onun birimleri yabancı uyruklu vatandaşların Rusya Federasyonu'ndan idari ihraç edilme işlemini gerçekleştirir ve bununla ilgili bilgiyi dışişleri meselelerine bakan Federal yürütme organına verir.

4. Dışişleri meselelerine bakan Federal yürütme organı, yabancı uyruklu vatandaşın idari ihracı ile ilgili bilgiyi, Rusya Federasyonu sınırlarından ihraç edilen yabancı uyruklu vatandaşın, vatandaşı olduğu yabancı devletin Rusya Federasyonu'ndaki konsolosluk kuruluşuna ya da diplomatik temsilciliğine bildirir.

5. Mahkeme kararına göre, Rusya Federasyonu sınırlarından ihraç edilecek olan yabancı uyruklu vatandaşlar, Rusya Federasyonu sınırlarından idari ihraç edilme kararı uygulanana kadar, içişleri kurumlarının ya da sınır hizmetlerinin özel olarak ayrılmış yerlerinde ya da Rusya Federasyonu kanunlarınca belirlenen usulde yapılan özel kuruluşlarda tutulurlar.

Madde 35. Yetkili kişilerin sorumlulukları (yükümlülükleri)

Rusya Federasyonu'na yabancı uyrukluları kabul eden kuruluşların yetkili kişileri; onların Rusya Federasyonu'nda bulunma süresinde ihtiyaçları ve de onların kayıt usulü, yabancı uyruklu vatandaşların Rusya Federasyonu'nda oturma ya da ikamet etme hakları için belgelerin hazırlanması, onların Rusya Federasyonu sınırlarında hareket etmeleri, Rusya Federasyonundaki ikamet yerlerini değiştirmeleri, Rusya Federasyonu yasalarının ihlalinde suçlu bulunmaları konularından Rusya Federasyonu yasalarınca sorumlu tutulurlar.

RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ
KARARNAME

1 Kasım 2002, No: 789

Yabancı Ülke Vatandaşları ve Vatansız şahsa Geçici İkamet İzninin Verilmesi Yönetmeliğinin Onaylanması Hakkında

Rusya Federasyonu Hükümeti, Rusya Federasyonundaki Yabancı Ülke Vatandaşlarının Hukuki Durumları Hakkında Federal Kanuna istinaden aşağıdakilere hükmeder:

1. Ekteki Yabancı Ülke Vatandaşlarına ve Vatansız şahsa Geçici İkamet İzni Verilmesi Yönetmeliğinin kabul edilmesine.

2. Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığının yabancı ülke vatandaşının (vatansızın) kimlik belgesine konulacak olan geçici ikamet izni kaşesi taslağını ve vatansız şahsa verilecek olan geçici ikamet izni belgesi form taslağını onaylamasına.

3. İşbu Kararnamede öngörülen faaliyetler Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığına ilgili mali yıl için Federal Bütçede ayrılan mali araçlardan istifade edilerek gerçekleştirilecektir.

4. Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığının ve diğer Federal İcra Organlarının kendilerine ait normatif hukuki akitlerini işbu Kararnameye uygun hale getirmelerine.

Rusya Federasyonu
Hükümet Başkanı
M. Kasyanov

Rusya Federasyonu Hükümetinin
1 Kasım 2002 tarih ve No: 789 sayılı
Kararnamesiyle
ONAYLANMIŞTIR

Yabancı Ülke Vatandaşlarına ve Vatansız şahsa
Geçici İkamet İzni Verilmesi
YÖNETMELİĞİ

I. Genel hükümler

1. İşbu Yönetmelik, Rusya Federasyonundaki Yabancı Ülke Vatandaşlarının Hukuki Statüsü Federal Kanununun (bundan böyle metinde 'Kanun') 6 maddesinin 8 bendine istinaden yabancı ülke vatandaşlarına ve vatansız şahsa geçici ikamet izni verilmesi düzenini ve geçici ikamet izninin verilmesine yönelik başvuru ile birlikte sunulması gereken belgelerin listesini belirler.

2. 18 yaşını dolduran yabancı ülke vatandaşı (vatansız şahıs), her yıl bazında Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından onaylanacak olan kota limitleri dahilinde (bundan böyle metinde 'Kota') veya Kanunun 6. maddesi 3. bendine istinaden kotasız olara verilecek olan geçici ikamet iznini alabilecektir.

3. Geçici ikamet izni yabancı ülke vatandaşına (vatansız şahsa) içişleri konularını icra eden federal icra organının yabancı ülke vatandaşının (vatansız şahsın) ikamet etmeyi düşündüğü yerin bölgesel organı (bundan böyle 'İçişleri organı') tarafından verilir.

4. Geçici ikamet izninin verilmesine yönelik başvuru dilekçesi (bundan böyle 'Dilekçe') yabancı ülke vatandaşı (vatansız şahıs) tarafından aşağıdaki şekillerde bizzat sunulacaktır:

Rusya Federasyonu ülkesi içinde yasal biçimde bulunduğu takdirde - içişleri bakanlığı organına;

Sürekli ikamet yeri olan başka bir devlette bulunduğu takdirde - Rusya Federasyonunun diplomatik temsilciliğine veya konsolosluk kuruluşuna;

Başvuru sahibinin kota dahilin de hem kendisi için hem de onunla birlikte yaşayan aile fertlerine geçici ikamet izni almayı istemesi halinde dilekçesinde bu hususu da belirtecektir.

5. Yabancı ülke vatandaşının kendi kimliğini kendisine görev veya mesleki faaliyetinden dolayı verilen belge ile ayrıca denizci pasaportuyla veya geçerlilik süresi 6 aydan az olan bir belge ile teyit etmesi halinde dilekçesi kabul edilmeyecektir.

6. Dilekçe, şekli Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı tarafından tespit edilen başvuru formunda 2 nüsha şeklinde düzenlenecektir.

7. Başvuru formu okunabilir şekilde elle veya daktilo ve bilgisayar gibi teknik araçların kullanılması yoluyla Rus dilinde hazırlanacaktır. Formun doldurulması sırasında sözcüklerin kısaltılması ve kısaltmaların kullanılması kesinlikle yasaktır. Başvuru formunda yöneltilen soruların cevapları kesin ve tatmin edici olmalıdır.

8. Yabancı ülke vatandaşı (vatansız şahıs) dilekçesini sunduğu anda 35 x 45 mm ebadında 4 adet fotoğraf ve aşağıdaki belgeleri ibraz edecektir:

a) Kimliğini ve uyruğunu belirten belgeler;

b) Yabancı ülke yetkili organı tarafından verilen ve yabancı ülke vatandaşının uyruğunda bulunmadığı başka bir ülkede ikamet ettiğini belirten ikamet tezkeresi veya herhangi bir başka belge;

c) Dilekçe sahibinin kendisi ve aile fertlerinin Rusya Federasyonunda ikamet ettiği sırada asgari geçinmesini sağlayacak olan mali olanaklara sahip olduğunu teyit eden belge veya kendisinin çalışamaz olduğunu teyit eden bir belge. (gerçek şahsın gelirleri hakkındaki belge, vergi dairesi tarafından onaylanan gelir beyannamesi, çalışma karnesi, emeklilik karnesi, sosyal güvenlik kurumu tarafından verilen yardım parası belgesi, nafaka aldığına dair teyit belgesi, hesap numarası belirtilerek kredi kuruluşunda yatırımı bulunduğuna dair belge, miras hakkı teyit belgesi, başvuru sahibinin bakımı altında bulunduğu şahsın gelir belgesi veya kanunla yasaklanmayan faaliyetten gelir elde ettiğini veya malullüğünü teyit eden başka bir belge);

d) Evlilik cüzdanı;

e) Çocukların doğum belgesi ve 18 yaşını doldurmayan çocuğun kimliğini teyit eden belge (varsa pasaportu);

f) 14 - 18 yaşları arasında bulunan çocuğun ikamet amacıyla Rusya Federasyonuna göç etme isteğini teyit eden belge. Çocuğun belgede konulan imzası noterce onaylanmalıdır.

g) Başvuru sahibinin (aile fertlerinin) HIV virüsü taşımadığına dair belge;

h) Yabancı ülkenin yetkili kurumu veya Rusya Federasyonunun yetkili sağlık kuruluşu tarafından verilen ve başvuru sahibinin (aile fertlerinin) uyuşturucu bağımlısı olmadığını ve Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından onaylanan listede öngörülen çevredeki insanlar için tehlike arz eden bulaşıcı hastalıklardan birini taşımadığını teyit eden belge.

9. Kanunun 6. maddesinin 3. bendinde öngörülen nedenlerden en az biri mevcut olan şahıslar, işbu Yönetmeliğin 8. bendinde belirtilen belgeler dışında aşağıdaki belgeleri de sunacaklardır:

a) Rusya Sovyet Federal Sosyalist Cumhuriyetinde (RSFSC) doğan ve eskiden SSCB vatandaşlığında bulunan veya Rusya Federasyonunda doğan şahıslar - RSFSC veya Rusya Federasyonu alanı içinde bulunan Nüfus Müdürlüğünce verilen Doğum Belgesi. Söz konusu doğum belgesinin olmaması halinde, şahsın RSFSC içinde doğduğunu ve eskiden SSCB uyruğunda bulunduğunu teyit eden belge 1974 basımı SSCB vatandaşlık pasaportudur.

b) Rusya Federasyonu vatandaşlığında bulunan ve Rusya Federasyonu içinde sürekli ikamet eden çalışabilir oğlu veya kızı bulunan malüllüğü kabul edilen şahıs - oğlunun veya kızının doğum belgesi ve pasaportu ile başvuru sahibinin Rusya Federasyonu yetkili sağlık kuruluşu veya yabancı ülkenin yetkili organı tarafından verilen malullüğünü teyit eden belgesini ibraz eder.

c) Rusya Federasyonu vatandaşlığında bulunan ve Rusya Federasyonunda sürekli ikamet eden en az birinin malul olduğu ebeveynlere sahip olan şahıslar - doğum belgesi ve malul annesinin veya babasının pasaportu ile Rusya Federasyonu yetkili sağlık kuruluşu tarafından verilen ananın veya babanın malullüğünü teyit eden belge;

d) Rusya Federasyonunda ikamet yeri bulunan Rusya Federasyonu vatandaşıyla evli olan şahıs - evlilik cüzdanı ve eşinin pasaportu. Başvuru sahibiyle birlikte yabancı ülke uyruğunda bulunan (vatansız olan) çocuklarının da birlikte oturması halinde - akrabalığını veya evlatlık alındığını teyit eden ve ayrıca birlikte oturulduğunu teyit eden belgeler;

e) Rusya Federasyonunda yatırımlar gerçekleştirmekte olan şahıs - yabancı yatırımı destekleyen kuruluşun başkanının içişleri organına atfen hazırladığı söz konusu şahsın Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından tespit edilen tutarda yatırım gerçekleştirdiğine dair yazısı.

Başvuru sahibinin ve akrabalarının farklı soyadları taşımaları halinde akrabalılıkları, ek olarak sunulacak olan ilgili belgelerle teyit edilecektir.

10. Başvuruya eklenen belgelerin yabancı dilde hazırlanmış olması halinde bu belgelerin noterce onaylanan Rusça tercümeleri ibraz edilecektir.

11. İşbu Yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilen şahıslar, kendilerinin Rusya Federasyonu mevzuatında öngörülen yaşayabilecekleri mekana sahip olduklarını teyit eden belgeyi veya Rusya Federasyonu sınırları içinde ikamet ettikleri yerde kaydedilen reşit yaştaki Rusya Federasyonu vatandaşlarının kendilerine ikamet etmek için yaşayabilecekleri mekan sağlayacaklarına dair onayını ibraz edeceklerdir.

12. Başvuru dilekçesinin Rusya Federasyonu içişleri organına, diplomatik temsilciliğine veya konsolosluk kuruluşuna sunulduğu anda yabancı ülke vatandaşının (vatansızın) Rusya Federasyonunda ikamet etme isteğinde bulunan tüm aile fertleri bulunmak durumundadır, aile fertleri işbu Yönetmeliğe uygun belgeleri sunacaklardır.

13. Başvuru sahibinin kimliğini, doğumunu, evliliğini, miras hakkını teyit eden belgeleri ile çalışma karnesi, emeklilik karnesi ve işbu Yönetmeliğin 8. maddesi c) fıkrasında, 9. maddesi a) fıkrasında belirtilen belgeleri geri iade edilecek olup, bunların suretleri ve noterce onaylanan Rusça tercümeleri başvuruya eklenecektir.

II. Başvuruların kabulü ve incelenmesi

14. Başvurunun incelemeye alınması sırasında ibraz edilen belgelerin düzgün düzenlenmiş olup olmadığı kontrol edilir. Kontrol hususu ve başvuru sahibinin imzasının gerçek olduğu, ilgili yetkili görevlinin imzasıyla onaylanır. Yetkili görevlinin imzasına ve başvuru sahibinin yapıştırılan fotoğrafına Rusya Federasyonu içişleri organının, diplomatik temsilciliğinin veya konsolosluk kuruluşunun mührü vurulacaktır.

Yabancı ülke vatandaşına (vatansıza) Kanun tarafından tespit edilen geçici ikamet izninin verilmesine esas teşkil eden ret nedenleri ve başvurusunun değerlendirilmesi süresi konusunda bilgi verilir.

15. Teslim alınan başvuru, kayıt numarası konularak kaydedilir. Başvuru sahibine başvuru dilekçesinin incelenmek üzere teslim alındığına dair bir belge verilir.

16. Gerekli belgelerle birlikte Rusya Federasyonu içişleri organına, diplomatik temsilciliğine veya konsolosluk kuruluşuna teslim edilen başvuru dilekçesi bir ay içinde diplomatik posta aracılığıyla içişleri organına gönderilir.

17. İçişleri organı başvuruyu inceler ve Kanunun 7. maddesinde öngörülen geçici ikamet izninin verilmemesine esas teşkil eden ret nedenlerinin olup olmadığının tespiti için gerekli kontrolü yapacak olup, bunun için ilgili güvenlik organlarından, adli mercilerden, vergi organlarından, sosyal güvenlik organlarından, sağlık organlarından ve ilgili diğer organlardan bilgilendirme isteğinde bulunacaktır. Belirtilen organlar, iki aylık süre içinde başvuru sahibine geçici ikamet izninin verilmesine esas teşkil eden nedenlerin olup olmadığına dair bilgi vereceklerdir.

İnceleme sonucuna göre içişleri bakanlığı, geçici ikamet izninin verilmesine veya reddine dair karar alacaktır. Her bir başvuru için ayrı bir karar alınmak durumundadır.

18. Başvurunun incelenmesi süresi, gerektiği şekilde düzenlenen tüm gerekli belgelerle birlikte sunulması tarihinden itibaren 6 ayı geçmemek durumundadır.

19. İçişleri organı, kararı aldıktan sonraki bir aylık süre içinde başvuru sahibine kararın kabul edildiği tarih ve sayı numarasını, başvurunun reddi halinde ret nedenlerini de belirtmek suretiyle bilgilendirme yazısı gönderecektir.

20. Rusya Federasyonu içişleri organınca, diplomatik temsilciliğince veya konsolosluk kuruluşunca teslim alınan başvuru ile ilgili olarak içişleri organınca alınan karar konusundaki bilgilendirme yazısı, daha sonra başvuru sahibine gönderilmek amacıyla referans numarası belirtilmek suretiyle Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığına gönderilecektir.

21. İçişleri organının yabancı ülke vatandaşına (vatansıza) geçici ikamet izninin verilmesi kararı, yabancı ülke vatandaşına (vatansıza) Rusya Federasyonu içişleri organı, diplomatik temsilciliği veya konsolosluk kuruluşu tarafından Rusya Federasyonuna giriş vizesi verilmesi için esas teşkil eder.

III. Geçici ikamet izninin düzenlenmesi.

22. Rusya Federasyonu sınırları içine gelen yabancı ülke vatandaşı (vatansız şahıs), geçici ikamet izninin düzenlenmesi amacıyla üç iş günü içinde içişleri organına başvurmakla yükümlüdür.

23. 14 yaşını dolduran yabancı ülke vatandaşına (vatansız şahsa) geçici ikamet izni kimliğini teyit eden belgesinde tespit edilen şekildeki kaşenin vurulması yoluyla düzenlenir.

14 yaşını doldurmamış ve kimliğini teyit eden bir belgeye sahip olmayan yabancı ülke vatandaşına (vatansız şahsa) geçici ikamet izni, geçici ikamet iznini alan her iki ebeveynin (ana babadan birinin) kimliğini teyit eden belgelerinde tespit edilen şekildeki kaşenin vurulması yoluyla düzenlenir.

Kimliğini teyit eden bir belgeye sahip olmayan vatansız şahsın geçici ikamet izni, tespit edilen formdaki belge şeklinde verilir.

24. Geçici ikamet izni üç yıllık süre için verilir.

25. Geçici ikamet izninin düzenlenmesi anında yabancı ülke vatandaşı (vatansız şahıs) mutlak bir şekilde daktiloskopi kaydına alınmak durumundadır.

26. Geçici ikamet izninin verilmesi için Kanunla tespit edilen düzende devlet harcı alınır.

Geçici ikamet izni formu için Rusya Federasyonu mevzuatı tarafından tespit edilen tutarda bir ödeme tahsil edilecektir.

27. İçişleri organının yetkili görevlisi yabancı ülke vatandaşına (vatansız şahsa) geçici ikamet izni verdiği sırada, yabancı ülke vatandaşına (vatansız şahsa) geçici ikamet izni alan şahsın hukuki statüsünü, Kanunun 7. maddesinde öngörülen geçici ikamet izninin iptal edilmesi nedenlerini ve her yıl içişleri organında kayıt yeniletme yükümlülüğünü açıklar.

Kayıt yeniletme düzeni Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı tarafından tespit edilir.

Geçici ikamet izni alan yabancı ülke vatandaşı (vatansız şahıs), Kanunun 11. maddesi 2. bendi gereği, Rusya Federasyonu içindeki geçici ikamet izninin verildiği yerleşim bölgesini kendi isteğiyle değiştiremeyeceği veya ikamet için Rusya Federasyonundaki kendisine gösterilen yerleşim bölgesinin dışında başka bir yeri seçemeyeceği konusunda uyarılır.

28. Yabancı ülke vatandaşının (vatansız şahsın) Kanunun 7. maddesinde öngörülen eylemlerde bulunması durumunda içişleri organı, ilgili şahsın geçici ikamet izninin iptal edilmesi ve kendisine Rusya Federasyonunda çıkış vizesinin verilmesi konusunda karar alır.

Güvenlik organları, adli merci organları, vergi daireleri, sosyal güvelik organları, sağlık kurumları ve diğer ilgili organlar, yabancı ülke vatandaşının (vatansız şahsın) yaptığı belirtilen bu eylemleri tespit etmesi halinde, en geç 10 günlük süre içinde bu konuda içişleri organını bilgilendirecektir.

Yabancı ülke vatandaşı (vatansız şahıs) 3 günlük süre içinde içişleri organı tarafından alınan karar konusunda bilgilendirilir ve kararın alındığı tarihten itibaren 15 gün içinde Rusya Federasyonunu terk etmesi konusunda ikaz edilir. Bununla birlikte, yabancı ülke vatandaşının (vatansız şahsın) kimliğini teyit eden belgede geçici ikamet izninin iptal edildiğine ilişkin kaşe vurulur, vatansız şahsa geçici ikamet izninin tespit edilen forma uygun bir belge şeklinde düzenlenmesi durumunda ise söz konusu belgeye el konur.

Yabancı ülke vatandaşının (vatansız şahsın) tespit edilen süre içinde Rusya Federasyonunu terk etmemesi halinde içişleri organı, yabancı ülke vatandaşının (vatansız şahsın) Rusya Federasyonu mevzuatında tespit edilen şekilde sınır dışı edilmesi için gerekli önlemleri alacaktır.

29. İçişleri organı, geçici ikamet iznini alan şahısların kaydını tutar ve bunlarla ilgili bilgileri tespit edilen şekilde Rusya Federasyonunda geçici olarak veya sürekli ikamet etmekte olan yabancı ülke vatandaşların (vatansız şahısların) kaydedildiği merkezi veri bankasına gönderir, ayrıca geçici ikamet izninin verilmesi reddedilen veya geçici ikamet izni iptal edilen şahıslar konusunda bilgi gönderir.

Belge metni, 11.11.2002 tarih ve No: 45 sayılı Rusya Federasyonu Mevzuat Kurulu ile Karşılaştırılmıştır.

ANAVATAN'A DÖNENLERE RF YARDIMI:
 
Rusya Federasyonu, kökeni oraya dayanan ancak başka ülkelerde yaşayan insanların, gönüllü olarak kendi topraklarına yerleşmeleri durumunda, maddi yardım yapma kararı aldı. Devlet Başkanı Vlademir Putin tarafından, 22 Haziran 2006 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren kararname, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak. Kararnamenin Türkçe çevirisi aşağıdaki gibidir:

Dış ülkelerde yaşayan (kökeni bu topraklara dayanan) insanların, Rusya Federasyonu'na gönüllü göç etmeleri durumunda yapılacak yardım çalışmaları hakkında
 
RUSYA FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
KARARNAME

Dış ülkelerde yaşayan soydaşların Rusya Federasyonu'na gönüllü göçü durumunda, yapılacak yardımlarla ilgili;

1- Aşağıdaki maddeler onaylanmıştır.

a) Dış ülkelerde yaşayan soydaşların Rusya Federasyonu'na gönüllü göçü durumunda, yapılacak yardımla ilgili gerekli devlet programının hazırlanması;

b) Dış ülkelerde yaşayan soydaşların Rusya Federasyonuna gönüllü göçü durumunda; yapılacak yardımla ilgili oluşturulacak programın hayata geçirilmesi için gerekli organizasyonların oluşturulması;

2- Dış ülkelerde yaşayan soydaşların Rusya Federasyonuna gönüllü göçü durumunda; yapılacak yardımla ilgili olarak hazırlanan devlet programının uygulanması çalışmalarını yürütmek için bir komisyon kurulması;

3- Dış ülkelerde yaşayan soydaşların Rusya Federasyonuna gönüllü göçleri durumunda, yardım amacıyla hazırlanan devlet programının uygulanması amacıyla kurulan komisyonun başına RF Başkanı danışmanı V.P. İvanova'nın getirilmesi;

4- Dış ülkelerde yaşayan soydaşların Rusya Federasyonuna gönüllü göçü durumunda, yapılacak yardımla ilgili olarak hazırlanan devlet programının uygulanması amacıyla kurulan komisyon başkanının, bir aylık süre içinde komisyonun çalışma esasları ile komisyonda yer alacak üyelerini önermesi. Komisyon üyeliklerinde; farklı federal organlardan, RF başkanlığından, RF hükümetinden temsilcilerin bulunması önerilir.

5- Dış ülkelerde yaşayan soydaşların Rusya Federasyonuna gönüllü göçleri durumunda yapılacak yardımla ilgili olarak hazırlanan devlet programının koordinatörü olarak, "Federal Migrasyon Merkezi"nin oluşturulması, bu merkeze federal ve bölgesel tüm yürütme organlarının konu ile ilgili çalışmalarını koordine yetkisi verilmesi, ayrıcada bu konu ile ilgili yasal alt yapı çalışmaları yapması;

6- RF Hükümetine;

a) Bir ay içinde;

Dış ülkelerde yaşayan RF soydaşların RF na gönüllü göçleri durumunda yardım amacıyla hazırlanan devlet programının projesinin onaylanması,

b) 2007 ve daha sonrası yılların bütçelerinin hazırlanması sırasında dış ülkelerde yaşayan soydaşların RF na gönüllü göçleri durumunda yardım amacıyla hazırlanan devlet programının uygulanması için gerekli giderleri ile ilgili pay ayrılması;

7- Rusya Federasyonunun Bölge (subyekt) Yürütme Organlarının Yöneticilerinin,

01. Ocak 2007 tarihine kadar, RF hükümetine konu ile ilgili kendi projelerini sunmaları, (Krasnayarsk, Primorskiy, Habarovskiy Krayları, Amursk, Kaliningradsk, Kalujsk, Lipetsk, Novosibirsk, Tambovsk, Tversk, Tumensk Oblastları – bölgeleri yöneticilerinin 01 Eylül 2006 tarihine kadar konu ile ilgili kendi projelerini sunmaları);

8- Federal yürütme organlarına;

a) Bu kararnamenin 1. maddesinde bildirildiği üzere, yetkileri çerçevesinde konu ile ilgili devlet programının hayata geçirilmesini sağlamaları,

b) RF Bölge (subyekt) yürütme organlarının konu ile ilgili projenin hayata geçirilmesi amacıyla karşılıklı yardımlaşmaları;

9- Bu kararname yayınlamasıyla birlikte yürürlüğe girer.

V. PUTİN
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı
No: 637
22 Haziran 2006-07-07
Kremlin- Moskova

YASAL PROSEDÜR:

Dönüş yapmak isteyenlerin yerleşmek istedikleri cumhuriyetlerde tabi olacakları kanunlar (Rusya Federasyonu Vatandaşlık Yasası), R.F. tarafından 2002 yılında çıkarılan bir kanunla düzenlenmiştir.

Yasanın dilinin hukuki olması nedeniyle; hem daha iyi anlaşılabilmesi hem de bir dönüşçü tarafından yorumlanmasını kolaylaştırmak için, uygulamaya yönelik hususlar, kısaca ve anlaşılabilir bir dille aşağıda verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasında henüz çifte vatandaşlık statüsü mevcut olmadığından, bir dönüşçü şu aşamaları izlemelidir:

1.Yerleşilecek cumhuriyetten kendi adına düzenlenmiş davetiyenin temini,

2.En az bir yıllık geçerliliği olan pasaport,

3.R.F. konsolosluklarının birinden vize alınması,

4.Uçak bileti,

5.Varış yerindeki OVIR (yerel resmi birim)den giriş ve bulunduğu yerin kaydının yapılması,

6.Gidilen Cumhuriyet nezdinde vatandaşlık başvurusunun yapılması.

Not: Tüm bu prosüdürler size karmaşık ve ağır geliyorsa, vatandaşlık veya geçici ikamet almak istediğiniz Atacurt'da ki bir avukat, tüm bu işlemleri sizin için kolaylaştırcaktır.

Murat Poyraz's Avatar

Murat Poyraz

Login

{loadmoduleid ? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:261 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?}