TPL_OFFCANVAS_EMPTY_ERROR

KARAÇAY-ÇERKES'TE NÜFUS SAYIMI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Karaçay - Çerkes Cumhuriyeti'nde 2010 yılında yapılacak nüfus sayımı için hazırlıklara başlandı. Karaçay - Çerkes Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2010 yılında tüm Rusya Federasyonu'nda yapılacak nüfus sayımı için hazırlıklara başlandığı, nüfus sayımının hatasız olmasını sağlamak için tüm yerleşim birimlerinin mahalle, sokak, cadde, ev ve daire numaralarının doğru olup olmadığının kontrol edileceği belirtildi. Bu bağlamda Karaçay - Çerkes'te daimi oturma izni veya geçici oturma izni ile oturanların da tespit edileceği ifade edildi.

2002 yılında tüm Rusya Federasyonu'nda yapılan nüfus sayımına göre, Karaçay - Çerkes Cumhuriyeti 439.470 kişi olarak sayılmıştı. Söz konusu sayıma göre ülkenin nüfus bileşimi şöyle:
Karaçaylar:  169198 (% 38,5),
Ruslar:         147878 (33,6),
Çerkesler:       49591 (11,2),
Abazalar:        32346 (7,3),
Nogaylar:        14873 (3,3)
Diğer halklar:  % 6,1.
Rusya Federal göçler Dairesinin verilerine göre, Karaçay- Çerkes Cumhuriyeti'nin 1 Ocak 2008 tarihi itibariyle nüfusu 427.400 kişi. Bu da, 2002 sayımlarına göre ülke nüfusunun 12.070 kişi azalmış olduğunu gösteriyor.

kamatur.org

Karaçay Malkar Türkiye

Köşe Yazıları

ESKİ CIRLA
Çok eski zamanlardan beri Merkezî Kuzey Kafkasya’nın Yukarı Kuban ve Yukarı Terek havzalarında yaşayan Karaçay-Malkarlıların…
KAFKASYA'DA DEPORTASYON VE…
Tarih boyunca büyük devletler ve imparatorluklar arasında paylaşılamayan ve sahibolunmak istenilen bir ülke olan Kafkasya’da…
KARAÇAY-MALKARLILANI TAMIRLARINI ÜSÜNDEN
Karaçay-Malkar halkını üsünden tarih canı bıla cürütülgen ilmu-izlem işlege ketgen ömürnü ayagında başlangandı, anı da…
KARAÇAYNI TÖRESİNİ ÜSÜNDEN
Meni tölüme deri bolganla Kafkazdan kelgen adetleni igi biledile. Endigi caş tölüle, artıksızda elleden tışında…

Login