Kültür

  KARAÇAY - TÜRK DÜĞÜNÜNDEN BİR MOTİF : ALGIŞ

  Kuman-Kıpçak Türklerinin bir dalı olan Karaçay Türkleri folklor; örf, adet ve  an''aneleri ile dikkat çekici bir boydur. Bugün bile Ortaasya menşeli kelimelerle kurulan cümleler ile konuşmaları ilgi çekicidir. Rasonyi, Arat ve diğer dil-kültür, tarih ilim adamlarınca Karaçay lehçesi Kıpçak karakterinde olan diller grubunda tasnif edilmektedir (1). Bu lehçenin gramer hususiyetleri de Saadet ÇAĞATAY tarafından izah edilmiştir (2). Buna rağmen Karaçay Türkçesi hakkında maalesef bugün fazla araştırma yapıldığı söylenemez. Burada "Karaçay-Malkar Türklerinde Hayvancılık ve Bununla ilgili Gelenekler" adlı eseri neşreden Ramazan KARÇA ve H. Zübeyr KOŞAY''ı konumuzla ilgili bu hizmetlerinden ötürü saygı ile anmak isterim.

  KARAÇAY - TÜRK DÜĞÜNÜNDEN BİR MOTİF : ALGIŞ

  Hasan Ülker

  Kuman-Kıpçak Türklerinin bir dalı olan Karaçay Türkleri folklor; örf, adet ve  an''aneleri ile dikkat çekici bir boydur. Bugün bile Ortaasya menşeli kelimelerle kurulan cümleler ile konuşmaları ilgi çekicidir. Rasonyi, Arat ve diğer dil-kültür, tarih ilim adamlarınca Karaçay lehçesi Kıpçak karakterinde olan diller grubunda tasnif edilmektedir (1). Bu lehçenin gramer hususiyetleri de Saadet ÇAĞATAY tarafından izah edilmiştir (2). Buna rağmen Karaçay Türkçesi hakkında maalesef bugün fazla araştırma yapıldığı söylenemez. Burada "Karaçay-Malkar Türklerinde Hayvancılık ve Bununla ilgili Gelenekler" adlı eseri neşreden Ramazan KARÇA ve H. Zübeyr KOŞAY''ı konumuzla ilgili bu hizmetlerinden ötürü saygı ile anmak isterim (3).

  Prof. Dr. Bahaeddin ÖGEL, Karaçay Türkçesinden aldığı bir kelimeyi (=bişlak) bakınız nasıl değerlendiriyor: "Bışlak sözü öyle anlaşılıyor ki peynir anlayışını karşılayan en eski TÜRKÇE söz idi. Bu Türkçe söz, Arapça gerçek karşılığı verilmiş olarak, ilk defa İbnü-Mühenna Lügatında görülür (...). Afyon Emirdağındaki Karaçay aşiretinden derlenmiş olan bu bışlak sözü, Türk kültür tarihi bakımından önemli bir belgedir (4)."

  Biz de, "bışlak" gibi daha çok kelimenin metin neşri yoluyla kültür tarihçilerimizin hizmetine sunulabileceği inancıyla, derleyebildiğimiz üç algışı yayınlıyoruz. Bu yazımızda Karaçay Türklerinin düğünlerinde söyledikleri "ALGIŞ"ı, Türkiye Türkçesi ile karşılaştırmalı olarak sunacağız. Görüleceği gibi, kelimelerin çoğu, cümlenin gidişine göre anlaşılacaktır. Biz metinleri elimizden geldiğince kelime kelime vermeye çalıştık, yine de bir sözlük kısmı koymayı uygun gördük.

  Algış (Dua) : Gelin damat evine geldiğinde yapılır. Algış yapılacağında, düğün evinden bir tas hoşaf veya su (tatlandırılmış) alınır ve algış yapacak kişi, elinde Algış Ayak (dua tası), algışa başlar. Algış bittiğınde gelin eve girer. Orada bulunanlar da (daha ziyade gençler), AMiN diyerek bu tastan içerler. Algışlardaki dilekler, Karaçay Türk toplumunun yapısına ait içtimaî yardımlaşma müessesesini yansıtır niteliktedir. Yeni kurulan aile için olduğu kadar, bütün toplum içinde iyi dilekler vardır. Algışa bütün olarak baktığımızda aklımıza Dede Korkut''un "soylama"ları gelmektedir.

  Elimizde üç çeşit algış olup, bunlardan ikisi Konya/Sarayönü kazasına bağlı BAŞHÜYÜK Kasabasında tarafımızdan derlenmiştir. Diğeri ise Tokat/Artova kazasına bağlı ARPACI-KARAÇAY köyünden Zekeriya ATLI tarafından gönderilmiştir. Sayın Atlı''nın gönderdiği metnin kısalığı ve kopukluğu dikkatimizi çekti. Yaptığımız araştırmada, eskiden beri süregelen bu adetin Arpacı ve Tokat''a bağlı Çilehane - Karaçay Köylerinde artık uygulanmadığını öğrendik. Başhüyük Kasabasında ise bu adet halen sürmektedir.

  Metinleri, üzerlerinde herhangi bir düzeltme yapmaksızın derlediğimiz şekliyle sunuyoruz. Türkiye Türkçesine çevirme esnasındaki hatalarımızın mazur görüleceğini ümid ediyoruz.

  ALGIŞ AYAK (Karaçay-Malkar Türkçesiyle)

  Allah hayırlı uğurlu etsin
  Bek bitsinle sabanla
  Aşamasın gabanla
  Caşamasınla amanla
  Butun burub oltursun
  Olturgan cerinde urçuk  toltursun
  Kaynanasın, kaynatasın aytganın etmese
  Cılay burula oltursun.
  At berse çabuuçusun bersin
  İt berse kabuuçusun bersin
  Koy berse cünlüsün bersin
  Eçgi berse sütlüsün bersin
  Baltanı balağa urub
  Andan da tarıga urub
  Andanda nença bürtük cabışsa
  Allah ança igilik bersin
  Köb igiliğigizge cümle Müslüman bılay kelsin
  Darısı da gençleni basma bolsun.

  DUA TASI (Türkiye Türkçesi)

  Allah hayırlı uğurlu etsin
  Çok büyüsün ekinler
  Yemesin  böcekler
  Yaşamasınlar kötüler
  Dizin büküp otursun
  Oturduğu yerde kirman eğirsin (doldursun)
  Kaynanası ve kaynatasının
  dediğini yapmazsa
  Ağlaya sızlaya otursun.
  At verse koşucusunu versin
  Köpek verse ısıranını versin
  Koyun verse yünlüsünü versin
  Keçi verse sütlüsünü versin
  Baltayı bala vurup
  Ondan sonra darıya vurup
  Ondan da ne kadar tane yapışsa
  Allah o kadar iyilik versin
  Çok iyiliğinize cümle müslüman böyle gelsin
  Darısı da gençlerin başına olsun.

  (Kaynak Kişinin, Adı: Hamza AYDIN, Yaşı: 54, Derleme tarihi: 03.03.1982, D.Yeri: Tokat/Artova Arpacı Karaçay Köyü).

  ALGIŞ AYAK (Karaçay-Malkar Türkçesiyle)

  Voy tohtagan tohtasın, tohtamagan da bek süygenin cabsın
  Algış, ayak, bal ayak kolubuzga alayık tilibiz bla calayık
  Allahdan kelgen kıyıllıkladan barıbız da kengde kalayık
  Voy bu kelin bu üyge sıylı kelsin, süyülüb kelsin, eter işin bile kelsin
  Voy bu kelin bu üyge nek boldu degenni
  Tavga barıga eşeği bolmasın
  Bolsa da sırtı cavur bolsun
  Balaları va kalmay barıda gavur bolsun
  Bek bitsinle sabanla, aşamasın kabanla
  Sabanlanı başına karış cetmesin, tübünden bogene ötmesin
  Voy, bu kelin tabsın eğizleni
  Caşı ceksin ögüzleni, kızı ursun küyüzleni
  Voy, bu kelin bu üyge igi bolsa, butlay urçuk toltursun
  İgi ua bolmasa cılay burula oltursun
  Ulludu bu ayaknı hurmeti
  Munu hazırlagannı ua eki dünyada carık bolsun beti
  Voy, men algış etalmayma
  Ullu Allah algış etsin, sıylı paygambar amin desin
  Allah barıbıznı da kesiğiz süygença etsin.

  DUA TASI (Türkiye Türkçesi)

  Heyy, duran dursun, durmayan da en sevdiğini kapatsin (mezara koysun).
  Dua tası, bal tası, elimize alalım, dilimiz ile yalayalım
  Allah''dan gelecek acılardan hepimiz de uzakta kalalım
  Heyy, bu gelin bu eve güzel ahlakla gelsin, sevilip gelsin, yapacağı işi bilip gelsin.
  Heyy, bu gelin bu eve niye oldu diyenin
  Ddağa gitmeğe eşeği olmasın
  Olsa da sırtı yara olsun
  Çocukları da hiçbiri kalmadan hepsi de gavur olsun
  Çok büyüsün ekinler, yemesinler böcekler
  Akinlerin başağına karış yetişmesin, altından kuşlar geçmesin.
  Heyy, bu gelin doğursun ikizleri, oğlu taksın öküzleri, kızı dokusun halıları
  Heyy, bu gelin bu eve iyi otursa, butu kadar kirmanları eğirip doldursun
  İyi olmasa ağlaya sızlaya otursun
  Heyy, büyüktür bu tasın hürmeti
  Bunu hazırlayanın da iki dünyada aydınlık olsun yüzü
  Heyy ben dua edemiyorum, ulu Allah dilesin
  Ahlakı güzel peygamber amin desin
  Allah hepimizi de kendi sevdiğimiz (istediğimiz) gibi etsin.

  (Kaynak kişinin Adı: Yaşar TEZCAN, Yaşı: 40, Derleme tarihi: 25.12.1982, D.Yeri: Başhüyük Kasabası).

  ALGIŞ AYAK (Karaçay-Malkar Türkçesiyle)

  Kelgen kelin nasıblı bolsun
  İgilikni beri etsin
  Amanlıknı keri etsin
  Butun burub oltursun
  Butlay urçuk toltursun
  Işara kelsin, küle kelsin
  Eter işin bile kelsin
  Kelgen cerin  süe kelsin
  Kelgen kelin kutlu bolsun
  Köb cönesin, curtlu bolsun
  Bek cabışsın eri bla
  Et bolğança teri bla
  Eter işin terk toltursun
  Absınlaga ülgü toltursun
  Har kimda anı ariu körsün
  Al tabganı tayakçı bolsun
  Izı bla tarakçı bolsun
  Tayakçı tayak tutsun
  Tarakçı tarak tutsun
  Akılları tüz bolsun
  Ömürleri cüz bolsun
  İşge ürensin kolları
  Halk bla bolsun colları
  Eşikge çığıb camcı urgan
  Atga minib kamçı urgan
  Balaları bolsunla
  Amanladan keng kalsınla
  Aşgılıkga bek çapsınla
  Nasıbnı köb tabsınla
  Tabuuçu bolsun eğizleni
  Caşı çeksin öğüzleni
  Kızı ursun küyüzleni
  Allah bersin
  Öğüznü  tarthanın
  Atnı çaphanın
  İşgoknu atganın
  Koynu tüklüsün
  İynekni sütlüsün
  Kelgenleni colları mamukdan
  Caşaulan bolsun zaukdan
  Kuuançıbız har künde bılay bolsun
  Bu kuuançga kelgen nasıbdan tolsun
  Nasıb halkdan ketmesin
  Kıyıllık halkga cetmesin
  Kelgenleni colları mamur bolsun
  Caşau bolsun birlikte
  Bolayık birbirin süymeklikde
  Carısınla cürekle
  Tüz bolsunla niyetle
  Kabul bolsun aşgı tilekle
  Tüz niyet caşasın
  Zarnı küye asasın
  Kozlamagan tişi kalmasın
  Cazıbız cavumlu bolsun
  Künübüz künlü bolsun
  Kışıbız karlı bolsun
  Halkbız mallı bolsun
  Harzatıbız barlı bolsun
  Kabırıbız nurlu bolsun
  Kartlanbız akıl iş üretsinle
  Caşla kızla da anı etsinle
  Halal kıyın aşayık
  Birbiribizge boluşayık
  Allah süygenleden bolayık
  Bek bitsinle sabanla
  Aşamasın amanla
  Başlarına karış cetmesin
  Tüblerinden cilan ötmesin
  Etgen muratları tabsınla
  Birbirin caratsınla
  Suu bla mürzev birbirine caraşganı kibik
  Alay caraşsınla
  Ulludu bu ayakm hürmeti
  Carık bolsun munu etgenni beti
  Algışcıla algış etsinle
  Aminçile amin desinle
  Amin değen tilegin tabsın
  Amin demegen tilin kabsın
  Men algış etalmayma
  Sıylı paygambar amin desin
  Ulu Allah kabul etsin
  Bu hoşap bargan cerge
  Avruu barmasın.

  DUA TASI (Türkiye Türkçesi)

  Gelen gelin nasibli olsun
  İyiliği beri etsin
  Kötülüğü geri etsin
  Dizin büküp otursun
  Butu kadar kirmanları doldursun
  Tebessüm ederek, gülerek gelsin
  Yapacağı işi bilerek gelsin
  Geldiği yeri severek gelsin
  Gelen gelin kutlu olsun
  Çok çoğalsın yurtlu olsun
  Kocası  ile beraber olsun
  Etin deriyle olduğu gibi
  Yapacağı işi tez bitirsin
  Eltilere elbise (çeyiz) doldursun
  Herkes onu güzel görsün
  İlk doğurduğu koyuncu olsun
  Koyunca sopa tutsun
  Sonraki dokumacı olsun
  Dokumacı tarak tutsun
  Akılları düz olsun
  Ömürleri yüz olsun
  İş öğrensin kolları
  Herkesle (halkla) beraber olsun yolları
  Kapıya çıkıp camcı (kepenek) silkeleyen
  Ata binip kamçı vuran çocukları olsun
  Kötülerden uzak kalsınlar
  İyiliğe çok koşsunlar
  Nasiblerini çok bulsunlar
  Doğursun ikizleri
  Oğlu bağlasın öküzleri
  Kızı dokusun halıları
  Allah versin
  Öküzün çekenini
  Atın iyi koşanını
  Silahın atanını
  Koyunun yünlüsünü
  İneğin sütlüsünü
  Gelenlerin yolları pamuktan
  Hayatları olsun sağlıkta
  Sevincimiz her gün böyle
  Bu sevince gelen nasibden dolsun
  Nasib halkdan gitmesin
  Kötülük halka gelmesin
  Gelenlerin yolları mamur olsun
  Hayat olsun birlikte
  Olalım birbirimizle sevgide
  Yansınlar yürekler
  Doğru olsun niyetler
  Kabul olsun iyi dilekler
  Düz niyet yaşasın
  Kıskançlığı güve yesin
  Doğurmayan dişi kalmasın
  Yazımız yağışlı olsun
  Günümüz güneşli olsun
  Kışımız karlı olsun
  Halkımız mallı olsun
  Herşeyimiz varlı olsun
  Kabirimiz nurlu olsun
  İhtiyarlarımız akıl-iş öğretsinler
  Oğlanlar-kızlar da onu yapsınlar
  Çalışıp (kazanıp) yaşayalım
  Zor kazansak da helal kazanıp yiyelim
  Birbirimizle sırt sırta verelim
  Allahın sevdiklerinden olalım
  Çok büyüsün ekinler
  Yemesin kötüler
  Başaklarına karış yetişmesin
  Altlarından yılan geçmesin
  Dilediklerine kavuşsunlar
  Birbirlerini beğensinler
  Su ile ekinin birbirlerine yakıştıkları gibi
  Öyle yakışsınlar
  Büyüktür bu sözlerin hürmeti
  Bunu yapanı her iki dünyada da
  Açık olsun yüzü
  Duacılar dua etsinler
  Aminciler amin desinler
  Amin diyen dileğini bulsun
  Amin demeyen dilini ısırsın
  Ben dua edemiyorum
  Ahlakı güzel Peygamber amin desin
  Ulu Allah kabul etsin
  Bu hoşafın gittiği yere
  Allah hastalık vermesin

  (Kaynak kişinin Adı: Hasan ASLAN, Derleme yeri: Başhüyük, Derleme tarihi: 10.4.1982, Yaş: 19).

  NOTLAR:

  * Erek Lisesî, öğretmeni, VAN
  1. Laszlo Rasonyı, Tarihte Türklük, T.K.A.E. yay. Ank. 1971, s. 15
  2. Saadet Çağatay, Türk Lehçeleri örnekleri, DTCF yay. Ank. 1972, c. 2, s. 114
  3. Ramazasn Karca-Hamit Zübeyr Koşay, Karaçay Malkar Türklerinde  Hayvancılık ve Bununla İlgili Gelenekler, DTCF yay. Ank. 1954
  4 Baahaeddin Öget, Türk Kültür Tarihine Giriş, Kültür Bak. yay. Ank. 1975, s. 4, s. 30

  SÖZLÜK

  Absın: Elti
  Aşamasınla: Yemesinler
  Amanla: Kötüler
  Aytganım: Söylediğim
  Andanda: Ondan da
  Anıca: Onun gibi, onun kadar
  Ayak: Tas
  Alayık: Alalım
  Alay: Öyle
  Ariu: Güzel
  Avruu: Ağrı, hastalık
  Butun burub: Dizin büküp
  Bolayık: Olalım
  Berse: Verse
  Bürtük: Tane, tohum
  Bla: ile
  Barıbız: Hepimiz
  Bögene: Bıldırcın
  Beti: Yüzü
  Barlı: Varlı, varlıklı
  Bargan cerge: Gittiği yere
  Caşamasınla ı Yaşamasınlar
  Cılay burula; Ağlaya sızlaya
  Cünlü: Yünlü
  Calayık: Yalayalun
  Cetmesin: Yetişmesin
  Caşı: Oğlu
  Çeksin: Koşsun (atı arabaya koşsun)
  Carık: Aydınlık, temiz
  Cabışsın: Yapışsın, beraber olsun
  Camçı :Bir tür kepenek
  Cürekle : Yürekler
  Cauumlu: Yağışlı, yağmurlu, karlı
  Caraşsınla: Yakışsınlar
  çabuvçu: Koşucu, iyi koşan
  Degenni: Diyenin
  Etmese: Yapmasa
  Etalmayma: Yapamıyorum

  __________________________________________________________

  Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Şubat, 1985, s.122-128.
  __________________________________________________________


  © 2006 2021 kamatur.org - Karaçay Malkar Türkiye.