Off Canvas sidebar is empty

Kültür

KONAKBAYLIKNI ÜSÜNDEN NART SÖZLE

Kudaylanı MUHTAR'nı caraştırganı bu sözle 26 Ağustos 2004 de Tavlulanı çıkarganı Zaman gazetesinden alıngandı. Azık az bolsa, ertte orun sal. (Yemeği az hazırladıysan, yatakları erken hazırla) Ayranga açı deme, gırcınga kuru deme. (Ayranga ekşi deme, ekmeğe kuru deme) Aç toymam deydi, toygan açbolmam deydi. (Aç doymam der, tok aç olmam der)

KONAKBAYLIKNI ÜSÜNDEN NART SÖZLE

Kudaylanı MUHTAR'nı caraştırganı bu sözle 26 Ağustos 2004 de Tavlulanı çıkarganı Zaman gazetesinden alıngandı.

Azıgı az alga kabar, atı aman alga çabar.
Azık az bolsa, ertte orun sal.
Azıklı at arımaz, katını aman carımaz.
Ayranga açı deme, gırcınga kuru deme.
Ayranın berseng, çelegin da kızganma.
Ayran içgen kutuldu, cugusun calagan tutuldu.
Ayran tögülse, cukusu kalır.
Arpa, buday-aşdı, altın, kümüş a -taşdı.
Arpa cetse bagalıdı orak.
Aç da bol, tok da bol, namısınga bek bol.
Aç kelgenni toydur, keç kelgenni kondur.
Aç kalgandan keç kalgan kolay.
Aç karnım, tınç kulagım.
Aç ne cemez, tok ne demez.
Aç otunçunu açıvu burnunda.
Aç toymam deydi, toygan aç bolmam deydi.
Açnı esinde aş.
Aç esner, at kişner.
Aç esner, tok kekirir.
Açlık otga sekirtir.
Açlıkta tarı gırcın halvadan tatlı.
Açlık elde kıdırtır.
Aşın aşaganıngı başında sıyla.
Aş berme da, kaş ber.
Aşda börü, işde ölü.
Aş keter da, bet kalır.
Aşına köre tabagı, balına köre kalagı.
Aş hazır bolsa, iş haram bolur.
Aşaganga aş, aşamaganga taş.
Aşarıkda saylaganga çiy gırcın.
Aşatırga iş ahşı, işletirge aş aşhı.
Aşlıknı arba üyge keltirir, çana bazarga eltir.
Aşlık bürtükden, cün tükden.
Ashat aşlık sata, üydegisi açtan kata.
Bal aşarga süye eseng, çibin urganga töz.
Bal çibinni urganı açı, balı tatlı.
Bir karında may da catar, poh da catar.
Gırcın tepsini tamatası.
Toygan antın unutur.
Toygan cerge ceti kayt.
Toygan it iyesin tanımaz.
Toymagan kekirmez, kuvanmagan sekirmez.
Karnı amanga kazan takdırma, kol amanga ot cakdırma.
Karın aç bolsa, iş kulagına kirmez.
Karnıng bla öç alma.
Karnın kuru bolsa, cürek uru bolur.
Karnın toygunçu aşa da, beling tapgınçı işle.
Kakçı kaktan toymaz.
Kurman tavdan avdurur, cırna colda kaldırır.
Kolundan kuymak aşatsang da, atanı borçundan kutulmazsa.
Sütten avuzu küygen, suvga üfüre edi.
Sütün başın aşagan kutulur, tübün içgen tutulur.
Sütsüz iynek ökürüvçü bolur.
Çaynı mardası üç, üçden ozsa, konakbayga küç.
Çakırılgannı atı çakırılmagannı bagası bolur.
Çakırılmagan cerge barma, çakırılgan cerden kalma.
Çakırılmagan konak, conulmagan tayak.
Çakırılmagan konak kaçan keterigin sormaz.
Çakrılmagan konak orun tapmaz.
Çakırılmay kelgen konak sıylanmay keter.
Çibin tutgan parmagın calar.

kamatur.org

Karaçay Malkar Türkiye

Login

{loadmoduleid ? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:261 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?}