Kategoriye Göre Filtrele

TÜRKİYEDE YAŞAYAN KARAÇAY-MALKARLILARDA DEMOGRAFİK DURUM ve NÜFUS HAREKETLERİ

by Yılmaz Nevruz

Türkiye ve Suriye’de yaşayan Karaçay-Malkarlıların tamamı Kuzey Kafkasın Karaçay ve Malkar bölgelerinden gelmişlerdir. Büyüklerimizden sık sık dinlediğimize göre, muhacirlerin büyük çoğunluğu Karaçay’ın ULLU KARAÇAY,…

KARAÇAYCA CILAMA TÜRKÇA CILA!

by Ertan Ersoy

Bu hapar, Karaçay el Başhüyük'te bolgandı. Adamlanı atları başka türlü cazılsada hapar tüzdü. 1953. cılda televizyon cok edi. Gazetede elge alay köp kelmeyedi. Adam…

SAYI GRUBU YÖNÜNDEN ESKİ TÜRKÇE İLE KARAÇAY-BALKAR TÜRKÇESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

by Doç. Dr. Salim KÜÇÜK

Onlu kat sayı ve onluk taban sistemini benimseyen Türkler, Köktürk ve Uygur Kağanlığı döneminde başka hiçbir dilde rastlanmayan “bir sonraki onluk taban” sayı sistemini…

KARAÇAY TÜRKLERİ VE YEMEK KÜLTÜRLERİ

by Yılmaz SEÇİM, Metehan KAYA

Bu çalışmada birbirini takip eden göç durumlarına maruz kalan Karaçay Türklerinin yemek kültürlerini kayıt altına almak ve konu ile ilgili ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmalara…

KARÇASTANNI ULLU ŞAYIRI

by Semenlanı Aminat

Karaçaynı birinçi bardı, KÇR-ni Halk Poeti Özdenlanı Saparğa bıyıl, 2013 cıl sentyabrnı 25-de 60 cıl bolаdı. «Elbrusоid» sаytnı fоrumundа «Kаrçаstаnnı ullu şаyırı» dеb, tеmа…

BU KÜNÑE KALAY CETDİK BİZ?

by Bilal Laypan

Bеlgilenñеn sözgе köçеrdеn аlğа, tаrihhе tеrеn kirib kеtmеsеk dа, Kаrаçаynı kurаlıuvndаn tаlаy söz аytırğа kеrеk bоlur. 1396-1397 cıllаdа Timur Аlаn krаlnı kurutub, kоlğа tüşgеnni…

 

The real work is done by the cookieSet() javascript function, which can be either in thearea of your HTML page, or in a separate javascript file:*/ /*var cookieText = "turk"//"Put your desired cookie value here"; var cookiePrefix = ""; var myPage = location.href; var wwwFlag = myPage.indexOf('www'); if (wwwFlag > 0) { cookiePrefix = "www"; } var cookieName = cookiePrefix + "arayit"; //cookiePrefix + "cbCookie";*/ function cookieSet(isim, cookieText, days, path) { //alert("burası cookieSet BAŞLANGICI isim cookieText days = " + isim + "---" + cookieText + "---" + days + "---" + path); //var cookieText = "turk"//"Put your desired cookie value here"; //isim=escape(isim); //cookieText=escape(cookieText); if (!path) { var path = ""; } else { path = "; path=" + path; } var cookiePrefix = ""; var myPage = location.href; var wwwFlag = myPage.indexOf('www'); if (wwwFlag > 0) { cookiePrefix = "www"; } //var cookieName = cookiePrefix + "arayit"; //cookiePrefix + "cbCookie"; //var cookieName = cookiePrefix + "cbCookie"; cookieName = cookiePrefix + isim; /*var today = new Date(); alert(today.getDate().toString); var nextDay = new Date(today.getYear(), today.getMonth(), today.getDate()); alert("Monday, 04-Apr-2020 05:00:00 GMT\n\n"+nextDate); //setCookie("arayitKontrol", "1", nextDay);*/ if (days) { var expires = days; //7; //alert("expires = "+expires); if (expires) { expires = expires * 1000 * 60 * 60 * 24; //alert("expires="+expires); } else { expires = ""; } // set time, it's in milliseconds var today = new Date(); //today.setTime(today.getTime()); //alert("today.getTime() = " + today.getTime()); var expires_date = new Date(today.getTime() + (expires)); //alert("date ÖNCESİ"); //alert("Monday, 04-Apr-2020 05:00:00 GMT\n\n"+expires_date.toDateString()); //alert("Monday, 04-Apr-2020 05:00:00 GMT\n\n"+expires_date.toTimeString()); //alert("Monday, 04-Apr-2020 05:00:00 GMT\n\n"+expires_date.toLocaleTimeString()); expires = expires_date.toDateString() + " " + expires_date.toTimeString(); //alert("expires="+expires); expires = "; expires=" + expires; } else { var expires="" } if (document.cookie != document.cookie) { index = document.cookie.indexOf(cookieName); } else { index = -1; } if (index == -1) { //document.cookie = cookieName + "=" + cookieText + "cbEndCookie; expires=Monday, 04-Apr-2020 05:00:00 GMT"; //document.cookie = cookieName + "=" + cookieText + "cbEndCookie; expires=" + expires; //document.cookie = cookieName + "=" + cookieText + "cbEndCookie; expires=" + expires + "; path=" + path; //document.cookie = cookieName + "=" + cookieText + "cbEndCookie; expires=" + expires + path; document.cookie = cookieName + "=" + cookieText + "cbEndCookie" + expires + path; //alert(cookieName + "=" + cookieText + "cbEndCookie" + expires + path); //alert(cookieName + "=" + cookieText + "cbEndCookie; expires=" + expires); } //} } //http://www.brenz.net/cookies/ /*GET COOKİE: The following sample code demonstrates one method for getting the previously stored cookie. Implement the following javascript function call on your HTML page at the point in the document flow that you wish to display the stored cookie value: \ The cookieGet() javascript function needs to be defined, either before the endingtag in the current document or in an external javascript file, as follows:*/ /*var cookieText = "Put your desired cookie value here"; var cookiePrefix = ""; var myPage = location.href; var wwwFlag = myPage.indexOf('www'); if (wwwFlag > 0) { cookiePrefix = "www"; } var cookieName = cookiePrefix + "cbCookie";*/ //var YouWrote; function cookieGet(isim) { //isim=escape(isim); //alert("burası cookieGet başlangıcı, isim="+isim); var cookieText = "turk"//"Put your desired cookie value here"; var cookiePrefix = ""; var myPage = location.href; var wwwFlag = myPage.indexOf('www'); if (wwwFlag > 0) { cookiePrefix = "www"; } var cookieName = cookiePrefix + "arayit"; //cookiePrefix + "cbCookie"; var YouWrote; //alert(isim); var cookie_name = isim; //alert(document.cookie); if (document.cookie) { //alert(document.cookie); index = document.cookie.indexOf(cookie_name); //alert("index" + index); if (index != -1) { namestart = (document.cookie.indexOf("=", index) + 1); /*if(document.cookie.indexOf("<span",0)!=-1){ namestart = (document.cookie.lastindexOf("=", index) + 1); }else{ namestart = (document.cookie.indexOf("=", index) + 1); }*/ //alert("namestart= " + namestart); //nameend = document.cookie.indexOf("cbEndCookie;", index); nameend = document.cookie.indexOf("cbEndCookie", index); //alert("nameend= " + nameend); if (nameend == -1) { nameend = 0; } YouWrote = document.cookie.substring(namestart, nameend); //alert("'"+YouWrote+"'"); //YouWrote=unescape(YouWrote); return YouWrote; } } } /*DELETE COOKİE: To delete (expire) the cookie, simply put a call to the javascript function in your HTML page. In my example, I attach the javascript function to the onclick() event of an input button:

The cookieDelete() javascript function needs to be defined, either before the endingtag in the current document or in an external javascript file, as follows:*/ /*var cookieText = "Put your desired cookie value here"; var cookiePrefix = ""; var myPage = location.href; var wwwFlag = myPage.indexOf('www'); if (wwwFlag > 0) { cookiePrefix = "www"; } var cookieName = cookiePrefix + "cbCookie";*/ function cookieDelete() { if (document.cookie != document.cookie) { index = document.cookie.indexOf(cookie_name); } else { index = -1; } if (index == -1) { document.cookie = cookie_name + "=GONEcbEndCookie; expires=Monday, 19-Aug-1996 05:00:00 GMT"; } document.location.href = document.location.href; //to reload without queryString parameters, use the line below instead //document.location = document.location.href.substring(0,document.location.href.indexOf("?")); } /*TEST COOKİE: The following sample code demonstrates how to compare the value stored in the cookie to a predetermined value of your choosing. If the values match, the user is directed to a new web page: YourPassURL.html. If the values don't match, YourFailURL.html is loaded instead. To implement this cookie test, put the following javascript before the endingtag in the current document: \ //The cookieGet() javascript function needs to be defined, either before the endingtag in the current //document or in an external javascript file, as follows: var cookieText = "Put your desired cookie value here"; var cookiePrefix = ""; var myPage = location.href; var wwwFlag = myPage.indexOf('www'); if (wwwFlag > 0) { cookiePrefix = "www"; } var cookieName = cookiePrefix + "cbCookie"; function cookieGet() { if (document.cookie) { index = document.cookie.indexOf(cookie_name); if (index != -1) { namestart = (document.cookie.indexOf("=", index) + 1); nameend = document.cookie.indexOf("cbEndCookie;", index); if (nameend == -1) { nameend = 0; } YouWrote = document.cookie.substring(namestart, nameend); return YouWrote; } } } }*/ function outerHTML(node){ // if IE, Chrome take the internal method otherwise build one return node.outerHTML || ( function(n){ var div = document.createElement('div'), h; div.appendChild( n.cloneNode(true) ); h = div.innerHTML; div = null; return h; })(node); } /* function fire(){ var c = document.getElementsByTagName("body")[0].getElementsByTagName("*"); var outstr=""; for (var x=0;x<c.length;x++) { outstr=outstr+"tagName: "+c[x].tagName+", "; if (c[x].id) outstr=outstr+"ID: "+c[x].id+", "; if (c[x].name) outstr=outstr+"Name: "+c[x].name+", "; if (c[x].type) outstr=outstr+"Type: "+c[x].type+", "; outstr=outstr+'\r\n'; } alert(outstr); return outstr; } function replaceContents(oldElement,newElementName,newContent){ var newElement=document.createElement(newElementName); newElement.innerHTML=newContent; oldElement.parentNode.replaceChild(newElement,oldElement); } */ function pencere_onload(isrt) {//isrt= ru tr ck //alert("burası pencere_onload\n\n"+isrt); //var isaret=GetCookie("arayitKontrol"); //alert("arayitKontrol= " + isaret); //'if(isaret=="0" || isaret==null){ /*if(document.documentElement.outerHTML){ var isaret=GetCookie("arayit"); } else { var isaret=cookieGet("arayit"); }*/ //var isaret=GetCookie("arayit"); //document.documentElement.scrollTop=400; //alert("kartkaf1"); //LİNKLER FRAME'DE SCROLL AYAR //if(dokuman.indexOf("

",0)==-1){ //alert("BURADA pencere_onload onload LİNKLERDE scrollU AYARLIYOR"); if(document.title.indexOf("Caprakla",0)==-1){ //alert(document.title); try{ //var adres=window.top.frames[1].location; BURASI NORMAL STRİNG OLMUYORDU... if(window.top.frames.length==3){ //var adres=window.top.frames[1].document.URL; var adres=window.top.frames[2].document.URL; }else if(window.top.frames.length==2){ var adres=window.top.frames[1].document.URL; }else{ var adres=document.URL; } //alert(adres); //var kartkaf=adres.match(/\d{3}\./); //alert("kartkaf = "+ kartkaf); //adres="http://elbrus.com/004.htm" var patt1=/\d{3}\./gi; var i= adres.search(patt1); adres=adres.substr(i,3); //alert(adres.match(patt1)); //alert(adres); //alert(parent.frames[0].location); //window.top.frames[0].location.hash="#"+adres; //alert(window.top.frames[0].name); //window.top.frames[1].location="linkler.html#"+adres; //alert(window.top.frames[1].location.hash); if(window.top.frames.length==3){ window.top.frames[1].location.hash="#"+adres; }else if(window.top.frames.length==2){ window.top.frames[0].location.hash="#"+adres; } //alert(window.top.frames[1].location.hash); //window.top.frames[0].document.URL="linkler.html#"+adres; //adres=window.top.frames[0].location.href; //adres=window.top.frames[0].document.URL; //alert("kartkaf"); //window.top.frames[0].document.body.scrollBy(100,100); //window.top.frames[0].document.body.scrollBy(0,50); //window.scrollBy(0,50); //alert(window.top.mainFrame.document.body.scrollTop); } catch(e){ //alert("BURADA HATA VAR\n"); } } //alert("catch sonrası"); //} var isaret=cookieGet("arayit"); if(isaret=="turk" || (!isaret && isrt=="tr") || isaret=="rus" || (!isaret && isrt=="rs")){ if(document.documentElement.outerHTML){ var dokuman = document.documentElement.outerHTML; } else{ //alert("kaçıyor"); //escape; var node = document.documentElement; //var bd = document.body; var dokuman = outerHTML(node); //var dokuman = outerHTML(bd) //alert (dokuman); //if(dokuman.indexOf("<span",0)!=-1){ //BURASI ve ru ve turk den önce normalharflere nin konulması ile geçersiz oldu galiba... /*if(dokuman.indexOf("

",0)!=-1){ alert("URL'ni refresh etigiz, sonra cangıdan karagız!\n\nFireFox bla bolalmayesegiz, Google Crome igirek bolur!\n"); return;//escape; return true or false }*/ } if(dokuman.indexOf("

",0)!=-1){ //alert("Burası pencere_onload,

MEVCUT!\n"+dokuman.substr(dokuman.search(/\<body/i),60)); //alert("URL'ni refresh etigiz, sonra cangıdan karagız!\n\nFireFox bla bolalmayesegiz, Google Crome igirek bolur!\n"); return;//escape; return true or false }else { //alert("Burası pencere_onload,

MEVCUT DEĞİL!\n"+dokuman.substr(dokuman.search(/\<body/i),60)); } //alert("arayit= " + isaret); //if(isaret=="turk"){ if((isaret=="turk") || (!isaret && isrt=="tr")){ //alert("burası işaret türk "); //var today = new Date(); //var nextDay = new Date(today.getYear(), today.getMonth(), today.getDate() + 3); //setCookie("arayitKontrol", "1", nextDay); /////////////// /*if(document.documentElement.outerHTML){ var dokuman = document.documentElement.outerHTML; } else{ //alert("kaçıyor"); //escape; var node = document.documentElement; //var bd = document.body; var dokuman = outerHTML(node); //var dokuman = outerHTML(bd) //alert (dokuman); //if(dokuman.indexOf("<span",0)!=-1){ //BURASI ve ru ve turk den önce normalharflere nin konulması ile geçersiz oldu galiba... /+if(dokuman.indexOf("

",0)!=-1){ alert("URL'ni refresh etigiz, sonra cangıdan karagız!\n\nFireFox bla bolalmayesegiz, Google Crome igirek bolur!\n"); return;//escape; return true or false }+/ }*/ /*if(dokuman.indexOf("

",0)!=-1){ alert("Burası pencere_onload,

MEVCUT!"); alert("URL'ni refresh etigiz, sonra cangıdan karagız!\n\nFireFox bla bolalmayesegiz, Google Crome igirek bolur!\n"); return;//escape; return true or false }else { alert("Burası pencere_onload,

MEVCUT DEĞİL!"); }*/ // KONTROL'UN BELİRLENMESİ var kontrol = 2889 + 4096 - 256 - 2048;// - 256; //131072 aö, 256 yaw ha,4096 xh, //sonuc = sonuc.replace(/&&1&&;/g, " ") //alert(dokuman.substr(dokuman.indexOf("<body",0),1000)); /* kontrol: 1 turkharf 0 0 1 2 rusharf 1 1 2 4 ascii 0 0 8 standart 1 1 8 8 16 custom 0 0 32 foreign 0 0 64 local 1 1 64 64 128 kengine 0 0 256 yaw ha 1 1 256 256 512 yoyu 1 1 512 512 1024 miyekız 0 0 2048 ng 1 1 2048 2048 4096 x h 0 0 4096 8192 asap 0 0 16384 cangıTereze 1 0 toplam======================= 2890 */ //<BODY'DEKİ PENCERE_ONLOAD() KOMUTU KALDIRILIYOR!!! var baslangic=dokuman.indexOf("<body",0); if(baslangic==-1){ baslangic=dokuman.indexOf("<BODY",0); } var cumle= "onload=\"return pencere_onload(";//);\""; baslangic=dokuman.indexOf(cumle,baslangic); if(baslangic==-1){ cumle="onload=\"pencere_onload(";//);\""; baslangic=dokuman.indexOf(cumle,0); } //alert("'ck');\".length = "+"'ck');\"".length); //var cumle= if(baslangic!=-1){ //dokuman = dokuman.substr(0, baslangic) + dokuman.substring(baslangic + cumle.length, dokuman.length); dokuman = dokuman.substr(0, baslangic) + dokuman.substring(baslangic + cumle.length+ "'ck');\"".length, dokuman.length); //alert(dokuman.substr(dokuman.indexOf("<body",0),1000)); tereze(dokuman, kontrol); /////////////// //TurkHarflere(); //setCookie("arayitKontrol", "0", nextDay); } else{ alert("pencere onload bulunmadı!"); } } //else if(isaret=="rus"){ //else if(isaret=="rus" || !isaret){ //BILAYDA İLK AÇILIŞTA, KAYIT COGESE RUS HARFLEGE TÜRLENDİRİLEDİ else if(isaret=="rus" || (!isaret && isrt=="rs")){ //var today = new Date(); //var nextDay = new Date(today.getYear(), today.getMonth(), today.getDate() + 3); //setCookie("arayitKontrol", "1", nextDay); //////////// /*if(document.documentElement.outerHTML){ var dokuman = document.documentElement.outerHTML; } else{ //alert("kaçıyor"); //escape; var node = document.documentElement; //var bd = document.body; var dokuman = outerHTML(node); //var dokuman = outerHTML(bd) //alert (dokuman); //BURASI ve ru ve turk den önce normalharflere nin konulması ile geçersiz oldu galiba... //if(dokuman.indexOf("<span",0)!=-1){ /+if(dokuman.indexOf("

",0)!=-1){ alert("URL'ni refresh etigiz, sonra cangıdan karagız!\n\nFireFox bla bolalmayesegiz, Google Crome igirek bolur!\n"); return;//escape; return true or false } +/ }*/ var kontrol = 2890 - 256; //"".indexOf("<body",0) //alert(dokuman.substr(dokuman.indexOf("<body",0),1000)); var baslangic=dokuman.indexOf("<body",0); if(baslangic==-1){ baslangic=dokuman.indexOf("<BODY",0); } var cumle= "onload=\"return pencere_onload(";//);\""; baslangic=dokuman.indexOf(cumle,baslangic); if(baslangic==-1){ cumle="onload=\"pencere_onload(";//);\""; baslangic=dokuman.indexOf(cumle,0); } if(baslangic!=-1){ //replace(RegExp(bDizi[0], "g"), //alert("onload=\"return pencere_onload();\""); //onload=\"return pencere_onload();\" //dokuman = dokuman.substr(0, i) + "\n\n" + dokuman.substring(i, dokuman.length); dokuman = dokuman.substr(0, baslangic) + dokuman.substring(baslangic + cumle.length+ "'ck');\"".length, dokuman.length); //dokuman = dokuman.replace(RegExp("onload=\"return pencere_onload();\"","g"), ''); //dokuman = dokuman.replace(/onload=\"return pencere_onload();\"/g, ''); //dokuman = dokuman.replace(/onload=\"return pencere_onload();\"/, ''); //alert(dokuman.substr(dokuman.indexOf("<body",0),1000)); tereze(dokuman, kontrol); //////////// //RusHarflere(); //setCookie("arayitKontrol", "0", nextDay); }else{ alert("pencere onload bulunmadı!"); } } } //else if(isaret=="alan"){ else if((isaret.search(/alan/)!=-1)){ } //'} //alert("burası onload pencere sonu!"); //document.body.scrollTop=400; //alert("kartkaf2"); //* var baslik=document.title; //alert("pencere_onload baslik document title11111111111111 = "+baslik); if(baslik.indexOf("Caprakla",0)==-1){ baslik=spanOut(baslik); /* if(baslik.indexOf("<span",0)!=-1){ var bstart=baslik.indexOf(">",0)+1; var bend=baslik.indexOf("<",bstart+1); baslik=baslik.substring(bstart,bend); //alert("BAŞLIK = '"+baslik+"'"); //alert("pencere_onload baslik document title = "+baslik); } //var scrl=cookieGet(baslik+'Scroll');alert("scroll="+scrl); //document.body.scrollTop=scrl;//cookieGet(baslik+'Scroll'); */ if(document.URL==cookieGet(baslik+'URL')){ //alert("document.URL==cookieGet(baslik+'URL') = "+document.URL+"-----"+cookieGet(baslik+'URL')); document.body.scrollTop=cookieGet(baslik+'Scroll');//alert('Scroll TAMAM!!!'); } } //*/ } function RusHarflere(frmName) { //alert("burası RusHarflere\n = "+frmName); //if(dokuman.indexOf("

",0)!=-1) //NormalHarflere(); //document.open(); //alert(navigator.appName); //alert(navigator.appVersion); //alert(navigator.appAgent); //alert(navigator.appCodeName); //if (navigator.appName == "Netscape") { //alert("Because 'Netscape - FireFox Mozilla', may not be operated well for now"); //alert("Ooopppsss:\( FireFox Mozilla \(Netscape\) aylandırmaydı. \nFireFox Mozilla \n'var dokuman = document.documentElement.outerHTML;\n'ni tanımaydı:\( \nTanımasa da munu cerine cuk da körgüstmeydi:\( \nBilgenle barese, hay marca bildirigiz:) \nAnı üçün Google Chrome'la kararga küreşigiz. \nFireFox'tan başkasın bilmem deyesegiz: \nSOURCE CODE'NU KOPYALAGIZ, \nhttp://www.arayigit.ucoz.com/arayigitUcozConvert.htm\n'Nİ AÇIP CABIŞTIRIGIZ. \nTürk Harf'Nİ SAYLAP Convert ETİGİZ."); //escape; //break; for for looup //return;// true;// false; //alert("escape'ten sonra!!!"); //} /*var t=alTaranan(); if(t!=""){ alert(aylandir(t,2890 - 256)); return; }*/ //document.selection.createRange().text; if(document.documentElement.outerHTML){ if(frmName){ if(window.top.frames.length==3){ var dokuman = window.top.frames[1].document.documentElement.outerHTML; //alert("burada frmName var = "+frmName+"\n"+dokuman); }else if(window.top.frames.length==2){ var dokuman = window.top.frames[0].document.documentElement.outerHTML; } //alert("dokuman frame document\n"+dokuman); }else { var dokuman = document.documentElement.outerHTML;//GOOGLE CHROME || INTERNET EXPLORER //alert("burada frmName YOK = \n"+dokuman); //alert("dokuman documentElement. outerHTML\n"+dokuman); } } else{ //alert("Ooopppsss:\( FireFox Mozilla aylandırmaydı. \nFireFox Mozilla \n'var dokuman = document.documentElement.outerHTML;\n'ni tanımaydı:\( \nTanımasa da munu cerine cuk da körgüstmeydi:\( \nBilgenle barese, hay marca bildirigiz:) \nAnı üçün Google Chrome'la kararga küreşigiz. \nFireFox'tan başkasın bilmem deyesegiz: \nSOURCE CODE'NU KOPYALAGIZ, \nhttp://www.arayigit.ucoz.com/arayigitUcozConvert.htm\n'Nİ AÇIP CABIŞTIRIGIZ. \nTürk Harf'Nİ SAYLAP Convert ETİGİZ."); //alert("FireFox bla bolalmasağız, Google Crome igirek bolur!") //alert(document.URL); //NormalHarflere(); //var dokuman = fire(); //var dokuman = "" + outerHTML(document.head) + outerHTML(document.body) + "" //var hd = document.getElementsByTagName("head")[0]; //var node = document.documentElement; if(frmName){ if(window.top.frames.length==3){ var node = window.top.frames[1].document.documentElement; }else if(window.top.frames.length==2){ var node = window.top.frames[0].document.documentElement; } }else{ var node = document.documentElement;//FIREFOX MOZİLLA } //var bd = document.body; dokuman = outerHTML(node); //alert("dokuman outerHTMLnode\n"+dokuman); //var dokuman = outerHTML(bd) //alert (dokuman); if(dokuman.indexOf("<span",0)!=-1){ //alert("URL'ni refresh etigiz, sonra cangıdan karagız!\n\nFireFox bla bolalmayesegiz, Google Crome igirek bolur!\n"); return;//escape; return true or false } //alert("devam mı"); //dokuman = "dcmnt bdy" //escape; } if(dokuman.indexOf("

",0)!=-1){ //alert("ÖNCE NORMAL HARFLERE"); NormalHarflere(0); }else{ //alert("doğrudan RUS harflere!!!"); } //*function getElement (id) { //if (document.getElementById) { //alert (".getelementById");//return document.getElementById(id); //} //else // //if (document.all) { //alert("document.all");//return window.document.all[id]; //} //else if (document.layers) { //alert("document.layers");//return window.document.layers[id]; //} //}*/ //var x = document.getElementsByTagName("html") //x=document.getElementsByTagName("*"); //dokuman=""; //for (i=0; i < x.length; i++){ //dokuman=dokuman + x(i).outerHTML; //} //alert("x= " + x.length); //alert("x0= " + x[0].outerHTML); //alert("dokuman= " + dokuman); //var dokuman="hasaniya karaçay"; //alert(dokuman); //document.close(); //* var today = new Date(); var nextDay = new Date(today.getYear(), today.getMonth(), today.getDate() + 3); //setCookie("arayit", "rus", nextDay); cookieSet("arayit","rus",7); //alert("cookie kayıt edildikten sonra =" + GetCookie("arayit")); //*/ /* kontrol: 1 turkharf 0 0 1 2 rusharf 1 1 2 4 ascii 0 0 8 standart 1 1 8 8 16 custom 0 0 32 foreign 0 0 64 local 1 1 64 64 128 kengine 0 0 256 yaw ha 1 1 256 256 512 yoyu 1 1 512 512 1024 miyekız 0 0 2048 ng 1 1 2048 2048 4096 x h 0 0 4096 8192 asap 0 0 16384 cangıTereze 1 0 32768 çevrim yapılmıyor 0 1 65536 prd radiobutton1_3 131 702 aö âô toplam======================= 2890 */ var kontrol = 2890 - 256; //var TurkHarfler = 0; //RadioButtonList1_1.checked = true;// //alert(kontrol); //alert(kontrol & 2);f /* var hesap = kontrol & 2; if (hesap == 2) { alert("kartkaf kontrol ediyor hesapı"); } if ((kontrol & 2) == 2) { alert("halitt kontrol ediyor hesapı"); } */ tereze(dokuman, kontrol,frmName); //cangıTereze, TurkHarfler); //tereze(dokuman, 0); //TextArea3.value = dokuman; } function TurkHarflere(frmName) { //alert("burası TurkHarflere"); //NormalHarflere(); /*if (navigator.appName == "FireFox Mozilla") { alert("Because html codes and FireFox Mozilla, may not be operated well for now"); //return;// true;// false; //alert("escape'ten sonra!!!"); }*/ //var dokuman = document.documentElement.outerHTML; if(document.documentElement.outerHTML){ //var dokuman = document.documentElement.outerHTML; if(frmName){ if(window.top.frames.length==3){ var dokuman=window.top.frames[1].document.documentElement.outerHTML; //alert("frame"); } else if(window.top.frames.length==2){ var dokuman=window.top.frames[0].document.documentElement.outerHTML; } } else{ var dokuman=document.documentElement.outerHTML; //alert(" //"); } } else{ //alert("Ooopppsss:\( FireFox Mozilla aylandırmaydı. \nFireFox Mozilla \n'var dokuman = document.documentElement.outerHTML;\n'ni tanımaydı:\( \nTanımasa da munu cerine cuk da körgüstmeydi:\( \nBilgenle barese, hay marca bildirigiz:) \nAnı üçün Google Chrome'la kararga küreşigiz. \nFireFox'tan başkasın bilmem deyesegiz: \nSOURCE CODE'NU KOPYALAGIZ, \nhttp://www.arayigit.ucoz.com/arayigitUcozConvert.htm\n'Nİ AÇIP CABIŞTIRIGIZ. \nTürk Harf'Nİ SAYLAP Convert ETİGİZ."); //alert("FireFox bla bolalmasağız, Google Crome igirek bolur!") //alert(document.URL); //NormalHarflere(); //var dokuman = fire(); //var dokuman = "" + outerHTML(document.head) + outerHTML(document.body) + "" //var hd = document.getElementsByTagName("head")[0]; //var node = document.documentElement; if(frmName){ if(window.top.frames.length==3){ var node = window.top.frames[1].document.documentElement; }else if(window.top.frames.length==2){ var node = window.top.frames[0].document.documentElement; } } else{ var node = document.documentElement; } //var bd = document.body; var dokuman = outerHTML(node); //var dokuman = outerHTML(bd) if(dokuman.indexOf("<span",0)!=-1){ //alert("URL'ni refresh etigiz, sonra cangıdan karagız!\n\nFireFox bla bolalmayesegiz, Google Crome igirek bolur!\n"); return;//escape; return true or false } //escape; } //alert("kartkaf"); //alert(dokuman); if(dokuman.indexOf("

",0)!=-1){ //alert("ÖNCE NORMAL HARFLERE"); NormalHarflere(0); }else{ //alert("doğrudan Türkharflere!!!"); } //alert("TEKRAR TÜRK HARFLERE DOKUMAN= "+dokuman); //document.close(); //* var today = new Date(); var nextDay = new Date(today.getYear(), today.getMonth(), today.getDate() + 3); //setCookie("arayit", "turk", nextDay); cookieSet("arayit","turk",7); //alert(GetCookie("arayit")); //*/ //alert(dokuman); var kontrol = 2889 + 4096 - 256 - 2048; //var TurkHarfler = 0; //RadioButtonList1_1.checked = true;//4096 xh,256 yaw ha //alert(kontrol); //alert(kontrol & 2); /* var hesap = kontrol & 2; if (hesap == 2) { alert("kartkaf kontrol ediyor hesapı"); } if ((kontrol & 2) == 2) { alert("halitt kontrol ediyor hesapı"); } */ //alert(frmName); tereze(dokuman, kontrol, frmName); //cangıTereze, TurkHarfler); //tereze(dokuman, 0); //TextArea3.value = dokuman; } function NormalHarflere(kontrol,frmName) { //alert("burası NormalHarflere"); //var today = new Date(); //var nextDay = new Date(today.getYear(), today.getMonth(), today.getDate() + 3); //setCookie("arayit", "alan", nextDay); if(kontrol!=0){ //alert("KONTROL = "+kontrol); //alert("NormalHarflere Cookie kayıt ediliyor"); //alert(cookieGet("arayit")); cookieSet("arayit","alan"+cookieGet("arayit"),7); //alert(cookieGet("arayit")); }else{ //alert("kontrol 0 olduğundan COOKİE KAYIT EDİLMİYOR!!"); } /*alert("window.location = "+window.location); //açılgan frame ya da windownu adresi alert("document.URL = "+document.URL); alert("window.top.document.URL = "+window.top.document.URL);*/ /*alert("window.parent.toString = "+window.parent.toString); alert("window.screen.width = "+window.screen.width); if(window.frameElement){ alert("window.frameElement.name = "+window.frameElement.name); }else{alert("FRAME DEĞİL");} if(window.self.name){ alert("window.self.name = "+window.self.name); }else{alert("FRAME DEĞİL");}*/ //alert("window.name = "+window.name); if(window.name=="mainFrame"){ window.location=window.self.document.URL; //alert(window.location); } else if(frmName){ //* //alert(window.name); //linkler.document.open(); //alert(parent.linkler.location.href) //alert(parent.linkler.document.documentElement.outerHTML); //frames[1].location = frames[1].document.URL; //window.top.frames[2].location = window.top.frames[2].document.URL; window.top.location = window.top.document.URL; //alert(frames[1].document.URL); //window.top.linkler.document.close(); //*/ } else{ window.location = document.URL; //alert(window.location); } /*alert("önce"); window.location.reload; alert("sonra");*/ /*//document.open(); var dokuman = document.documentElement.outerHTML; alert(dokuman); //document.close(); RadioButtonList1_0.checked = true; tereze(dokuman, 0);*/ /* kontrol: 1 turkharf 0 0 1 2 rusharf 1 1 2 4 ascii 0 0 8 standart 1 1 8 8 16 custom 0 0 32 foreign 0 0 64 local 1 1 64 64 128 kengine 0 0 256 yaw ha 1 1 256 256 512 yoyu 1 1 512 512 1024 miyekız 0 0 2048 ng 1 1 2048 2048 4096 x h 0 0 4096 8192 asap 0 0 16384 cangıTereze 1 0 toplam======================= 2890 */ } function tereze(dokuman, kontrol, frmName) { //alert("burası tereze function - dokuman= " + dokuman); /////////////////////////////////// if (navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer") { //alert("Because html codes and Microsoft Internet Explorer, may not be operated well for now, if you prefer you can try other explorers as Netscape!"); //alert("If Internet Explorer gives alert messages about excute file makes Explorer work slowly, Ignore this alert, and continue to wait for the result. This alerts may come again and again, don't worry:)"); //alert(" 'WINDOWS INTERNET EXPLORER BLA AYLANASIZ! \n\nALERT LE (KORKUULA) BERSE KULAK ASMAGIZ, 'II' 'OGAY' 'NET' 'HAYIR' DEP BARIGIZ!!! \nSABIRLI BOLUP ALERTLE HER KELGENİ SAYIN 'OĞAY' DEP BARSAĞIZ HARFLENİ BARI DA TÜRLENİKTİ!!! \n\nINTERNET EXPLORER'DAN ESE GOOGLE CROME YA DA FIREFOX İGİREK CÜRÜYDÜ!!!");\n\nSABIRLI BOLUP HAR SORGANI SAYIN 'OĞAY TOHTASILMASIN' DEP BARSAĞIZ HARFLENİ BARI DA TÜRLENİKTİ!!! \n\nСАБЫРЛЫ БОЛУП ХАР СОРГАНЫ САЙЫН 'ОГъАЙ ТОХТАТЫЛМАСЫН' ДЕП БАРСАГъЫЗ ХАРФЛЕНИ БАРЫ ДА ТЮРЛЕНИКТИ!!! //* var alarm=" 'WINDOWS INTERNET EXPLORER BLA AYLANASIZ! \n\n'TOHTATILSIN MI' DEP SORSA 'OĞAY TOHTATILMASIN!) DEP BARIĞIZ!!! \n\nINTERNET EXPLORER'DAN ESE GOOGLE CROME YA DA FIREFOX İGİREK CÜRÜYDÜ!!!\n\nINTERNET EXPLORER'ДАН ЕСЕ GOOGLE CROME Я ДА FIREFOX ИГИРЕК ДЖЮРЮЙДЮ!!!";//*/ document.write("

"+alarm.replace(/\n\n/g,'
')+"

" + dokuman); //alert(alarm); //return;// true;// false; //alert("escape'ten sonra!!!"); } /////////////////////////////////// var cer = ""; var i; //alert(kontrol); if ((kontrol & 16384) == 16384) { //cer = prompt("Enter the Domain address!", "http://www.elbrusoid.org"); cer = prompt("Enter the Base address!", "http://www.elbrusoid.org"); } else { /* ///////////BURASI BRAVE HOST'TAKI REKLAM SCRIPTLERİ GİDERİLİYOR i = dokuman.indexOf("<body", 0) if (i != -1) { alert("birinci i= " + i); alert(dokuman.substr(i, 100)); i = dokuman.indexOf("<body", i + 1) while (i != -1) {//if (i != -1) { alert("ikinci i= " + i); i = dokuman.indexOf("<script", i + 1) alert(dokuman.substr(dokuman.indexOf(" 0 Then dokuman = dokuman.replace(/ /g, "&&1&&;"); dokuman = dokuman.replace(/«/g, "&&2&&;"); dokuman = dokuman.replace(/»/g, "&&3&&;"); dokuman = dokuman.replace(/—/g, "&&4&&;"); dokuman = dokuman.replace(/</g, "&&5&&;"); dokuman = dokuman.replace(/>/g, "&&6&&;"); dokuman = dokuman.replace(/"/g, "&&7&&;"); dokuman = dokuman.replace(/ñ/g, "&&8&&;"); dokuman = dokuman.replace(/ü/g, "&&9&&;"); dokuman = dokuman.replace(/ö/g, "&10&&;"); dokuman = dokuman.replace(/ç/g, "&11&&;"); dokuman = dokuman.replace(/’/g, "&12&&;"); dokuman = dokuman.replace(/·/g, "&13&&;"); } ////////////////////////////// //} //catch(e){ //alert("tereze error= " + e); //} //*/ if (cer && cer.length > 0) { i = dokuman.indexOf("<head", 0); // i = dokuman.indexOf("", 0); //alert(i); if (i == -1) {//BURADA PROBLEM CÖZÜLDÜ TEK = KONULDUĞUNDA İ TEKRAR BURADA -1 OLUYORDU. BİR DE HEAD'İN BAŞINA KONULSA DAHA İYİ BASE! i = dokuman.indexOf("<HEAD", 0); // i = dokuman.indexOf("", 0); //alert(i); } if (i != -1) { i = dokuman.indexOf("<", i + 1); //alert("BASE"); if (i != -1 && dokuman.indexOf("<base", 0) == -1) { //alert(dokuman.indexOf("<base", 0)); try { dokuman = dokuman.substr(0, i) + "\n\n" + dokuman.substring(i, dokuman.length); // dokuman = dokuman.substr(0, i) + "\n\n" + dokuman.substring(i, dokuman.length); //alert(dokuman.substr(i - 3, 50)); } catch (e) { alert("dokuman base'de hata var!"); } } } } degiskenYukleme(kontrol); if ((kontrol & 16384) == 16384) {//if (cangıTereze == 1) { var tereze = window.open("", "cangi", 'width=400,height=200,toolbar=yes,location=yes,directories=yes,status=yes,menubar=yes,scrollbars=yes,copyhistory=yes,resizable=yes'); if (tereze.open) { tereze.close; } tereze.focus(); } /* //tereze.document.open(); tereze.document.open("text/html", "replace"); //var dokuman = TextArea4.value tereze.document.write(dokuman); tereze.document.close(); */ //alert("doküman before:\n"+dokuman.substring(dokuman.length-1000),1000); //alert("turlendirge baradı!"); //alert("BURAYA KADAR NASIL BAKALIM 1 turlendirden önce"); // alert ("dokuman "+dokuman.substring(20000)); // // alert ("kontrol "+kontrol); dokuman = turlendir(dokuman, cer, kontrol); // alert ("dokuman "+dokuman.substring(20000)); // // alert ("kontrol "+kontrol); //alert("BURAYA KADAR NASIL BAKALIM türlendirden sonra"); /*alert("burası Normal \n" + dokuman); if ((dokuman.indexOf("<HTML",0)==-1) || (dokuman.indexOf("<html",0)==-1)){ //dokuman = ""+outerHTML(document.getElementsByTagName("head")[0])+dokuman+""; alert(outerHTML(document.getElementsByTagName("head")[0])); dokuman = outerHTML(document.getElementsByTagName("head")[0])+dokuman; }*/ //alert("doküman before:\n"+dokuman.substring(dokuman.length-1000),1000); //....................................................... if ((kontrol & 16384) == 16384) {//if (cangıTereze == 1) { // TextArea3.value = dokuman; // tereze.document.open(); // tereze.document.write(dokuman); // //tereze.document.url = cer; // //tereze.document.domain = cer; // //tereze.document.location = "tereze "; // tereze.document.close(); /////////////// //alert("burası Cangı tereze............."); //FİREFOX TA YENİ PENCERE AÇILAMIYOR...????? ////////////TITLE title düzenleme //i = dokuman.search(/\<title\>/i); //alert(i + "\n" + dokuman.substr(i, 250) + "\n" + dokuman.search(/\<\/title\>/i)); //"".inde if (i > -1 & dokuman.search(/\<\/title\>/i) > i) { cer = dokuman.substring(i + 7, dokuman.search(/\<\/title\>/i)); //alert("cer = " + cer); //alert("cer match= " + cer.match(/\<[^\>]+\>/i)); cer = cer.replace(/\<[^\>]+\>/gi, ""); dokuman = dokuman.substring(0, i + 7) + cer + dokuman.substr(dokuman.search(/\<\/title\>/i), dokuman.length); //alert("cer =" + cer + "\n\n" + dokuman.substr(i, 50)); } //////////// //params = "width=" + screen.width + ", height=" + screen.height + ", scrollbars=yes, resizable=no, top=" + 0 + ", left=" + 0 + ", toolbar=no, location=no, directories=no, status=yes, menubar=no, copyhistory=yes"; //var tereze = window.open("", "cangi", params); //var tereze = window.open("", "cangi", 'width=650,height=screen.height,top=screen.top,toolbar=yes,location=yes,directories=yes,status=yes,menubar=yes,scrollbars=yes,copyhistory=yes,resizable=yes'); var tereze = window.open("_blank", "cangi"); //"alarm"); if (tereze.open) { tereze.close; } //document.write(doc); if (pencere) pencere.close(); textarea3.value = dokuman; tereze.document.open(); tereze.document.write(dokuman); //tereze.document.url = cer; //tereze.document.domain = cer; //tereze.document.location = "tereze "; var t = setTimeout("tereze.document.close()", 3000);//firefox'un sayfa açıldıktan geri gidip döngüye girmesini önlemek için !! //tereze.document.close(); /////////////// //pencere.close(); tereze.focus(); } else { //TextArea3.value = dokuman; //alert("buraya kadar normal 1111"); //document.open(); //document.documentElement=""; //alert("buraya kadar normal 22222"); //document.open; if(frmName){ //alert("LİNKLERE YAZILIYOR"); //window.top.frames[1].document.clear; if(window.top.frames.length==3){ window.top.frames[1].document.open(); window.top.frames[1].document.write(dokuman); window.top.frames[1].document.close(); //parent.frames[1].document.open(); //parent.frames[1].document.write(dokuman); //parent.frames[1].document.close(); }else if(window.top.frames.length==2){ window.top.frames[0].document.open(); window.top.frames[0].document.write(dokuman); window.top.frames[0].document.close(); } }else{ ////////////TITLE title düzenleme //i = dokuman.search(/\<title\>/i); //alert(i + "\n" + dokuman.substr(i, 250) + "\n" + dokuman.search(/\<\/title\>/i)); //"".inde if (i > -1 & dokuman.search(/\<\/title\>/i) > i) { cer = dokuman.substring(i + 7, dokuman.search(/\<\/title\>/i)); //alert("cer = " + cer); //alert("cer match= " + cer.match(/\<[^\>]+\>/i)); cer = cer.replace(/\<[^\>]+\>/gi, ""); dokuman = dokuman.substring(0, i + 7) + cer + dokuman.substr(dokuman.search(/\<\/title\>/i), dokuman.length); //alert("cer =" + cer + "\n\n" + dokuman.substr(i, 50)); } //////////// /*var tereze = window.open("", "cangi", 'width=400,height=200,toolbar=yes,location=yes,directories=yes,status=yes,menubar=yes,scrollbars=yes,copyhistory=yes,resizable=yes'); if (tereze.open) { tereze.close; } tereze.focus(); tereze.document.open(); tereze.document.write(dokuman); //tereze.document.url = cer; //tereze.document.domain = cer; //tereze.document.location = "tereze "; alert("kartkaf\n\n"+dokuman); tereze.document.close(); */ /////////////// /////////////// //alert("SAFE E YAZILIYOR"); //* if (navigator.appName!="Netscape") { document.open(); //sorun1 çözümü } document.write(dokuman); //alert("navigator.appName="+navigator.appName +"\nnavigator.appVersion="+ navigator.appVersion +"\nnavigator.appAgent="+ navigator.appAgent +"\nnavigator.appCodeName="+navigator.appCodeName); //if (navigator.appName == "Netscape") { //if (navigator.appName=="Netscape") alert("TAMAM OKEY DA"); //if (navigator.appCodeName=="Mozilla") alert("TAMAM OKEY DA");//FİREFOX MOZİLLA'DA RUSÇAYA ÇEVRİLLİNCE HEMEN YENİDEN LOADA BAŞLIYOR FAKAT SAYFA AÇILMIYOR DÖNÜP TURUYOR BURAYA KALDIRINCA DÜZELDİ, //BU TEDBİR ALINDIĞINDA FİREFOX TA PENCERE-ONLACA'DA SORUN MEYDANA GELİYOR refres et, firefoxtan ese google chrome kullan uyarısı veriyor //document.close();//*/ sorun1 çözümü, sorun 2 çözümü... FİREFOX MOZİLLA'DA RUSÇAYA ÇEVRİLLİNCE HEMEN YENİDEN LOADA BAŞLIYOR FAKAT SAYFA AÇILMIYOR DÖNÜP TURUYOR BURAYA KALDIRINCA DÜZELDİ } //alert(dokuman.indextOf("

")); if (navigator.appName!="Netscape") { var t=setTimeout("document.close()",3000);//hatalar 1 ve 2'nin cözümü için } /*var h=history.length; document.close(); var t=setTimeout("hstr()",5000) function hstr(){ if(history.length-h==1){ history.back(); alert("evet "+history.length-h); }else {alert("hayır "+history.length-h);} }*/ //alert("1 "+history.length); //var t=setTimeout("history.back();",2000); //document.domain = cer; //document.close(); BILAYI KOMPLE HTML DOCUMENTTE İŞLEMEYDİ document.documentElement, document.body de ua işleyedi. ////////////bula neyese de bolmadı miyekıznakla zat kalayedi, sonra document.close'nu korattım! sonra bir de cangı terezede açılmayın aynı terezede açılayeyedi. Sora cerni de sormayın tebredi""" document.url MESELE İKİ *.JS dosyasının olmasından kaynaklanıyor olabilir, ikisinde de aynı fonksiyonlar var! } } function degiskenYukleme(kontrol) { //BURADA BULUNDU BİR HATA GİBİ!!! } var degiskenString; //As String = ""; var iInteger, jInteger; //As Integer; //alert ("burası değişken yükleme"); //alert(String.fromCharCode(193)); //* if ((kontrol & 4) == 4) {//if (RadioButtonList1_2.checked == true) { degiskenString = "/192,А,+/193,Б,+/194,В,+/195,Г,+/196,Д,+/197,Е,+/198,Ж,+/199,З,+/200,И,+/201,Й,+/202,К,+/203,Л,+/204,М,+/205,Н,+/206,О,+/207,П,+/208,Р,+/209,С,+/210,Т,+/211,У,+/212,Ф,+/213,Х,+/214,Ц,+/215,Ч,+/216,Ш,+/217,Щ,+/218,Ъ,+/219,Ы,+/220,Ь,+/221,Э,+/222,Ю,+/223,Я,+/168,Ё,+/224,а,+/225,б,+/226,в,+/227,г,+/228,д,+/229,е,+/230,ж,+/231,з,+/232,и,+/233,й,+/234,к,+/235,л,+/236,м,+/237,н,+/238,о,+/239,п,+/240,р,+/241,с,+/242,т,+/243,у,+/244,ф,+/245,х,+/246,ц,+/247,ч,+/248,ш,+/249,щ,+/250,ъ,+/251,ы,+/252,ь,+/253,э,+/254,ю,+/255,я,+/184,ё,+//"; //türlü sekillerde karaçay gazette olduğu gibi //degiskenString = "/29,А,+/56,Б,+/65,В,+/195,Г,+/42,Д,+/197,Е,+/198,Ж,+/199,З,+/1,И,+/201,Й,+/45,К,+/203,Л,+/47,М,+/205,Н,+/53,О,+/207,П,+/61,Р,+/64,С,+/31,Т,+/57,У,+/212,Ф,+/33,Х,+/214,Ц,+/215,Ч,+/216,Ш,+/217,Щ,+/218,Ъ,+/219,Ы,+/220,Ь,+/51,Э,+/222,Ю,+/223,Я,+/63,Ё,+/10,а,+/22,б,+/226,в,+/17,г,+/8,д,+/5,е,+/9,ж,+/21,з,+/3,и,+/34,й,+/12,к,+/30,л,+/23,м,+/4,н,+/32,о,+/37,п,+/15,р,+/13,с,+/16,т,+/11,у,+/52,ф,+/36,х,+/246,ц,+/18,ч,+/2,ш,+/249,щ,+/24,ъ,+/19,ы,+/38,ь,+/43,э,+/14,ю,+/39,я,+/20,ё,+/28,.,+/7, ,+/26,-,+/44,(,+/46,),+/49,:,+/55,--,+/59,<<,+/60,>>,+//"; } //+/ //RUS HARFLERE else if ((kontrol & 2) == 2) { //if (TurkHarfler == 0) { //if (RadioButtonList1_1.checked == true) { //..SelectedItem.Text = "Rus Harf"){ //degiskenString = turkRus(); //"Türkçe'den Rusça harflere: TrRs = /F,Ф,+/G,Г,+/Ğ,ГЬ,Ь/I,Ы,+/O,О,+/D,Д,+/R,Р,+/N,Н,+/H,Х,+/P,П,+/Q,КЪ,Ъ/W,У,Щ/U,У,+/İ,И,+/E,E,Е/A,А,+/Ü,Ю,+/T,Т,+/K,К,+/M,М,+/L,Л,+/Y,Й,+/Ş,Ш,+/X,Х,Ц/J,Ж,+/Ö,Ё,+/V,В,+/C,ДЖ,Я/Ç,Ч,+/Z,З,+/S,С,+/B,Б,+/Ê,Э,Э/f,ф,+/g,г,+/ğ,гь,ь/ı,ы,+/o,о,+/d,д,+/r,р,+/n,н,+/h,х,+/p,п,+/q,къ,ъ/w,у,щ/u,у,+/i,и,+/e,e,е/a,а,+/ü,ю,+/t,т,+/k,к,+/m,м,+/l,л,+/y,й,+/ş,ш,+/x,х,ц/j,ж,+/ö,ё,+/v,в,+/c,дж,я/ç,ч,+/z,з,+/s,с,+/b,б,+/ê,э,э/Ñ,НГ,+/ñ,нг,+/"; //degiskenString = "/F,Ф,+/G,Г,+/Ğ,Гь,Ь/I,Ы,+/O,О,+/D,Д,+/R,Р,+/N,Н,+/H,Х,+/P,П,+/Q,Къ,Ъ/W,У,Щ/U,У,+/İ,И,+/E,Е,Е/A,А,+/Ü,Ю,+/T,Т,+/K,К,+/M,М,+/L,Л,+/Y,Й,+/Ş,Ш,+/X,Х,Ц/J,Ж,+/Ö,Ё,+/V,В,+/C,Дж,Я/Ç,Ч,+/Z,З,+/S,С,+/B,Б,+/Ê,Э,Э/ê,э,э/â,я,+/û,ю,+/ô,ё,+/c,дж,я/f,ф,+/g,г,+/ğ,гь,ь/ı,ы,+/o,о,+/d,д,+/r,р,+/n,н,+/h,х,+/p,п,+/q,къ,ъ/w,у,щ/u,у,+/i,и,+/e,е,е/a,а,+/ü,ю,+/t,т,+/k,к,+/m,м,+/l,л,+/y,й,+/ş,ш,+/x,х,ц/j,ж,+/ö,ё,+/v,в,+/ç,ч,+/z,з,+/s,с,+/b,б,+/Ñ,НГ,+/ñ,нг,+/Â,Я,+/Û,Ю,+/Ô,Ё,+/Î,Ы,+/î,ы,+//"; if ((document.getElementById("CheckBoxStDj")) && (document.getElementById("CheckBoxStDj").checked == true)) { //alert("burası kısha ulu"); degiskenString = "/F,Ф,+/G,Г,+/Ğ,Гь,Ь/I,Ы,+/O,О,+/D,Д,+/R,Р,+/N,Н,+/H,Х,+/P,П,+/Q,Қ,Ъ/W,Ў,Щ/U,У,+/İ,И,+/E,Е,Е/A,А,+/Ü,Ү,+/T,Т,+/K,К,+/M,М,+/L,Л,+/Y,Й,+/Ş,Ш,+/X,Х,Ц/J,Ж,+/Ö,Ө,+/V,В,+/C,Җ,Я/Ç,Ч,+/Z,З,+/S,С,+/B,Б,+/Ê,Э,Э/f,ф,+/g,г,+/ğ,гь,ь/ı,ы,+/o,о,+/d,д,+/r,р,+/n,н,+/h,х,+/p,п,+/q,қ,ъ/w,ў,щ/u,у,+/i,и,+/e,е,е/a,а,+/ü,ү,+/t,т,+/k,к,+/m,м,+/l,л,+/y,й,+/ş,ш,+/x,х,ц/j,ж,+/ö,ө,+/v,в,+/c,җ,я/ç,ч,+/z,з,+/s,с,+/b,б,+/ê,э,э/Ñ,Ң,+/ñ,ң,+/Â,Я,+/Ê,Э,+/Û,Ү,+/Ô,Ө,+/â,я,+/ê,э,+/û,ү,+/ô,ө,+//"; /// 08.12.2012 cangı harfle eklenedi // if (document.getElementById("CheckBoxStDj")) { //alert("CHECKBOXSTDJ VAR"); // if (document.getElementById("CheckBoxStDj").checked == true) { degiskenString = "/Ŭ,Ў,U/ŭ,ў,u" + degiskenString; degiskenString = "/Ì,И,+/Î,И,+/ņ,нг,+" + degiskenString;//13.05.2017 // } // } /// } else { degiskenString = "/F,Ф,+/G,Г,+/Ğ,Гь,Ь/I,Ы,+/O,О,+/D,Д,+/R,Р,+/N,Н,+/H,Х,+/P,П,+/Q,Къ,Ъ/W,У,Щ/U,У,+/İ,И,+/E,Е,Е/A,А,+/Ü,Ю,+/T,Т,+/K,К,+/M,М,+/L,Л,+/Y,Й,+/Ş,Ш,+/X,Х,Ц/J,Ж,+/Ö,Ё,+/V,В,+/C,Дж,Я/Ç,Ч,+/Z,З,+/S,С,+/B,Б,+/Ê,Э,Э/ê,э,э/â,я,+/û,ю,+/ô,ё,+/c,дж,я/f,ф,+/g,г,+/ğ,гь,ь/ı,ы,+/o,о,+/d,д,+/r,р,+/n,н,+/h,х,+/p,п,+/q,къ,ъ/w,у,щ/u,у,+/i,и,+/e,е,е/a,а,+/ü,ю,+/t,т,+/k,к,+/m,м,+/l,л,+/y,й,+/ş,ш,+/x,х,ц/j,ж,+/ö,ё,+/v,в,+/ç,ч,+/z,з,+/s,с,+/b,б,+/Ñ,НГ,+/ñ,нг,+/Â,Я,+/Û,Ю,+/Ô,Ё,+/Î,Ы,+/î,ы,+//"; /// 08.12.2012 cangı harfle eklenedi // if (document.getElementById("CheckBoxStDj")) { //alert("CHECKBOXSTDJ VAR"); // if (document.getElementById("CheckBoxStDj").checked == true) { degiskenString = "/Ŭ,U,Ў/ŭ,u,ў" + degiskenString; degiskenString = "/Ì,И,+/Î,И,+/ņ,нг,+" + degiskenString;//13.05.2017 // } // } /// //degiskenString = "/F,Ф,+/G,Г,+/Ğ,Гь,Ь/I,Ы,+/O,О,+/D,Д,+/R,Р,+/N,Н,+/H,Х,+/P,П,+/Q,Къ,Ъ/W,У,Щ/U,У,+/İ,И,+/E,Е,Е/A,А,+/Ü,Ю,+/T,Т,+/K,К,+/M,М,+/L,Л,+/Y,Й,+/Ş,Ш,+/X,Х,Ц/J,Ж,+/Ö,Ё,+/V,В,+/C,Дж,Я/Ç,Ч,+/Z,З,+/S,С,+/B,Б,+/Ê,Э,Э/f,ф,+/g,г,+/ğ,гь,ь/ı,ы,+/o,о,+/d,д,+/r,р,+/n,н,+/h,х,+/p,п,+/q,къ,ъ/w,у,щ/u,у,+/i,и,+/e,е,е/a,а,+/ü,ю,+/t,т,+/k,к,+/m,м,+/l,л,+/y,й,+/ş,ш,+/x,х,ц/j,ж,+/ö,ё,+/v,в,+/c,дж,я/ç,ч,+/z,з,+/s,с,+/b,б,+/ê,э,э/Ñ,НГ,+/ñ,нг,+/Â,Я,+/Ê,Э,+/Û,Ю,+/Ô,Ё,+/â,я,+/ê,э,+/û,ю,+/ô,ё,+//"; } } else { if((kontrol & 131072) != 131072){ //alert ("burası normalye"); //degiskenString = rusTurk(); //"Rusça'dan Türkçe harflere: TrRs = /Ё,Ö,+/Й,Y,+/Ц,S,X/У,U,+/К,K,+/Е,E,+/Н,N,+/Г,G,+/Ш,Ş,+/Щ,Şç,W/З,Z,+/Х,X,H/Ъ,Ъ,Q/Ф,F,+/Ы,I,+/В,V,+/А,A,+/П,P,+/Р,R,+/О,O,+/Л,L,+/Д,D,+/Ж,J,+/Э,E,Ê/Я,Ya,C/Ч,Ç,+/С,S,+/М,M,+/И,İ,+/Т,T,+/Ь,Ь,Ğ/Б,B,+/Ю,Ü,+/ё,ö,ö/й,y,+/ц,s,x/у,u,+/к,k,+/е,e,+/н,n,+/г,g,+/ш,ş,+/щ,şç,w/з,z,+/х,x,h/ъ,ъ,q/ф,f,+/ы,ı,+/в,v,+/а,a,+/п,p,+/р,r,+/о,o,+/л,l,+/д,d,+/ж,j,+/э,e,ê/я,ya,c/ч,ç,+/с,s,+/м,m,+/и,i,+/т,t,+/ь,ь,ğ/б,b,+/ю,ü,?/"; degiskenString = "/Ё,Ö,+/Й,Y,+/Ц,S,X/У,U,+/К,K,+/Е,E,Ye/Н,N,+/Г,G,+/Ш,Ş,+/Щ,Şç,W/З,Z,+/Х,X,H/Ъ,Ъ,Q/Ф,F,+/Ы,I,+/В,V,+/А,A,+/П,P,+/Р,R,+/О,O,+/Л,L,+/Д,D,+/Ж,J,+/Э,E,Ê/Я,Ya,C/Ч,Ç,+/С,S,+/М,M,+/И,İ,+/Т,T,+/Ь,Ь,Ğ/Б,B,+/Ю,Ü,+/ё,ö,ö/й,y,+/ц,s,x/у,u,+/к,k,+/е,e,ye/н,n,+/г,g,+/ш,ş,+/щ,şç,w/з,z,+/х,x,h/ъ,ъ,q/ф,f,+/ы,ı,+/в,v,+/а,a,+/п,p,+/р,r,+/о,o,+/л,l,+/д,d,+/ж,j,+/э,e,ê/я,ya,c/ч,ç,+/с,s,+/м,m,+/и,i,+/т,t,+/ь,ь,ğ/б,b,+/ю,ü,+/–,-,-//"; /// 08.12.2012 cangı harfle eklenedi if(document.getElementById("CheckBoxStDj")){ //alert("CHECKBOXSTDJ VAR"); if(document.getElementById("CheckBoxStDj").checked==true){ //degiskenString = "/Ў,U,+/Ғ,G,+/Җ,C,+/Қ,K,+/Ң,Ng,+/Ү,Ü,+/Ө,Ö,+/ў,u,+/ғ,g,+/җ,c,+/қ,k,+/ң,ng,+/ү,ü,+/ө,ö,+" + degiskenString; degiskenString = "/Ў,Ŭ,U/Ғ,G,Ğ/Җ,C,+/Қ,K,Q/Ң,Ñ,+/Ү,Ü,+/Ө,Ö,+/ў,ŭ,u/ғ,g,ğ/җ,c,+/қ,k,q/ң,ñ,+/ү,ü,+/ө,ö,+" + degiskenString; }else{ degiskenString = "/Ў,U,Ŭ/Ғ,G,Ğ/Җ,C,+/Қ,K,Q/Ң,Ng,Ñ/Ү,Ü,+/Ө,Ö,+/ў,u,ŭ/ғ,g,ğ/җ,c,+/қ,k,q/ң,ng,ñ/ү,ü,+/ө,ö,+" + degiskenString; } } /// } else{ degiskenString = "/Ё,Ô,+/Й,Y,+/Ц,S,X/У,U,+/К,K,+/Е,Ye,E/Н,N,+/Г,G,+/Ш,Ş,+/Щ,Şç,W/З,Z,+/Х,X,H/Ъ,Ъ,Q/Ф,F,+/Ы,I,+/В,V,+/А,A,+/П,P,+/Р,R,+/О,O,+/Л,L,+/Д,D,+/Ж,J,+/Э,E,Ê/Я,Â,C/Ч,Ç,+/С,S,+/М,M,+/И,İ,+/Т,T,+/Ь,Ь,Ğ/Б,B,+/Ю,Û,+/ё,ô,ö/й,y,+/ц,s,x/у,u,+/к,k,+/е,ye,e/н,n,+/г,g,+/ш,ş,+/щ,şç,w/з,z,+/х,x,h/ъ,ъ,q/ф,f,+/ы,ı,+/в,v,+/а,a,+/п,p,+/р,r,+/о,o,+/л,l,+/д,d,+/ж,j,+/э,e,ê/я,â,c/ч,ç,+/с,s,+/м,m,+/и,i,+/т,t,+/ь,ь,ğ/б,b,+/ю,û,+/–,-,-//"; } /// 08.12.2012 cangı harfle eklenedi if(document.getElementById("CheckBoxStDj")){ //alert("CHECKBOXSTDJ VAR"); if(document.getElementById("CheckBoxStDj").checked==true){ //degiskenString = "/Ў,U,+/Ғ,G,+/Җ,C,+/Қ,K,+/Ң,Ng,+/Ү,Ü,+/Ө,Ö,+/ў,u,+/ғ,g,+/җ,c,+/қ,k,+/ң,ng,+/ү,ü,+/ө,ö,+" + degiskenString; degiskenString = "/Ў,Ŭ,U/Ғ,G,Ğ/Җ,C,+/Қ,K,Q/Ң,Ñ,+/Ү,Ü,+/Ө,Ö,+/ў,ŭ,u/ғ,g,ğ/җ,c,+/қ,k,q/ң,ñ,+/ү,ü,+/ө,ö,+" + degiskenString; }else{ degiskenString = "/Ў,U,Ŭ/Ғ,G,Ğ/Җ,C,+/Қ,K,Q/Ң,Ng,Ñ/Ү,Ü,+/Ө,Ö,+/ў,u,ŭ/ғ,g,ğ/җ,c,+/қ,k,q/ң,ng,ñ/ү,ü,+/ө,ö,+" + degiskenString; } } /// } //TrRsString= degiskenString.split() //alert (TrRsString[2]); TrRsString = "kartkaf".split(" "); //BURADA array DEĞİŞKEN SIFIRLANMAYA ÇALIŞILIYOR, şimdilik bu çözüm yerinde.. iInteger = degiskenString.indexOf("/"); //(degiskenString, "/"); jInteger = 0; //var i = 0; while (iInteger > -1) { //revar TrRsString[jInteger]; if (degiskenString.indexOf("/", iInteger + 1) > -1) {//(iInteger + 1, degiskenString, "/")>0){ TrRsString[jInteger] = degiskenString.substr(iInteger + 1, degiskenString.indexOf("/", iInteger + 1) - (iInteger + 1)); //////////////////////////////////////////RUSÇA HARFLERİN ASCİİ CODELARI YERLEŞTİRİLİYOR ///* if ((kontrol & 4) == 4) {//if (RadioButtonList1_2.checked == true) { TrRsString[jInteger] = String.fromCharCode(TrRsString[jInteger].substr(0, 3)) + TrRsString[jInteger].substring(3, TrRsString[jInteger].length); //var aString = TrRsString[jInteger]; //"".substr(0,1) değişkenin ilk elemanı //aString = aString.charCodeAt(0) + "," + aString.substr(0, 1) /*i = i + 1 //alert(String.fromCharCode(193)); if (i < 11) { alert(TrRsString[jInteger]); //+ " " + aString); //192,А,+/193,Б,+/194,В,+/195,Г,+/196,Д,+/197,Е,+/198,Ж,+/199,З,+/200,И,+/201,Й,+/202,К,+/203,Л,+/204,М,+/205,Н,+/206,О,+/207,П,+/208,Р,+/209,С,+/210,Т,+/211,У,+/212,Ф,+/213,Х,+/214,Ц,+/215,Ч,+/216,Ш,+/217,Щ,+/218,Ъ,+/219,Ы,+/220,Ь,+/221,Э,+/222,Ю,+/223,Я,+/168,Ё,+/224,а,+/225,б,+/226,в,+/227,г,+/228,д,+/229,е,+/230,ж,+/231,з,+/232,и,+/233,й,+/234,к,+/235,л,+/236,м,+/237,н,+/238,о,+/239,п,+/240,р,+/241,с,+/242,т,+/243,у,+/244,ф,+/245,х,+/246,ц,+/247,ч,+/248,ш,+/249,щ,+/250,ъ,+/251,ы,+/252,ь,+/253,э,+/254,ю,+/255,я,+/184,ё } */ } //*/ ////////////////////////////////////////// //Mid(degiskenString, iInteger + 1, InStr(iInteger + 1, degiskenString, "/") - (iInteger + 1)) //alert(TrRsString[jInteger]); //document.write("" + TrRsString[jInteger]); iInteger = degiskenString.indexOf("/", iInteger + 1); //InStr(iInteger + 1, degiskenString, "/"); jInteger = jInteger + 1; } else { //alert ("burada iInteger=-1 " + jInteger) //revar TrRsString(jInteger - 1); iInteger = degiskenString.indexOf("/", iInteger + 1); //InStr(iInteger + 1, degiskenString, "/"); jInteger = jInteger + 1; } } //alert ("jInteger= " + jInteger) //alert (TrRsString[2]); } ////////////////////////////////////////////// function trim(myString,kaldir) { myString = myString.replace(/^\s+/g, '').replace(/\s+$/g, ''); if (kaldir==" "){ //alert(" "); myString = myString.replace(/^( )+/g, '').replace(/( )+$/g, ''); } else if (kaldir=="&&1&&;"){ //alert("&&1&&;"); myString = myString.replace(/^(&&1&&;)+/g, '').replace(/(&&1&&;)+$/g, ''); } return myString; } ////////////////////////////////////////////// function paragSplitAylandir(cumle,kontrol,turlendirCtrl){ /////////////////////////////PARAGRAFI NOKTALARA GÖRE CÜMLELERE BÖLME var cumleler; //cumle=cumle.replace(/\./g,"&NOKTA;."); cumleler = cumle.split("."); var k; //var mesaj = ""; //alert(cumleler.length); for (k = 0; k < cumleler.length; k++) { //alert("k : "+k+"\ncumle sayısı = "+cumleler.length +"\ncumle k = "+cumleler[k]); //mesaj = mesaj + "\n " + cumleler[k]; //mesaj = mesaj + "." + cumleler[k]; //if(turlendirCtrl==0){ // if((kontrol==(2+16384))||(kontrol==(1+16384))){//2 türk harflere --- 1 RUS HARFLERE // var cml; // cml=cumleler[k]; // degiskenYukleme(4) // //alert(cml); // cml=aylandir(cml,4) // //alert(cml); // if(kontrol==(2+16384)){ // degiskenYukleme(2889+4096-256-2048) // cml=harfDuzeltme(aylandir(cml,2889+4096-256-2048),2889+4096-256-2048); // } // else{ // degiskenYukleme(2890-256) // cml=harfDuzeltme(aylandir(cml,2890-256),2890-256); // } // //alert(cml) // // if((turlendirCtrl==0)&&(trim(cumleler[k]).length>0)&&(cumleler.length==1)){ // //alert("k : "+k+"\ncumle sayısı = "+cumleler.length +"\ncumle k = "+cumleler[k]+"\n"+cumleler[k].length); // cumleler[k] = "

" + cml + "

"; // }else if((turlendirCtrl==0)&&(trim(cumleler[k]).length>0)){ // cumleler[k] = "

" + cml + "

"; // } // else{ // cumleler[k] = cml; // } // // } // else{ if((turlendirCtrl==0)&&(kontrol==4)){ turlendirCtrl=1; } if((turlendirCtrl==0)&&(trim(cumleler[k]).length>0)&&(cumleler.length==1)){ //alert("k : "+k+"\ncumle sayısı = "+cumleler.length +"\ncumle k = "+cumleler[k]+"\n"+cumleler[k].length); cumleler[k] = "

" + harfDuzeltme(aylandir(cumleler[k], kontrol), kontrol) + "

"; }else if((turlendirCtrl==0)&&(trim(cumleler[k]).length>0)){ cumleler[k] = "

" + harfDuzeltme(aylandir(cumleler[k], kontrol), kontrol) + "

"; } else{ cumleler[k] = harfDuzeltme(aylandir(cumleler[k], kontrol), kontrol); } //} } //alert(cumleler.join(".")); cumle = cumleler.join("."); //alert("aylandır sonrası cümle:\n\n"+cumle); //alert("kartkaf. ahmet...halimat.kayseri \n" + mesaj);//cumleler.join(".")); //document.getElementById("rkm").value=cumle; ///////////////////////////// return cumle; } function turlendir(dokuman, cer, kontrol) { //alert("burası turlendir fonksiyon - cer : kontrol === " + cer + " : " + kontrol); var cumle, sonuc, sonucTag, tamam, i, j,turlendirCtrl; if(dokuman.indexOf("

",0)!=-1){ //setTimeout(alert("burada

"),2000); //setTimeout(alert(""),10000); //var t=prompt("

");//confirm() turlendirCtrl=1; //alert("turlendirCtrl ="+ turlendirCtrl+"\n"+dokuman.substr(0,100)+"\n\nBODY:\n"+dokuman.substr(dokuman.indexOf("", 0); //alert(i + " metin= " + dokuman.substr(i, 200)); //i = dokuman.indexOf("<head", i); //alert(i + " metin= " + dokuman.substr(i, 200)); i = dokuman.indexOf("<script", i); while (i != -1) { // scrip taglar bulunuyor onlar dokuman'dan çıkarılıyor j = dokuman.indexOf("/script>", i) if (i != -1 && j != -1) { //alert(dokuman.substring(i, j + 8)); //alert(dokuman.substr(j + 8, dokuman.length)); dokuman = dokuman.substring(0, i) + dokuman.substr(j + 8, dokuman.length); //alert(dokuman.substr(i, 50)); i = dokuman.indexOf("<script", j) } } */ /////////////////////////////////////// //j = dokuman.indexOf("/head>", 0); //j = dokuman.indexOf("<", j+1); //alert(dokuman); //TÜRLENME <body'den başlatıladı! /* BurayaKadar: var tagl = tagla(dokuman,kontrol,cer); //goto bura; dokuman="<body";*/ //alert("BURAYA KADAR GİTMEDİ:("); j=dokuman.search(RegExp("\<body","i"));//j = dokuman.indexOf(/\<BODY/i, 0); //alert("dokuman.indexOf(\"\<BODY\", 0) = "+j); if(j==-1){ j = dokuman.indexOf("<body", 0); //alert("dokuman.indexOf(\"\<body\", 0) = "+j); } if(j==-1){ //alert(j+" BILAYDA NEK BILAY ETEDİ???"); alert(""); //i=dokuman.indexOf(/\/noscript\>/i, j + 1); //i=dokuman.indexOf(RegExp("\/noscript\>","g"), j + 1); i = dokuman.indexOf("\/iframe\>", j + 1); if (i<0){ i = dokuman.indexOf("\/IFRAME\>", j + 1); } //if (i == -1) { //i = dokuman.indexOf("/RU>", j + 1) //} //else if (dokuman.indexOf("/RU>", j + 1) > 0) { //if (i < dokuman.indexOf("/RU>", j + 1)) { //} //else { //i = dokuman.indexOf("/RU>", j + 1) //} //} if(i && i>j){ i = i + "\<iframe".length;//9; //alert(dokuman.substring(j,i)+1); //dokuman=dokuman.substr(0,j)+dokuman.substring(i+1,dokuman.length); //alert(dokuman.substr(j-1,100)); }else{ alert("/iframe BULUNMADI!"); exit(); } // } //mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm //mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm //if(dokuman.match(/\<nonscript/i)){ else if (dokuman.substr(j, "\<noscript".length).toLocaleLowerCase() == "\<noscript") { //alert("BURADA nonscript BARDI!\n\n"+dokuman.substr(j,100)); //alert("\/noscript\>"); //i=dokuman.indexOf(/\/noscript\>/i, j + 1); //i=dokuman.indexOf(RegExp("\/noscript\>","g"), j + 1); i = dokuman.indexOf("\/noscript\>", j + 1); if (i<0){ i = dokuman.indexOf("\/NOSCRIPT\>", j + 1); } //if (i == -1) { //i = dokuman.indexOf("/RU>", j + 1) //} //else if (dokuman.indexOf("/RU>", j + 1) > 0) { //if (i < dokuman.indexOf("/RU>", j + 1)) { //} //else { //i = dokuman.indexOf("/RU>", j + 1) //} //} if(i && i>j){ i = i + "\<noscript".length+1;//9; //alert(dokuman.substring(j,i)); }else{ alert("/noscript BULUNMADI! 1"); exit(); } //dokuman=dokuman.substr(0,j)+dokuman.substring(i+1,dokuman.length); } //mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm else if (dokuman.substr(j, 7).toLocaleLowerCase() == "<script") { //alert("lowerCase <script= " + dokuman.substr(j, 7).toLocaleLowerCase()); i = dokuman.indexOf("/script>", j + 1); if (i == -1) { i = dokuman.indexOf("/SCRIPT>", j + 1) } else if (dokuman.indexOf("/SCRIPT>", j + 1) > 0) { if (i < dokuman.indexOf("/SCRIPT>", j + 1)) { } else { i = dokuman.indexOf("/SCRIPT>", j + 1) } } //alert(dokuman.substr(i, 20) + " === " + dokuman.substr(i + 7, 20)); i = i + 7; } else if (dokuman.substr(j, 6).toLocaleLowerCase() == "<style") { //alert("lowerCase <style= " + dokuman.substr(j, 6).toLocaleLowerCase()); i = dokuman.indexOf("/style>", j + 1); if (i == -1) { i = dokuman.indexOf("/STYLE>", j + 1) } else if (dokuman.indexOf("/STYLE>", j + 1) > 0) { if (i < dokuman.indexOf("/STYLE>", j + 1)) { } else { i = dokuman.indexOf("/STYLE>", j + 1) } } //alert(dokuman.substr(i, 20) + " === " + dokuman.substr(i + 6, 20)); i = i + 6; } //else if (dokuman.substr(j,5)=="<SCRIPT" || dokuman.substr(j,5)=="<script"){ //} else if (dokuman.substr(j, 4).toLocaleLowerCase() == "

", j + 1); //alert(dokuman.substr(i, 20) + " === " + dokuman.substr(i + 2, 20)); i = i + 2; } else if (dokuman.substr(j, 3).toLocaleLowerCase() == "<ru") { //alert("lowerCase

", j + 1); //alert("i /ru--> = " + i); ////////////////////// if (i == -1) { i = dokuman.indexOf("/RU-->", j + 1) //alert("i /RU--> = "+i); } else if (dokuman.indexOf("/RU-->", j + 1) > 0) { //alert("i /RU--> >>> 0 -> "+i); if (i < dokuman.indexOf("/RU-->", j + 1)) { //alert("i <<< /RU--> -> "+i); } else { i = dokuman.indexOf("/RU-->", j + 1) //alert("i -> "+i); } } ////////////////////// //alert("burada /ru--> var = "+dokuman.substr(i,150)); i = i + "/ru-->".length-1; } else if (dokuman.substr(j, 4).toLocaleLowerCase() == "

", j + 1); //alert(dokuman.substr(i, 20) + " === " + dokuman.substr(i + 2, 20)); i = i + 2; //alert("'" + dokuman.substr(j, i - j + 1) + "'"); } //else if (dokuman.substr(j,5)=="<SCRIPT" || dokuman.substr(j,5)=="<script"){ //} else if (dokuman.substr(j, 3).toLocaleLowerCase() == "<ru") { //alert("burada ru var j = "+dokuman.substr(j,1000)+"\n\n"+j); i = dokuman.indexOf("/ru>", j + 1); //alert("i /ru> = " + i); ////////////////////// if (i == -1) { i = dokuman.indexOf("/RU>", j + 1) //alert("i /RU> = "+i); } else if (dokuman.indexOf("/RU>", j + 1) > 0) { //alert("i /RU> >>> 0 -> "+i); if (i < dokuman.indexOf("/RU>", j + 1)) { //alert("i <<< /RU> -> "+i); } else { i = dokuman.indexOf("/RU>", j + 1) //alert("i -> "+i); } } ////////////////////// //alert("burada /ru var = "+dokuman.substr(i,150)); i = i + 3; } else { i = dokuman.indexOf("\>", j + 1); //if (i != -1) alert(dokuman.substr(i, 20) + " === " + dokuman.substr(i, 20)); ; } } ///////////////////////////////// /////////////////////////////////// else{ alert("BURADA < BULUNMADI, " + dokuman.substr(i, 50)); i = -1; } if (i < j) { alert("BURADA i jden küçük! " + dokuman.substr(j, 400) + " i= " + i + " j= " + j); exit(); i = -1; } /////////////////////////////////// if (i != -1) { sonucTag = dokuman.substr(j, i - j + 1); //sonucTag = SonucLink(sonucTag,cer);İPTAL EDİLDİ, BUNA GEREK KALMADI, LE HALLEDİLDİ!!! sonuc = sonuc + cumle + sonucTag; //sonuc = sonuc + cumle + dokuman.substr(j, i - j + 1); //alert("'" + dokuman.substr(j, i - j + 1) + "'"); } } else { i = -1; } } //alert("burada loop tamamlanıyor!!!"); ///////////////////////////Normal yazıdaki özel boşluk vesaireler eski haline getiriliyor!!! /*if (tamam.indexOf("&&;", 0) != -1) {//If InStr(bString, "&&;", CompareMethod.Text) > 0 Then tamam = tamam.replace(/&&1&&;/g, " "); tamam = tamam.replace(/&&2&&;/g, "«"); tamam = tamam.replace(/&&3&&;/g, "»"); tamam = tamam.replace(/&&4&&;/g, "—"); tamam = tamam.replace(/&&5&&;/g, "<"); tamam = tamam.replace(/&&6&&;/g, ">"); tamam = tamam.replace(/&&7&&;/g, """); tamam = tamam.replace(/&&8&&;/g, "ñ"); tamam = tamam.replace(/&&9&&;/g, "ü"); tamam = tamam.replace(/&10&&;/g, "ö"); tamam = tamam.replace(/&11&&;/g, "ç"); tamam = tamam.replace(/&12&&;/g, "’"); tamam = tamam.replace(/&13&&;/g, "·"); }*/ /////////////////////////// tamam = "" + tamam + ""; /* bura: sonuc=tagl;*/ //alert("BURAYA KADAR turlendirde"); ///////////////////////////Normal yazıdaki özel boşluk vesaireler eski haline getiriliyor!!! if (sonuc.indexOf("&&;", 0) != -1) {//If InStr(bString, "&&;", CompareMethod.Text) > 0 Then //* sonuc = sonuc.replace(/&&1&&;/g, " "); sonuc = sonuc.replace(/&&2&&;/g, "«"); sonuc = sonuc.replace(/&&3&&;/g, "»"); sonuc = sonuc.replace(/&&4&&;/g, "—"); sonuc = sonuc.replace(/&&5&&;/g, "<"); sonuc = sonuc.replace(/&&6&&;/g, ">"); sonuc = sonuc.replace(/&&7&&;/g, """); sonuc = sonuc.replace(/&&8&&;/g, "ñ"); sonuc = sonuc.replace(/&&9&&;/g, "ü"); sonuc = sonuc.replace(/&10&&;/g, "ö"); sonuc = sonuc.replace(/&11&&;/g, "ç"); sonuc = sonuc.replace(/&12&&;/g, "’"); sonuc = sonuc.replace(/&13&&;/g, "·"); //*/ } /////////////////////////// //BURADA dokumanın başına DEĞİŞTİĞİ İŞARETİ KONULUYOR.... if((turlendirCtrl==0)&&(kontrol!=4)){ //alert("algadan türlenmegendi!"); //sonuc = "

\n" + sonuc; //alert(sonuc); i=sonuc.search(RegExp("\<\/body","i"));//i=sonuc.lastindexOf(/\<\/body/i,0); //if(i!=-1)alert("i = "+i+"\n"+sonuc.substr(i,30)); if(i!=-1){ sonuc=sonuc.substr(0,i)+"

\n\n"+sonuc.substring(i,sonuc.length); //if(i!=-1)alert("i = "+i+"\n"+sonuc.substr(i,60)); }else{alert(" dokümanda -1){ cString = aString.Mid(aString, i + 2, k - i - 2); alert (cString) aString = Mid(aString, 1, i - 1) + ChrW(cString) + Mid(aString, k + 1); alert (aString) } i = aString.indexOf("&#",i+1) //i = InStr(i + 1, aString, "&#", 1); While (i != -1); } //15.01.2010 */ //alert(i); if (i != -1) { //15.01.2010 //TextArea3.value = aString; dString = aString; var dString, eString; while (i != -1) { k = aString.indexOf(";", i); if (k > -1) { cString = aString.substr(i + 2, k - i - 2); //Mid(aString, i + 2, k - i - 2); //alert("cString= " + cString); aString = aString.substr(0, i) + String.fromCharCode(cString) + aString.substring(k + 1, aString.lenghth); //Mid(aString, 1, i - 1) + ChrW(cString) + Mid(aString, k + 1); //alert(aString) } i = aString.indexOf("&#", i + 1) //i = InStr(i + 1, aString, "&#", 1); } //TextArea4.value = aString; eString = aString; //alert(dString + "\n\n\bHere CodeNumbers translated to Strings!\n\n" + eString); } //alert ("buraya kadar") cString = ""; // //aString = harfDuzeltme(aString); // //document.write("  « » — < > " ñ ü ö ç ’ ·"); while (aString.length != 0) { //BURADA [d] kontrol ediliyor [/d] aralığı çevrilmeden aynen aktarılıyor. if (aString.substr(0, 3) == "[d]") { //i = aString.indexOf("[d]", 0); k = aString.indexOf("[/d]", 0); //cString = cString + aString.substring(3, k); if (duzeltme != 1) { cString = cString + aString.substring(3, k); } else { //cString = cString + "[d]" + aString.substring(3, k) + "[/d]"; cString = cString + aString.substring(0, k + 4); } //alert(aString.substring(3, k)); if (aString.length > k + 4) { aString = aString.substring(k + 4, aString.length); //(Mid(aString, 2); } else { aString = ""; } } /////BURADA   ve &...; LER ATLANIYOR //alert(aString); else if((/&([a-z]{2,7});/.test(aString)==true)&&(/&([a-z]{2,7});/.exec(aString).index==0)){ //alert(/&(.{2,7});/.exec(aString)); //alert(/&([a-z]{2,7});/.exec(aString).index+"\n\n"+/&([a-z]{2,7});/.lastIndex+"\n\n"+aString+"\n\n"+aString.match(/&[a-z]{2,7};/)+"\n\n"+/&([a-z]{2,7});/.exec(aString)[0]+"\n\n"+/&([a-z]{2,7});/.lastIndex); //alert(/&([a-z]{2,7});/.exec(aString).index+"\n"+aString+"\n\n match : "+aString.match(/&[a-z]{2,7};/)+"\n\n exec [0] : "+/&([a-z]{2,7});/.exec(aString)[0]); //if ((aString.substr(0, 1) == "&") && (aString.indexOf(";", 0)!=-1)) { k = aString.indexOf(";", 0); //alert(aString.substring(0, k+1)); if (aString.length > k ) { cString = cString + aString.substring(0, k+1); aString = aString.substring(k+1, aString.length); //(Mid(aString, 2); //alert("cstring "+aString.substring(0, k+1)); } else { cString = cString + aString; aString = ""; } //alert("stringin son hali : "+aString); } else { bString = aString.substr(0, 1); // Mid(aString, 1, 1); //'alert (bString) cString = cString + karsilikBulma(bString, kontrol); if (aString.length > 1) { aString = aString.substring(1, aString.length); //(Mid(aString, 2); } else { aString = ""; } //alert(aString) } } //geç1: //devamdocument: //zatenKayitli: //htmlSource: //geç: //alert(cString); //alert("yu = "+yu); if (yu == 1) { // DJ cangı chrill harf kuram barese //if((document.getElementById("CheckBoxStDj")&&(document.getElementById("CheckBoxStDj").checked==true)){ if (document.getElementById("CheckBoxStDj")) { //alert("CHECKBOXSTDJ VAR"); if (document.getElementById("CheckBoxStDj").checked == true) { //alert("CHECKBOXSTDJ ON"); cString = cString.replace(/Ю/g, "Ү"); cString = cString.replace(/Ё/g, "Ө"); cString = cString.replace(/ю/g, "ү"); cString = cString.replace(/ё/g, "ө"); } else { //alert("CHECKBOXSTDJ OFF"); } } // } return cString; } // function karsilikBulma(bString) {return bString} function karsilikBulma(aString, kontrol) { //alert("burası karşılık bulma aString=" + aString) var bString; //As String; var eString = ""; var iInteger; //As Integer; if (aString == "") { alert("karşılık bulmada hata var!"); karsilikBulma = ""; escape; // Function; } bString = "*" /* iInteger=0; while (TrRsString.length { TrRsString[]. eString = TrRsString[iInteger]; alert("while eString= " + eString); iInteger=iInteger+1; }*/ //alert (TrRsString.length) //TrRsString[].ForEach //for (iInteger = 0; i < ubound(TrRsString); i++) { //iInteger = 0 To UBound(TrRsString); for (iInteger = 0; iInteger < TrRsString.length; iInteger++) {//3; iInteger++) {// //iInteger = 0 To UBound(TrRsString); eString = TrRsString[iInteger]; //alert("eString= '" + eString + "'"); //eString="kartkaf" //alert("aString= '" + aString + "'"); //alert(eString); //alert(iInteger + " " + aString + " " + eString.substr(0, 1)); /*alert(aString + " " + eString.substr(0, 3)); alert(aString + " " + eString.substring(0, eString.length)); alert("ekinci virgül= " + eString.indexOf(",", 2)); alert("ekinci" + eString.substr(2, eString.indexOf(",", 2) - 2)); alert("üçüncü" + eString.substring(eString.indexOf(",", 2) + 1, eString.length));*/ if (aString == eString.substr(0, 1)) { // Mid(TrRsString(iInteger), 1, 1)){ if ((kontrol & 32) != 32) {//if (RadioButtonList3_1.checked == true) {//.SelectedItem.Text = "Local"){ 'Local.Checked){ bString = eString.substr(2, eString.indexOf(",", 2) - 2); //Mid(TrRsString(iInteger), 3, InStr(3, TrRsString(iInteger), ",") - 3) //alert(aString + "= " + bString); } else { //alert ("burası foreign"); bString = eString.substring(eString.indexOf(",", 2) + 1, eString.length); //Mid(TrRsString(iInteger), InStr(3, TrRsString(iInteger), ",") + 1); //alert("bString= " + bString); if (bString == "+") {//(Trim(bString) == "+") { bString = eString.substr(2, eString.indexOf(",", 2) - 2); //Mid(TrRsString(iInteger), 3, InStr(3, TrRsString(iInteger), ",") - 3); //alert(aString + " EKİNCİ= " + bString); //alert("burası '+' bString= " + bString); } } //+/ escape; //exit for } } if (bString == "*") { bString = aString; } //alert("bString= " + bString); return bString; } function harfDuzeltme(aString, kontrol) { //window.onerror=null //alert("burası harf düzeltme fonsiyon! kontrol = " + kontrol); var i, j; var aDizi, bDizi; var diziStr; var tur; //BILAYDA RUSHARFLİ METİNDE ALAN TİLDE SÖZ BAŞLARINDA YE BOLMAYIN E BOLGANINDAN, ALAY TÜZELTİLEDİ.. 07.04.2017 if (kontrol==2634){ // alert(aString + "\nKONTROL: " // + kontrol+"\nCHECKBOX5: " // +document.getElementById('Checkbox5').checked +"\nCheckBoxStDj: " // +document.getElementById("CheckBoxStDj").checked+"\nCheckbox2: " // +document.getElementById("CheckBox2").checked+"\n" // ); tur = /(^|[\s\n\r\t\|[\.,'\"\+!?-]+)е/g; aString = aString.replace(tur,"$1э"); tur = /(^|[\s\n\r\t\|[\.,'\"\+!?-]+)Е/g; aString = aString.replace(tur,"$1Э"); /*bılayda ê don sonra köp e le barese barı ê etilirge kerekti, aynı şekilde Ê tur = /э(е+)/g; aString = aString.replace(tur, */ // alert(aString + "\nKONTROL: " // + kontrol+"\nCHECKBOX5: " // +document.getElementById('Checkbox5').checked +"\nCheckBoxStDj: " // +document.getElementById("CheckBoxStDj").checked+"\nCheckbox2: " // +document.getElementById("CheckBox2").checked+"\n" // ); } ///////// if (document.getElementById('Checkbox5').checked==true){ diziStr = "c,,/ç C,,/Ç g,,/ğ G,,/Ğ i,,/ı I,,/İ o,,/ö O,,/Ö s,,/ş S,,/Ş u,,/ü U,,/Ü дж,,/ч Дж,,/Ч г,,/гь Г,,/Гь и,,/ы Ы,,/И о,,/ё О,,/Ё с,,/ш С,,/Ш у,,/ю У,,/Ю"; aDizi = diziStr.split(" "); for (i = 0; i < aDizi.length; i++) { //alert("aDizi["+i+"]="+aDizi[i]); bDizi = aDizi[i].split("/"); //split(aDizi(i),",") //alert("bDizi[0]="+bDizi[0]); //alert("bDizi[1]="+bDizi[1]); //bDizi[0] = aylandir(bDizi[0],kontrol); //alert("bDizi[0]="+bDizi[0]); j = aString.indexOf(bDizi[0], 0); //instr(aString,bDizi(0),0) while (j != -1) { aString = aString.substr(0, j) + bDizi[1] + aString.substring(j + bDizi[0].length, aString.length); /*alert("aString= " + aString); alert("birinci kısım= " + aString.substr(0, j)); alert("ikinci kısım= " + bDizi[1]); alert("üçüncü kısım kısım= '" + aString.substring(j + bDizi[0].length, aString.length) + "'");*/ j = aString.indexOf(bDizi[0], j + 1); //instr(j+1,aString,bDizi(0),0) } } } if ((kontrol & 66) == 66) {//RUS HARFLE LOCAL rusharf and local //if (RadioButtonList1_1.checked == true && RadioButtonList3_1.checked == true) { //if (RadioButtonList1_0.checked == false && RadioButtonList3_1.checked == true) {//'.SelectedItem.Text = "Rus Harf" And RadioButtonList3.SelectedItem.Text = "Local" Then //RUSSIAN LETTERS:А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я tur=/((Дж)|(Гъ)|(Къ))(?=([АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ]|\s)+)/g; if(tur.test(aString)==true){ tur.lastIndex=0; var tur=/Дж(?=([АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ]|\s)+)/g; aString=aString.replace(tur,"ДЖ"); var tur=/Гъ(?=([АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ]|\s)+)/g; aString=aString.replace(tur,"ГЪ"); var tur=/Къ(?=([АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ]|\s)+)/g; aString=aString.replace(tur,"КЪ"); /* do{ //while(tur.lastIndex==tur.lastIndex){ diziStr=tur.exec(aString); alert("tur.lastIndex = "+tur.lastIndex); if(tur.lastIndex>0){ alert(diziStr.length+"\n"+diziStr[0]); aString=aString.replace(tur,diziStr[0]);//"ДЖ"); } }while(tur.lastIndex>0) */ //var ma=aString.match(tur); //alert(aString.match(tur));//*/ } //alert(aString+"\nBURASI HARF DÜZELTME RUSÇAYA \n"+kontrol); //diziStr = "Yaw,Яу YAW,ЯУ yaw,яу Aw,Ау AW,АУ aw,ау İw,Иу İW,ИУ iw,иу Ew,Еу EW,ЕУ ew,еу Öw,Ёу ÖW,ЁУ öw,ёу Iw,Ыу IW,ЫУ ıw,ыу Ow,Оу OW,ОУ ow,оу Üw,Юу ÜW,ЮУ üw,юу Uw,Уу UW,УУ uw,уу Ha,Ха HA,ХА ha,ха Ya,Я YA,Я ya,я Yo,Ё YO,Ё yo,ё Yu,Ю YU,Ю yu,ю Ye,Е YE,Е ye,е"; if ((document.getElementById("CheckBoxStDj")) && (document.getElementById("CheckBoxStDj").checked == true)) { //alert("burası kısha ulu"); diziStr = "Yau,Яў YAU,ЯЎ yau,яў Au,Аў AU,АЎ au,аў İu,Иў İU,ИЎ iu,иў Eu,Еў EU,ЕЎ eu,еў Öu,Ёў ÖU,ЁЎ öu,ёў Iu,Ыў IU,ЫЎ ıu,ыў Ou,Оў OU,ОЎ ou,оў Üu,Юў ÜU,ЮЎ üu,юў Uu,Уў UU,УЎ uu,уў Ha,Ха HA,ХА ha,ха Ya,Я YA,Я ya,я Yo,Ё YO,Ё yo,ё Yu,Ю YU,Ю yu,ю Ye,Е YE,Е ye,е"; } else { //alert("burası kısha u suz"); diziStr = "Yaw,Яу YAW,ЯУ yaw,яу Aw,Ау AW,АУ aw,ау İw,Иу İW,ИУ iw,иу Ew,Еу EW,ЕУ ew,еу Öw,Ёу ÖW,ЁУ öw,ёу Iw,Ыу IW,ЫУ ıw,ыу Ow,Оу OW,ОУ ow,оу Üw,Юу ÜW,ЮУ üw,юу Uw,Уу UW,УУ uw,уу Ha,Ха HA,ХА ha,ха Ya,Я YA,Я ya,я Yo,Ё YO,Ё yo,ё Yu,Ю YU,Ю yu,ю Ye,Е YE,Е ye,е"; } //diziStr.replace(regExpression,replaceString) aDizi = diziStr.split(" "); /*j=-1; //alert(aDizi[3]); for(i=0;i<26;i++){ j=j+1; }*/ //alert("j= " +j); //alert ubound(aDizi) //alert aDizi(ubound(aDizi)) //alert CheckBoxList1_0.checked & " yaw ha" //if ((kontrol & 256) == 256) {//yaw if (CheckBoxList1_0.checked == true) {//.SelectedItem.Text = "yaw ha" Then if (((kontrol & 256) == 256)|| ((document.getElementById("CheckBoxStDj")) && (document.getElementById("CheckBoxStDj").checked == true))){//yaw-yau ya da Dj checkboxStDj varsa... if (CheckBoxList1_0.checked == true) {//.SelectedItem.Text = "yaw ha" Then //alert("burası yaw ha true"); //alert aString for (i = 0; i < 30; i++) { //alert(aDizi[i]); bDizi = aDizi[i].split(","); //split(aDizi(i),",") //alert(bDizi[1]); // bDizi[0] = aylandir(bDizi[0],kontrol); // //alert(bDizi[0]); j = aString.indexOf(bDizi[0], 0); //instr(aString,bDizi(0),0) while (j != -1) { aString = aString.substr(0, j) + bDizi[1] + aString.substring(j + bDizi[0].length, aString.length); //mid(aString,1,j-1) & bDizi(1) & mid(aString,j+len(bDizi(0))) //if err.number<>0 then //err.clear //end if /*alert("aString= " + aString); alert("birinci kısım= " + aString.substr(0, j)); alert("ikinci kısım= " + bDizi[1]); alert("üçüncü kısım kısım= '" + aString.substring(j + bDizi[0].length, aString.length) + "'");*/ j = aString.indexOf(bDizi[0], j + 1); //instr(j+1,aString,bDizi(0),0) } } } //End If if ((kontrol & 512) == 512) {//if (CheckBoxList1_1.checked == true) {//.SelectedItem.Text = "ya yoyu" Then for (i = 30; i < aDizi.length; i++) {//To UBound(aDizi)'33 To UBound(aDizi) bDizi = aDizi[i].split(","); //split(aDizi(i),",") // bDizi[0] = aylandir(bDizi[0],kontrol); // aString = aString.replace(RegExp(bDizi[0], "g"), bDizi[1]); //Replace(aString,bDizi(0),bDizi(1),1,-1,0) } } //End If if ((kontrol & 1024) == 1024) {//miyekıznak if (CheckBoxList1_2.checked == true) {// Then'.SelectedItem.Text = "miyekiz" Then //alert ("burası miyekiz true"); aString = aString.replace(/ь/gi, " "); //Replace(aString, "ь", " ", 1, -1, 0)'CompareMethod.Text) aString = aString.replace(/ъ/gi, " "); //Replace(aString, "ъ", " ", 1, -1, 0)'CompareMethod.Text) } //End If //return aString; } //End If // if ((kontrol & 65) == 65) {//if (RadioButtonList1_0.checked == true && RadioButtonList3_1.checked == true) {//.SelectedItem.Text = "Türk Harf" && RadioButtonList3.SelectedItem.Text = "Local"){ //alert("burası rusçadan türkçeye harf kontrol \nkontrol = "+kontrol); //* if(aString.indexOf("Ya")!=-1) { var tur=/Ya(?=([ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX]|\s)+)/g; aString=aString.replace(tur,"YA");//*/ } //* if(aString.indexOf("Yu")!=-1) { var tur=/Yu(?=([ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX]|\s)+)/g; aString=aString.replace(tur,"YU");//*/ }//*/ //* if(aString.indexOf("Yo")!=-1) { var tur=/Yo(?=([ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX]|\s)+)/g; aString=aString.replace(tur,"YO"); }//*/ //diziStr = "Гъ,Ğ ГЪ,Ğ гъ,ğ Къ,Q КЪ,Q къ,q Дж,C ДЖ,C дж,c Ау,Aw АУ,AW ау,aw Иу,İw ИУ,İW иу,iw Еу,Ew ЕУ,EW еу,ew Ёу,Öw ЁУ,ÖW ёу,öw Ыу,Iw ЫУ,IW ыу,ıw Оу,Ow ОУ,OW оу,ow Юу,Üw ЮУ,ÜW юу,üw Яу,Yaw ЯУ,YAW яу,yaw Уу,Uw УУ,UW уу,uw Ха,Ha ХА,HA ха,ha Нг,Ñ НГ,Ñ нг,ñ" diziStr = "Гъ,Ğ ГЪ,Ğ гъ,ğ Къ,Q КЪ,Q къ,q Дж,C ДЖ,C дж,c Ау,Aw АУ,AW ау,aw Иу,İw ИУ,İW иу,iw Еу,Ew ЕУ,EW еу,ew Ёу,Öw ЁУ,ÖW ёу,öw Ыу,Iw ЫУ,IW ыу,ıw Оу,Ow ОУ,OW оу,ow Юу,Üw ЮУ,ÜW юу,üw Яу,Yaw ЯУ,YAW яу,yaw Уу,Uw УУ,UW уу,uw Ха,Ha ХА,HA ха,ha Нг,Ñ НГ,Ñ нг,ñ" aDizi = diziStr.split(" "); /* aDizi = diziStr.split(" "); if (document.getElementById("CheckBox2").checked == true) { //if ((kontrol & 2048) == 2048) { for (i = 0; i < 3; i++) { bDizi = aDizi[i].split(","); // bDizi[0] = aylandir(bDizi[0], kontrol); // aString = aString.replace(RegExp(bDizi[0], "g"), bDizi[1], 0, -1, 0); } } for (i = 3; i < 6; i++) { */ if (((kontrol & 2048) == 2048) || ((document.getElementById("CheckBox2")) && (document.getElementById("CheckBox2").checked == true))) { for (i = 0; i < 3; i++) { bDizi = aDizi[i].split(","); // bDizi[0] = aylandir(bDizi[0], kontrol); // aString = aString.replace(RegExp(bDizi[0], "g"), bDizi[1], 0, -1, 0); } } if((document.getElementById("CheckBox2")) && (document.getElementById("CheckBox2").checked == true)) { for (i = 3; i < 6; i++) { bDizi = aDizi[i].split(","); //bDizi=split(aDizi(i),","); /*if(bDizi[0]== "КЪ"){ alert(aString); }*/ // //alert("aylandir(bDizi[],kontrol) = "+aylandir(bDizi[0],kontrol)); bDizi[0] = aylandir(bDizi[0],kontrol); // aString = aString.replace(RegExp(bDizi[0], "g"), bDizi[1], 0, -1, 0); //aString=Replace(aString,bDizi(0),bDizi(1),1,-1,0); /*if (bDizi[0] == "КЪ") { alert("sonra-> " + aString); }*/ } } if ((kontrol & 512) == 512) {//yoyu if (CheckBoxList1_1.checked == true) {//.SelectedItem.Text = "yoyu"){ for (i = 6; i < 9; i++) { bDizi = aDizi[i].split(","); //bDizi=split(aDizi(i),","); // bDizi[0] = aylandir(bDizi[0],kontrol); // aString = aString.replace(RegExp(bDizi[0], "g"), bDizi[1]); //aString=Replace(aString,bDizi(0),bDizi(1),1,-1,0); } } if (((kontrol & 256) == 256) || ((document.getElementById("CheckBox2")) && (document.getElementById("CheckBox2").checked == true))) { //yaw ha if (CheckBoxList1_0.checked == true) {//.SelectedItem.Text = "yaw ha"){ for (i = 9; i < 39; i++) {// To 38 bDizi = aDizi[i].split(","); //bDizi=split(aDizi(i),","); // bDizi[0] = aylandir(bDizi[0],kontrol); // aString = aString.replace(RegExp(bDizi[0], "g"), bDizi[1]); //aString=Replace(aString,bDizi(0),bDizi(1),1,-1,0); } } if ((kontrol & 2048) == 2048) {//.SelectedItem.Text = "ng"){ //alert("BURASI TÜRK RUS NG"); for (i = 39; i < aDizi.length; i++) { bDizi = aDizi[i].split(","); //bDizi=split(aDizi(i),","); // bDizi[0] = aylandir(bDizi[0],kontrol); // aString = aString.replace(RegExp(bDizi[0], "g"), bDizi[1]); //aString=Replace(aString,bDizi(0),bDizi(1),1,-1,0); //alert(bDizi[0] + "= " + bDizi[1] + "= " + aString); } } var harf; if ((kontrol & 4096) == 4096) {//x h if (CheckBoxList1_4.checked == true) {// then' .SelectedItem.Text <> "miyekiz" Then //alert("BURASI TÜRK RUS X H"); //aString = aString.replace(/Х/g, "H"); //, 1, -1, 0) harf = karsilikBulma("Х", kontrol); aString = aString.replace(RegExp(harf, "g"), "H"); //aString = aString.replace(/х/g, "h"); harf = karsilikBulma("х", kontrol); aString = aString.replace(RegExp(harf, "g"), "h"); //alert(aString); } //End If if ((kontrol & 1024) == 0) {// miyekız if (CheckBoxList1_2.checked == false) {// .SelectedItem.Text != "miyekiz"){ aString = aString.replace(/ь/gi, ""); //aString = Replace(aString, "ь", "", 1, -1, 1); aString = aString.replace(/ъ/gi, ""); //aString = Replace(aString, "ъ", "", 1, -1, 1); //aString = aString.replace("Ь", ""); //, 1, -1, 1) //aString = aString.replace("Ъ", ""); //, 1, -1, 1) } else{ aString = aString.replace(/ь/gi, "'"); aString = aString.replace(/ъ/gi, "'"); } } // //alert(aString); // DJ cangı chrill harf kuram barese //if((document.getElementById("CheckBoxStDj")&&(document.getElementById("CheckBoxStDj").checked==true)){ if(document.getElementById("CheckBoxStDj")){ //alert("CHECKBOXSTDJ VAR"); if(document.getElementById("CheckBoxStDj").checked==true){ //alert("CHECKBOXSTDJ ON"); //aString = aString.replace(/У/g, "Ў"); aString = aString.replace(/ГЪ/g, "Ғ"); aString = aString.replace(/Гъ/g, "Ғ"); aString = aString.replace(/ДЖ/g, "Җ"); aString = aString.replace(/Дж/g, "Җ"); aString = aString.replace(/КЪ/g, "Қ"); aString = aString.replace(/Къ/g, "Қ"); aString = aString.replace(/НГ/g, "Ң"); aString = aString.replace(/Нг/g, "Ң"); // aString = aString.replace(/Ю/g, "Ү"); // aString = aString.replace(/Ё/g, "Ө"); //aString = aString.replace(/у/g, "ў"); aString = aString.replace(/гъ/g, "ғ"); aString = aString.replace(/дж/g, "җ"); aString = aString.replace(/къ/g, "қ"); aString = aString.replace(/нг/g, "ң"); // aString = aString.replace(/ю/g, "ү"); // aString = aString.replace(/ё/g, "ө"); } else{ //alert("CHECKBOXSTDJ OFF"); } } // return aString; } ////////////////// function wDay() { //alert("burası tarih"); calendar = new Date(); day = calendar.getDay(); //document.write("  Bugün: ") if (day == 0) { document.write("Iyıh Kün") } if (day == 1) { document.write("Baş Kün") } if (day == 2) { document.write("Gürge Kün") } if (day == 3) { document.write("Baraz Kün") } if (day == 4) { document.write("Orta Kün") } if (day == 5) { document.write("Bayrım Kün") } if (day == 6) { document.write("Şabat Kün") } if (day == 7) { document.write("Iyıh Kün") } } ////////////////// function tarih() { //alert("burası tarih"); calendar = new Date(); day = calendar.getDay(); document.write("  Bugün: ") if (day == 0) { document.write("Iyıh Kün") } if (day == 1) { document.write("Baş Kün") } if (day == 2) { document.write("Gürge Kün") } if (day == 3) { document.write("Baraz Kün") } if (day == 4) { document.write("Orta Kün") } if (day == 5) { document.write("Bayrım Kün") } if (day == 6) { document.write("Şabat Kün") } if (day == 7) { document.write("Iyıh Kün") } document.write(", ") date = calendar.getDate(); document.write(date) document.write(" ") month = calendar.getMonth(); if (month == 0) { document.write("Başil ay") } if (month == 1) { document.write("Bayrım ay") } if (month == 2) { document.write("Auvuznu al ayı") } if (month == 3) { a document.write("Auvuznu art ayı") } if (month == 4) { document.write("Hıçaman ay") } if (month == 5) { document.write("Lukkur ay") } if (month == 6) { document.write("Caynı al ayı") } if (month == 7) { document.write("Caynı art ayı") } if (month == 8) { document.write("Qırqauvuz ay") } if (month == 9) { document.write("Küznü art ayı") } if (month == 10) { document.write("Kaç ay") } if (month == 11) { document.write("Endrevuyuk ay") } document.write(" ") year = calendar.getFullYear(); //year = calendar.getYear(); if (year < 100) { document.write("19" + year + "") } else if (year > 1999) { document.write(year) } document.write(" cıl") } function setCookie(szName, szValue, szExpires, szPath, szDomain, bSecure) { var szCookieText = escape(szName) + '=' + escape(szValue); szCookieText += (szExpires ? '; EXPIRES=' + szExpires.toGMTString() : ''); szCookieText += (szPath ? '; PATH=' + szPath : ''); szCookieText += (szDomain ? '; DOMAIN=' + szDomain : ''); szCookieText += (bSecure ? '; SECURE' : ''); //alert(szCookieText); document.cookie = szCookieText; } function GetCookie(name) { var arg = name + "="; var alen = arg.length; var clen = document.cookie.length; var i = 0; while (i < clen) { var j = i + alen; if (document.cookie.substring(i, j) == arg) return getCookieVal(j); i = document.cookie.indexOf(" ", i) + 1; if (i == 0) break; } return null; } function getCookieVal(offset) { var str = document.cookie.indexOf(";", offset); if (str == -1) str = document.cookie.length; return unescape(document.cookie.substring(offset, str)); } // ]]>

KARACHAY MALKAR TURKİSH RUSSIAN ALPHABET TRANSLIT ! tr->ru

 
    ĞQW:     no convert  
   
    Tr Latin Harflege:   Ru Kiril Harflege:    DJ:    US:    
 

 

Mıññа nе kündüz, nе kеçе tıñı-tınçlık cоkdu. Ulludu bu gitçе аdаmçıknı kаygısı. Pеlüvаn bоlurgа izlеgеn gitçе аdаmçıklаnı kаygılаrı kаçаn dа ullu bоluvçаndılа. Munuçаlа, zаmаnsız ilinmеk аcаldаn ölüb kеtmеsеlе, bашçı bоlmаy kаlmаydılа. Hаlkgа, krаlgа bаşçı bоlаlmаsаlа dа, аmаnlıkçı cıyıññа bаşçı bоlаdılа. İç havalаrı, tаbigаtlаrı аlаydı. Bu dа, bir dа аjımsız, bеlgili murdаrlаnı, gudulаnı, tоnоvçulаnı аrаlаrındа аtın аytdırıb, cаşаvun аmаn blа bоşаrık bоlur edi, mаrksizm blа şаgırеy bоlmаsа, lеninçilеgе, Lеniñе tübеmеsе. Rеvоlütsiоn innеt cürеgin küçlеgеndеn sоrа uа, ullu idеya-innеt üçün, rеvоlütsiyanı işi üçün – «аdаm öltürgеn, tоnаgаn dа günаh tüldü». Günаhdı dеb аythаn dindi, özgе, оl din оkuvun, bаbаslıkgа оkugаnın koyub, «kеrti Hаk cоlgа» – rеvоlütsiоn cоlgа köçgеndi.

Türkge kelib tüşgeniñden başlab, kallay bir aylansañ, neden da alga ariuvluknu allay bir körüb kuvanasa, süyünese emda suklanasa. Tüz оmaklık bla kalmay, ullu ustalık eslenedi. 1985-çi cılgı “caññıruv” başlaññanlı beri bu kralnı üsünden arı deri bukdurulub turgan köb igi zatın eşitebiz, körebiz. “Türkоfiliya” duniyada igi tañ cayılgan iş bоla kelgendi, alay demeklik, Türknü zatın ayırıb caratıb, saylagan, işlegen. Söz üçün, aş ustalıkları duniyada Kıtaydan sоra ekinçi оruñña çıkgañña sanaladı, “hоrlathanları” va anı üçündü Türknü cerinde tоññuz da cоkdu, оl kıtaylıla aşavçu mecisuv, kucur aşla оgay eseñ.

Cuvuk cetgen caş tilegendi da, Gardıv deb bir kız bir ariuv kiyiz börk etgendi. Ak kra cünden etilib, çımmak ak börk. Keñ eteklerine, beline-töppesine ariuv şaytan çalıv tigilib. Başıñda barı-cogu bilinmezça, cuka, ceñil börk. Çeteni bla tamçı agızmay suv taşırlay, usta basılgan katı börk. Ayaz kaksa, oynaganına karab tururça, töppesinde oka çaçakçıgı. Kıshası, cetgen caş toyga kiye tururça, aybat, omak, sürüvçü caş tavda-tüzde kiyerça, celde-kuzda kiyerça, demeñili börk. – Çomakay, karnaşım, ma, kuvançha kiyivçü bol, sav cırt! – deb, algış etib bergendi Gardıv börknü.

Sayfa 1 / 2

Login

{loadmoduleid ? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:261 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?}