Sort by

TÜRKİYEDE YAŞAYAN KARAÇAY-MALKARLILARDA DEMOGRAFİK DURUM ve NÜFUS HAREKETLERİ

by Yılmaz Nevruz

Türkiye ve Suriye’de yaşayan Karaçay-Malkarlıların tamamı Kuzey Kafkasın Karaçay ve Malkar bölgelerinden gelmişlerdir. Büyüklerimizden sık sık dinlediğimize göre, muhacirlerin büyük çoğunluğu Karaçay’ın ULLU KARAÇAY,…

KARAÇAYCA CILAMA TÜRKÇA CILA!

by Ertan Ersoy

Bu hapar, Karaçay el Başhüyük'te bolgandı. Adamlanı atları başka türlü cazılsada hapar tüzdü. 1953. cılda televizyon cok edi. Gazetede elge alay köp kelmeyedi. Adam…

SAYI GRUBU YÖNÜNDEN ESKİ TÜRKÇE İLE KARAÇAY-BALKAR TÜRKÇESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

by Doç. Dr. Salim KÜÇÜK

Onlu kat sayı ve onluk taban sistemini benimseyen Türkler, Köktürk ve Uygur Kağanlığı döneminde başka hiçbir dilde rastlanmayan “bir sonraki onluk taban” sayı sistemini…

KARAÇAY TÜRKLERİ VE YEMEK KÜLTÜRLERİ

by Yılmaz SEÇİM, Metehan KAYA

Bu çalışmada birbirini takip eden göç durumlarına maruz kalan Karaçay Türklerinin yemek kültürlerini kayıt altına almak ve konu ile ilgili ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmalara…

KARÇASTANNI ULLU ŞAYIRI

by Semenlanı Aminat

Karaçaynı birinçi bardı, KÇR-ni Halk Poeti Özdenlanı Saparğa bıyıl, 2013 cıl sentyabrnı 25-de 60 cıl bolаdı. «Elbrusоid» sаytnı fоrumundа «Kаrçаstаnnı ullu şаyırı» dеb, tеmа…

BU KÜNÑE KALAY CETDİK BİZ?

by Bilal Laypan

Bеlgilenñеn sözgе köçеrdеn аlğа, tаrihhе tеrеn kirib kеtmеsеk dа, Kаrаçаynı kurаlıuvndаn tаlаy söz аytırğа kеrеk bоlur. 1396-1397 cıllаdа Timur Аlаn krаlnı kurutub, kоlğа tüşgеnni…

Türkiye'deki Karaçay-Malkar Derneklerine Sosyolojik Bakış

  • Dil: Türkçe
  • Yıl: 2019
  • Tez Türü: Yüksek Lisans
  • Yazar: Şehper Deniz Savacı
  • Konu: Halkbilim
  • Sayfa: 193

Makale Dizini

1885 ve 1905 yıllarında gerçekleşen iki büyük göç dalgasıyla Kuzey Kafkasya'dan Osmanlı Devleti'ne gelen Karaçay-Malkar halkı, göçlerle birlikte toplumsal değişmenin çeşitli periyotlarından etkilenerek bugünkü şeklini almıştır. Bu çalışma Türkiye'de dernekleşen Karaçay-Malkar halkının kültürel tarihlerini sürdürme çabasına odaklanmaktadır. Araştırmada Türkiye'deki Karaçay-Malkar derneklerinin kültür aktarım sürecindeki katkılarının ve işlevlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılarak, Ankara, Eskişehir, Afyon, Konya ve Kayseri illerine dağılmış olan 11 Karaçay-Malkar derneğinin yönetim kurulu üyeleriyle bir alan çalışması gerçekleştirilmiştir. Son olarak, Türkiye'deki Karaçay-Malkar derneklerinde görev alan 40 yönetim kurulu üyesinden elde edilen bulgular yapısal-işlevselci kuramın ışığında analiz edilerek çalışma tamamlanmıştır.

Karachay-Malkar people who came to the Ottoman Empire from the North Caucasus with two big migration waves between 1885 and 1905 have taken their current form after being influenced from various periods of social change. This study focuses on the efforts Karachay-Malkar people who have formed associations to maintain the own cultural history in Turkey. In this research, the intention has been to analyse the contributions and functions of Karachay-Malkar associations situated in Turkey, in the cultural transposition process. In this framework, using a semi-structured interview form, the field survey was performed with board members of the 11 Karachay-Malkar associations which are spread in the cities of Ankara, Eskişehir, Afyon, Konya and Kayseri. Lastly, the study was finalized by the analysis of the findings from 40 board members who occupy seats in the Karachay-Malkar associations in Turkey, in light of structural-functionalist theory.

kamatur.org

Karaçay Malkar Türkiye

Login

{loadmoduleid ? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:261 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?}