Kategoriye Göre Filtrele

TÜRKİYEDE YAŞAYAN KARAÇAY-MALKARLILARDA DEMOGRAFİK DURUM ve NÜFUS HAREKETLERİ

by Yılmaz Nevruz

Türkiye ve Suriye’de yaşayan Karaçay-Malkarlıların tamamı Kuzey Kafkasın Karaçay ve Malkar bölgelerinden gelmişlerdir. Büyüklerimizden sık sık dinlediğimize göre, muhacirlerin büyük çoğunluğu Karaçay’ın ULLU KARAÇAY,…

KARAÇAYCA CILAMA TÜRKÇA CILA!

by Ertan Ersoy

Bu hapar, Karaçay el Başhüyük'te bolgandı. Adamlanı atları başka türlü cazılsada hapar tüzdü. 1953. cılda televizyon cok edi. Gazetede elge alay köp kelmeyedi. Adam…

SAYI GRUBU YÖNÜNDEN ESKİ TÜRKÇE İLE KARAÇAY-BALKAR TÜRKÇESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

by Doç. Dr. Salim KÜÇÜK

Onlu kat sayı ve onluk taban sistemini benimseyen Türkler, Köktürk ve Uygur Kağanlığı döneminde başka hiçbir dilde rastlanmayan “bir sonraki onluk taban” sayı sistemini…

KARAÇAY TÜRKLERİ VE YEMEK KÜLTÜRLERİ

by Yılmaz SEÇİM, Metehan KAYA

Bu çalışmada birbirini takip eden göç durumlarına maruz kalan Karaçay Türklerinin yemek kültürlerini kayıt altına almak ve konu ile ilgili ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmalara…

KARÇASTANNI ULLU ŞAYIRI

by Semenlanı Aminat

Karaçaynı birinçi bardı, KÇR-ni Halk Poeti Özdenlanı Saparğa bıyıl, 2013 cıl sentyabrnı 25-de 60 cıl bolаdı. «Elbrusоid» sаytnı fоrumundа «Kаrçаstаnnı ullu şаyırı» dеb, tеmа…

BU KÜNÑE KALAY CETDİK BİZ?

by Bilal Laypan

Bеlgilenñеn sözgе köçеrdеn аlğа, tаrihhе tеrеn kirib kеtmеsеk dа, Kаrаçаynı kurаlıuvndаn tаlаy söz аytırğа kеrеk bоlur. 1396-1397 cıllаdа Timur Аlаn krаlnı kurutub, kоlğа tüşgеnni…

Ahmat Kubanov'un Leyla bla Mecnün Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme

  • Dil: Türkçe
  • Yıl: 2018
  • Tez Türü: Yüksek Lisans
  • Yazar: Rümeysa Çinpolat Yıldız
  • Konu: Edebiyat
  • Sayfa: 907

Makale Dizini

Türk dilinin kuzeybatı (Kıpçak) kolunun üyeleri arasında olan Karaçay-Malkar Türkçesi üzerine Türkiye'de ve dünyada yapılan çalışmaların sayısı çok değildir. Karaçay Türkçesinin grameri ve sözvarlığına yönelik yapılan çalışmalara destek olmak ve çeşitli konulara yeni bakış açıları getirmek amacıyla bu tezde Karaçay Türklerinden yazar ve çevirmen Ahmat Kubanov'un, Ali Şîr Nevâyî'nin Leyla vü Mecnun mesnevisinden Karaçay Türkçesine çevirdiği Leyla bla Mecnün adlı eserinin söz varlığı, biçim birimlik dizin ve sıklık dizinleri üzerinden incelenmiştir. Öncelikle Kiril alfabesinden Latin harflerine aktarılan ve transkripsiyon işaretlerine uygun hâle getirilerek Cibakaya 2.3 dizin programına göre işaretlenen metin üzerinden biçim birimlik dizin, kelime sıklık dizini ve ek sıklık dizinleri oluşturulmuş, sonra da elde edilen veriler üzerinden analiz ve değerlendirme kısımlarına geçilmiştir. Biçim birimlik dizinde geçerli toplam 23084 kelimenin kelime ve ek analizlerinin yapıldığı bu çalışmadaki tespitlerin gerek Karaçay Türkçesinin diğer metinleriyle, gerekse Türk dilinin tarihi ve çağdaş diğer kollarıyla karşılaştırılması, ek ve kelime analizleri üzerinden Türk dilbilimine yeni bakış açıları kazandırılabilecek, böylelikle de bazı sorulara daha sağlıklı cevaplar bulunabilecektir. 

Studies on Karachay-Balkar Turkish among members of the branch of Kipchak of Turkic Languages is not very in Turkey and the World. In this thesis, it is examined vocabulary, morfological index, word frequency index and inflections of LM of writer and translator Ahmat Kubanov who is from Karachay Turks, for the purpose of to support to studies on the grammar and vocabulary of Karachay-Balkar Turkic and to bring new perspectives to various issues, First of all, the text is translated from Cyrillic alphabet to Latin letters and then it is marked according to Cibakaya 2.3 indexing programme. After then, for analysis, are created morphological index, word frequency index and suffix frequency indexs. After the indexes, were passed to the analysis and evaluation parts on the basis of the obtained data. There are 23084 words in total in the morphological index. In this study, were analyzed words and suffixes in the text. It is important to compare the findings with other texts of Karachay Turkic, as well as with the historical and contemporary members of the Turkish language. Our aim is to give new perspectives to Turkish linguistics through these suffixes and words analyzes.

kamatur.org

Karaçay Malkar Türkiye

Login

{loadmoduleid ? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:261 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?}