Kategoriye Göre Filtrele

TÜRKİYEDE YAŞAYAN KARAÇAY-MALKARLILARDA DEMOGRAFİK DURUM ve NÜFUS HAREKETLERİ

by Yılmaz Nevruz

Türkiye ve Suriye’de yaşayan Karaçay-Malkarlıların tamamı Kuzey Kafkasın Karaçay ve Malkar bölgelerinden gelmişlerdir. Büyüklerimizden sık sık dinlediğimize göre, muhacirlerin büyük çoğunluğu Karaçay’ın ULLU KARAÇAY,…

KARAÇAYCA CILAMA TÜRKÇA CILA!

by Ertan Ersoy

Bu hapar, Karaçay el Başhüyük'te bolgandı. Adamlanı atları başka türlü cazılsada hapar tüzdü. 1953. cılda televizyon cok edi. Gazetede elge alay köp kelmeyedi. Adam…

SAYI GRUBU YÖNÜNDEN ESKİ TÜRKÇE İLE KARAÇAY-BALKAR TÜRKÇESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

by Doç. Dr. Salim KÜÇÜK

Onlu kat sayı ve onluk taban sistemini benimseyen Türkler, Köktürk ve Uygur Kağanlığı döneminde başka hiçbir dilde rastlanmayan “bir sonraki onluk taban” sayı sistemini…

KARAÇAY TÜRKLERİ VE YEMEK KÜLTÜRLERİ

by Yılmaz SEÇİM, Metehan KAYA

Bu çalışmada birbirini takip eden göç durumlarına maruz kalan Karaçay Türklerinin yemek kültürlerini kayıt altına almak ve konu ile ilgili ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmalara…

KARÇASTANNI ULLU ŞAYIRI

by Semenlanı Aminat

Karaçaynı birinçi bardı, KÇR-ni Halk Poeti Özdenlanı Saparğa bıyıl, 2013 cıl sentyabrnı 25-de 60 cıl bolаdı. «Elbrusоid» sаytnı fоrumundа «Kаrçаstаnnı ullu şаyırı» dеb, tеmа…

BU KÜNÑE KALAY CETDİK BİZ?

by Bilal Laypan

Bеlgilenñеn sözgе köçеrdеn аlğа, tаrihhе tеrеn kirib kеtmеsеk dа, Kаrаçаynı kurаlıuvndаn tаlаy söz аytırğа kеrеk bоlur. 1396-1397 cıllаdа Timur Аlаn krаlnı kurutub, kоlğа tüşgеnni…

"Nart Jırla Bla Tauruhla" Adlı Derleme Kitabındaki Dilin Eski Kıpçakçı İle İlişkisi Üzerine Bir İnceleme

  • Dil: Türkçe
  • Yıl: 2005
  • Tez Türü: Doktora
  • Yazar: Emine Topal
  • Konu: Edebiyat
  • Sayfa: 419

Makale Dizini

Bu çalışmanın amacı, Eski Kıpçak Türkçesi ile Bugünkü Kıpçak Türkçesi şivelerindenbiri olan Karaçay-Malkar Türkçesi arasında karşılaştırmalı inceleme yapmaktır. Bu çalışmada,iki dil arasındaki ilişki incelenmiş; benzerlikler ve farklılıklar belirlenmiştir.Üzerinde dil incelemesi yapılan ?Nart Jırla Bla Tauruhla? adlı eser, derleme birkitaptır. çerisinde şiir ve hikayeler bulunan bu eserin transkripsiyonlu okunuşuverilmiştir.Kitabın içinde yer alan Nart hikayeleri, Karaçay-Malkar Türkleri arasında yaygınve meşhurdur. Bu nedenle eserdeki dil sade ve anlaşılırdır.Karşılaştırmalı inceleme sonucunda Eski Kıpçak Türkçesi ile Karaçay-Malkar Türkçesiarasında büyük ölçüde benzerlikler olduğu görülmüştür. Benzerlik ve farklılıklar ana başlıklarhalinde inceleme bölümünün sonunda bulunan sonuç bölümünde gösterilmiştir. Bu sonuçlaradayanarak, Karaçay-Malkar Türkçesinin dil özellikleriyle tipik bir Kıpçak şivesi olduğugörülmüştür. Tez, bu sahada çalışma yapacaklar için sözlük bölümünü de içermektedir.

The aim of this study is to make a research on Karachay - Balkar Turkish which is the accent of old Kıpcakhs Turkish and today Kıpcakhs Turkish in acomparative way. In this study, the relation between the two languages is examined; similarities and diffirences are defined. The work named ?Nart Jırla Bla Tauruhla? On which the language study isdone is a compilation book. The pronunciation with transcription of this work in whichpoems and stories are included is given. The stories of Nart in the book are commonand famous between Karachay - Balkar Turkish people. Therefore, the language inthe work is plain and understandable.In the result of the comparative research of old Kıpcakhs Turkish and Karachay- Balkar Turkish, It is seen that there are similarities in a big extent. Similarities and diffirences are shown as main titles at the end of the research part, inthe result part. In the lights of these results, It is found out that Karachay - Balkar Turkish is atypical Kıpcakhs accent with its language characteristics. The thesis includes a dictionary part for the ones who will study about this subject.

kamatur.org

Karaçay Malkar Türkiye

Login

{loadmoduleid ? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:261 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?}