Kategoriye Göre Filtrele

TÜRKİYEDE YAŞAYAN KARAÇAY-MALKARLILARDA DEMOGRAFİK DURUM ve NÜFUS HAREKETLERİ

by Yılmaz Nevruz

Türkiye ve Suriye’de yaşayan Karaçay-Malkarlıların tamamı Kuzey Kafkasın Karaçay ve Malkar bölgelerinden gelmişlerdir. Büyüklerimizden sık sık dinlediğimize göre, muhacirlerin büyük çoğunluğu Karaçay’ın ULLU KARAÇAY,…

KARAÇAYCA CILAMA TÜRKÇA CILA!

by Ertan Ersoy

Bu hapar, Karaçay el Başhüyük'te bolgandı. Adamlanı atları başka türlü cazılsada hapar tüzdü. 1953. cılda televizyon cok edi. Gazetede elge alay köp kelmeyedi. Adam…

SAYI GRUBU YÖNÜNDEN ESKİ TÜRKÇE İLE KARAÇAY-BALKAR TÜRKÇESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

by Doç. Dr. Salim KÜÇÜK

Onlu kat sayı ve onluk taban sistemini benimseyen Türkler, Köktürk ve Uygur Kağanlığı döneminde başka hiçbir dilde rastlanmayan “bir sonraki onluk taban” sayı sistemini…

KARAÇAY TÜRKLERİ VE YEMEK KÜLTÜRLERİ

by Yılmaz SEÇİM, Metehan KAYA

Bu çalışmada birbirini takip eden göç durumlarına maruz kalan Karaçay Türklerinin yemek kültürlerini kayıt altına almak ve konu ile ilgili ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmalara…

KARÇASTANNI ULLU ŞAYIRI

by Semenlanı Aminat

Karaçaynı birinçi bardı, KÇR-ni Halk Poeti Özdenlanı Saparğa bıyıl, 2013 cıl sentyabrnı 25-de 60 cıl bolаdı. «Elbrusоid» sаytnı fоrumundа «Kаrçаstаnnı ullu şаyırı» dеb, tеmа…

BU KÜNÑE KALAY CETDİK BİZ?

by Bilal Laypan

Bеlgilenñеn sözgе köçеrdеn аlğа, tаrihhе tеrеn kirib kеtmеsеk dа, Kаrаçаynı kurаlıuvndаn tаlаy söz аytırğа kеrеk bоlur. 1396-1397 cıllаdа Timur Аlаn krаlnı kurutub, kоlğа tüşgеnni…

ÖZDENLANI ALBERTNİ NAZMULARI

Çuvak kökden kölek tigib kiyseñ da Culduzladan tüyme etib tikseñ da Sen ıylıkma atañ kiygen kiyimge Kaptalında anı halı tüymege Sen ıylıkma topurak başlı üylege Sen ıylıkma atañ ösgen tiyrege Seni sıyıñ, namısıñ da alada Caşasañ da nakut-nalmaz kalada Çiy altından çuruklanı kiyseñ da Canıñ savdan esgertmeñi körseñ da Sen ıylıkma atañ kiygen çabırga Tav Curtuñda erle kazar kabırga Başha halknı töben etib küreşseñ Tukum saylab halknı eki üleşseñ Ana tilni uçuz etib söleşseñ Adamlıgıñ cokdu, aña ıylık sen...

KART ATAMI OSİYATI

Çuvak kökden kölek tigib kiyseñ da
Culduzladan tüyme etib tikseñ da
Sen ıylıkma atañ kiygen kiyimge
Kaptalında anı halı tüymege

Sen ıylıkma topurak başlı üylege
Sen ıylıkma atañ ösgen tiyrege
Seni sıyıñ, namısıñ da alada
Caşasañ da nakut-nalmaz kalada

Çiy altından çuruklanı kiyseñ da
Canıñ savdan esgertmeñi körseñ da
Sen ıylıkma atañ kiygen çabırga
Tav Curtuñda erle kazar kabırga

Başha halknı töben etib küreşseñ
Tukum saylab halknı eki üleşseñ
Ana tilni uçuz etib söleşseñ
Adamlıgıñ cokdu, aña ıylık sen

Bir oñsuznu ayak tübge tebleseñ
Açhalıd deb, şindiklid deb sıy berseñ
Colovçuga satıb berseñ ayrannı
Tavlu tülse, kim eseñ da, bil anı

Çagır içib, tavluma deb kıçırsañ
Cutluguñ bla duniya malga satılsañ
Namıs, adet kete barır senden keñ
Sagış et da, bu zatlaga ıylık sen

Tuvduklarım, sizden ahır tilegim
Eki kesek bolgan meni cüregim
Birge bolsak Karaçayım, Malkarım
Kıçırırsız, eşitirça kabırım.

KARAÇAY

İgiñe cürekden kuvana
Bulutdan çıkgan künça caşnay
Men cırlayma sañña iynana
Tinimi Mekkâsı Karaçay!

Amanıñ bolganda kıynala
Küçüknü makamın murulday
Men caşayma sañña iynana
Nasıbsız nasıbım Karaçay!

Başha bolmay, cürek cürüşüm
Kagıtha tüşgeññe uşagan
Tavlarım Allahdan ülüşüm
Dey, nasıbdı meññe caşagan

Tıññılayma carık mıdahlık
Cırına koşulgan Kobañña
Körümü kırdışın sılarık
Ayazıñ da kuvançdı maña

Bolmay tot har çalkıñ, oragıñ
Çalsınla boysuna zamañña
Sanlarım koşulluk topuragıñ
Altından bagalıdı mañña

"Hasavka " bla "Umar " cırlarıñ
Cazılgança karab Kurañña
Körnü körmesin cır buragıñ
Çırt boysunmasın ol zamañña

Cüregiñ kuvançdan cırlasın
Cılagan da kerek bolganda
Çayırı aslamdan cılasın
Tamızık çıragıñ tıbırda!

Bolalsam da usta cürütgen
İlkerge uçarık kemeni
Hunañı teşigin begitgen
Men barmak taşçıgıñma seni.

TAV KUŞNU UYASI

Ata Curtum kuçagın cayad
Halkların iynaklay
Tav kuşnu da uyası kayad
Uyamsa, Karaçay

Men cırlayma, cürekden kelgen
Avazıma tıññılay
Caşna! Caşa, konaknı süygen
Comaklı Karaçay!

Tav başlaça miyikdi seni
Adebiñ, namısıñ
Bu tavlada tuvganım meni
Oldu baş nasıbım

Kayda bolsam da, terk kaytırma
Küseb kuçagıñı
Ahır tılpıvum bla da aytırma
Karaçay, atıñı.

KELLİK TÖLÜGE

Caññı cetib kelgenle
Caññı cırla eterle
Eskilikge külgenle
Külkülükge ceterle

Ol, caşavnu corugu
Boysunmagan cok añña
Ana tilni korlugun
Cutdurmadık zamañña

Tilden, dinden toymagan
Col berivçü amañña
Adeb, namıs koymagan
Bu celmavuz zamañña

Kuru anı üçün, siz
Sav boluguz desegiz
Da, razıbız razı biz
Sizge, kellik tölübüz.

CAŞ TÖLÜGE

Aşıkmagız, siz korkmagız zamandan
Mürzev da küz cıyıladı sabandan
Caz bla caynı çegindebiz alkın biz
Aşıkmagız, kelir kerti künübüz

Madar bolsa, duniyanı avlagız
Har milletni igiligin saylagız
Keltirigiz Halkıbızga okuvnu
Kurutuguz tukum ayırgan uvnu

Birlikdedi, birlikdedi küçübüz
Anı bilmey ölgend bizni köbübüz
Süymeseñ da, et ahluña adamlık
Başha halkga etmegenley amanlık

Tankga kama urgan bolur ol külkü
Köbnü körgen çuvut halkdan biz ülgü
Alayık da, halkıbıznı saklayık
Biz akıl bla Curtubuznu caklayık.

kamatur.org

Karaçay Malkar Türkiye

Login

{loadmoduleid ? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:261 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?}