Off Canvas sidebar is empty

Tarih

Karaçay Malkar Tarihi İle İlgili Makaleler

RUS JAPON SAVAŞINDA KARAÇAYLILAR

1904-1905 tarihleri aynı zamanda Karaçaylıların ıstırap dolu yıllarıdır. Bu tarih Karaçaylıların atayurtlarından zorla sürgün edilmek istendiği yıllardı. Bazı Karaçay elleri işte bu yıllarda atayurtdan Anadolu\'ya göç etmek zorunda kalmışlardı. Yine bu yıllarda Karaçaylı gençlerin çoğu zorla Rus-Japon savaşına götürülmüşlerdi. Karaçaylıların ne Ruslarla ne de Japonlarla hiçbir ilgisi olmadığı halde. Rus-Japon Savaşı için nitelikli, savaşçı askerler arayan Rus ordusu, aradıklarını "neredeyse sadece" Kuzey Kafkasya\'da bulmuştu. Karaçay, Balkar, Çeçen ve Dağıstan köylerinden gençleri askere toplamak isteyen Rusya, propaganda ve paraya karşılık gençlerin isteksiz olduğunu, bu işin böyle olmayacağını anlayınca askerliği bir nevi mecburi hizmete çevirdiler. Emir, Sant Peterburg'da ki Çar 2. Nikolay'dan geliyordu.

1904 şubat ayının başında,  General Prens G.S. Golitsın başkentte ki Kuzey Kafkasya Rus Orduları Başkomutanlığından bir emir aldı: "En geç Ocak ayı sonuna kadar Çar 2. Nikolay adına imparatorluk ordusuna Dağlı gençlerin mutlaka orduya katılmaları sağlanmalı". Kuzey Kafkasya gençleri 2 bölüğe ayrıldı: Dağıstan ve Terskol-Kuban. Dağıstan bölüğünü Çeçen, Kumuk, Avar askerler oluşturuyordu, Terskol-Kuban bölüğünü ise Karaçay ve Balkarlılar.

Rus Japon Savaşına alınan Kuzey Kafkasyalı askerlere, Kur'an-Kerim ve şeref üzerine yemin ettirmeyide ihmal etmediler. Kuzey Kafkasyalıların dinlerine bağlılığını bilen Rus ordusu bu yemini ettirmeyi özellikle tembihlemişlerdi.

Rusya Japonya ile savaşa başladıktan kısa bir süre sonra, seçkin askerler birliği oluşturmak istedi ve bu askerlerin önemli bir ksmını Kuzey Kafkasya'dan oluşturdu. 1904 baharında Kuzey Kafkasya'da iki adet altıyüzer kişilik alay oluşturuldu. Tersko-Gorskiy (Terskol ve Dağlık kısım) ile Dağıstan alayı. Tersko-Gorskiy alayına 60 Karaçaylı seçkin asker alındı. Şamil Batçaev'in arşivlerden derlediği Rus-Japon Savaşına katılan Karaçaylıların listesi şöyledir:

Kart-Curt Elinden Katılanlar:

Bekmırza Sılpagarov (23), Davlet-Geriy Haciçikov (21), Şogay Gacayev (22), Harun Örtenov (27), Hamzat Botaşev (19), Kalmuk Şamanov (25), Karaköz Kobayev (30), Ahya İjayev (24), Umar Karayev (20), Şavhal Botaşev(21), Taukan Hıbırtov (21), İsmail Temirliyev (36).

Hurzuk Elinden Katılanlar:

Musos Dudov (25), Tuvgan Dudov (22), Şamayıl Dudov (22), Askerbiy Borlakov (24), Nanı Tohçukov (35), Muhammed Baykulov (22), Barak Laypanov (23), Abdul-Kerim Bayramukov (22), Harun Goguyev (23), Magomed Karaketov (24), Caşar-Bek Ebzeyev (30), Askerbiy Kocakov (25).

Uçkulan Elinden Katılanlar:

Hızır Orusov (27), Hacay Aybazov (27), El-Mırza Erikgenov (27), Ahmat Aciyev (24), Hacı Murat Semenov (26), Aslan Erikgenov (26), Osman Orusov (24), Yunus Aciyev (29), Azamat-Geriy Biciyev (24), Zulkarnay Orusov(25), Avbekir Aciyev(20), Şamay Bayçorov (26), Şahan Orusov(23).

Teberdi [Ogarı Teberdi] Elinden Katılanlar:

Osman Kipkeyev (30), Adrahman Koçkarov (28), İslam Baykulov (22), Abul Koçkarov (21), Batır Arguyanov (22), Zekeriya Semenov (26), Mahtay Batçayev (22).

Cögetey Elinden Katılanlar:

Adilgeriy Dolayev (30), Harun Kalabekov (26), Hacı-Murat Sılpagarov (21), Lokman Özdenov (22), Umar Haçirov (24).

Cazlık Elinden Katılanlar:

İlyas Batçayev (26), İbrahim Karakötov (29).

Duvut Elinden Katılanlar:

Hamzat Aydabulov (22), Hacı-Murat Abayhanov (22).

Mara Elinden Katılanlar:

Hacı-Mırza Koçkarov (22), Adilgeriy Alçakov (23), İsmail Kırımşavhalov (23).

Kamennemost Elinden Katılanlar:

Aslan-Bek Kulov (26), Aliy Mamayev (25).

Sıntı [Töben Teberdi] Elinden Katılanlar:

Muhammed Gebenov (22).

Bu Karaçaylı seçkin askerler Batalpaşinski'de askeri eğitime tabi tutuldular. Mayıs ayında Armavir şehrine gönderildiler. 20 Mayısda Dalniy Vastok'a geldiler. 6 Temmuzda ise Karaçaylı askerler Lyaoyan şehrine General Sluçevskov'un birliğine girdiler. Karaçaylı askerler bir yıldan fazla burada bu birlikte Japonlara karşı savaştılar. Savaşta Harun Örtenov, Hacı-Murat Sılpagarov, Harun Goguyev, Şamay Bayçorov, Zekeriya Semenov hayatlarını kaybettiler. Kalan Karaçaylı askerlerin çoğu üstün asker nişanı aldılar. Bu askerler aynı zamanda 1. Dünya savaşına da katıldılar.

______________________________

Çeviren : Dr. Murat Poyraz
www.elbrusoid.org
______________________________

kamatur.org

Karaçay Malkar Türkiye

Login

{loadmoduleid ? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:261 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?}