Off Canvas sidebar is empty

Tarih

Karaçay Malkar Tarihi İle İlgili Makaleler

KARAÇAYLILA-MALKARLILA KAYDASIZ? BARMISIZ? CAŞAYMISIZ?

2 Kasım 1943'te Karaçaylılanı, 8 Mart 1944'te de Malkarlılanı, keçeni bir ortası çukularından kobarıp, üylerinden çıgarıp uşhok dipçikle bla ura tüye, vatan hainleri,banditle dep, em aman sözleni ayta asker kamyonlaga mindirip, tren istasyonlarına cıyıp, mal vagonlaga tuvarlanı cıygança tolturup, suvuktan,açtan kattıra cıyırma künnü temir colda süyrep, Kazakistan'nı çöllerinde aşarıksız, suvsuz, catar cersiz ne halıgız barese körügüz degença tögüp ketgenlerini ma bu kıyamada Karaçay Malkar milletni cartısın kırılganın Milletibizni köbüsü bilmeyese,ürenmegenise, yada bilip de san etmeyese KARAÇAYLILA, MALKARLILA  KAYDASIZ? BARMISIZ? CAŞAYMISIZ? Dep sorganım tüz tüyülmüdü?

Nençasıdı bilmeyme. Ma entda ozup ketdile 2 Kasımla, 8 Martla. Tohtamaganlay ozup ketgen 2 Kasım, 8 Martta ne bolgant? Ne künledile ala? Bir anket etigizde Atacurttakıla bla birgeley bütev Karaçay-Malkar'lılaga bir soruguz.Anala künnü,atalanı künün,süygenle kününü işeksiz billiktile.Cüregimi cargan birzatnı da aytayım. Kafkasta Karaçaynı İnternet sitelerini em ullusunda, Karaçaylı bolur bir kız "8 Mart Tişiruvlanı kuvanç künlerin algışlayma" dep cazgant. Da ol künleni barısında bilelle. Bu künleni va ne künle bolganın bilgen va bek azdı.

Kuvançın da, buşuvun da üleşip caşarga bilgen bu millet, tarihini em ullu buşuv künlerini nek ürenmegent? Ogese ürenip unutganmı etgent? Neva san etmeymi turat.

2 Kasım 1943 te Karaçaylılanı, 8 Mart 1944 te de Malkarlılanı, keçeni bir cartısı çukularından kobarıp, üylerinden çıgarıp uşhok dipçikle bla ura tüye,vatan hainleri, banditle dep, en aman sözleni ayta asker kamyonlaga mindirip, tren istasyonlarına cıyıp, ol mahşar künde birbirlerin tas etgenlenide san etmey mal vagonlaga tuvarlanı cıygança tolturup, suvuktan, açtan kattıra cıyırma künnü temir colda süyrep, ölgenleni bastırırga madar bermey ata ata barıp, kalgan savlanıda Kazakistan'nı çöllerinde aşarıksız, suvsuz, orunsuz ne halıgız barese körügüz degença tögüp ketgenlerini ma bu kıyamada Karaçay Malkar milletni cartısın kırılganın Milletibizni köbüsü bilmeyese, ürenmegenise, neda bilip de san etmeyese KARAÇAYLILA, MALKARLILA  KAYDASIZ ? BARMISIZ ? CAŞAYMISIZ ? Dep sorganım tüz tüyülmüdü?

2. Duniya Kazavatta 50 milyon san adam ölgent deb aytıladı. Milletle içinde eng ullu kıyınlıknı bizni Milletibiz körgent. Eng ullu kıyım, jenosit bizni Milletibizge etilgent. Sagış etigiz bu kazavatta bolgan nüfusunu cartısından köbünü tas etgen başha millet barmıdı?

Sürgün  atına Milletibizge etilgenleni ma bılayda bir kesek cazıvçuk bla anglattık da koyduk ne? Alaymıdı deysiz? Bu malgunluknu,bu ozgunluknu, bu Allah’sızlıknı üsünden, bu kıyama künleni caşaganla korka ürke cazıv, cır,nazmu cazarga küreşgendile. Allah’ga iynangan kibik iynanıgız.Bu cazılganla alayda bolganlanı kuru giççe bir kesegin carıtat. Cüz ming adamıbız köçürülgenise, ma munu biligiz, cüz mingde carsuv, palah, açuv bart.

Ma bu sagatta Atacurtta caşagan bla, Atacurtnu tışında duniyanı harbir canında caşagan Karaçaylıla Malkarlıla endi kesigizni bir ölçeştirigiz. Kim blamı, ne blamı? Aytayım.

1915 cılda çetele kurub, elleni, tiyreleni basıp, alayda caşagan günahsız sivil halknı öltürgen, Osmanlı ordusunda birtek askeri bolmaganı kibik, uruş ete turgan Türk askerni cavları bla bir bolub, askerni üsüne çapgan bu ozgunlukları sebebli köçürülgen Ermenileni bir sagış etigiz. 90 cıldan artık bola turgallay, har cılnı nisan ayında, bolgannı bolmagannı da aytıp, Amerika, Fransa başta bolup, kavum duniyanı ayakga kobarmaymıdıla.

Ey Karaçay-Malkar millet endi ullu, ullu sagış etigiz de kesigizden uyalıgız. Mende elden da kesimden da uyalama.

Ekinci duniya uruş etile turgallay, 15 ming Karaçaylı, 6 ming Malkarlı Orus Askeri bolup uruş etip canbere turgan sagatta alanı mingleçe cıllık atacurtlarında caşav dıgalas etgen atalarına, analarına, egeççiklerine, karnaşçıklarına, sabiylerine etilgen bu malgunluknu, KIÇIRIP, KOY SAV DUNİYAGA EŞİTTİRGENNİ kesibiz bile eşitmegenesek, bilmeyesek, neva bilibte san etmeyesek. Koy uyalgannı ıylıgıp cerni tübüne kirsek tab tüyülmüdü???

Endi; suvuktan,açlıktan, zulumdan, madarsızlıktan kabırları bile bolmay ölüp ketgen erkişi, tişiruv, sabiyge ol milletni adamları bolup, bir borçubuz cokmudu bizni?

Kandil keçelerinde, bayramlada, mevlütlede Fatihala, Yasinle okup, okutup, okulganladan bolgan suvabnı Afganistanda, Pakistanda, Irakda, Pilistinde dagıda duniyanı kalgan cerlerinde ölgen Müslimanlanı ruhlarına savga etib iyebiz. Sorama sizge kaysı Karaçaylı Malkarlı o künnü behrinde milletibizni tüz cartısı bolgan ajımlı ölüp ketgen cuvuklarıbıznı, canlarıbıznı, kanlarıbıznı sagış etib, cüregini bir kıyırçıgı avrup, kolumdan kelgen budu "ALLAH barıgızga rahmet etsin, catgan cerigiz candet bolsun"  deb bir duaçık etalganbız?

Bizni bla birgeley sürgünge iyilgen Milletleden Kırımlılanı, Çeçenleni dıgalas etib bu künleni alaga sınatganlanı unutmazga, caş tölüsüne üretirge,bolgan zatlanı düniyaga eşittirirge küreşkenlerini körüp alaga büsürev ete, kesibiz aklıma kelip, bolumsuzlugubuznu eslep, mugal bolup, cüregim carsıyt.

Milletibizni cartısını kırganlanı, bu buşuv künleni, cılda bir kere de bolsa sagış etib, cetişe kelgen caş tölübüzge unutmazça üretib bu buşuv künleden küç alıp, Milletibizni ömürlege taşırga dıgalas eterge kerek tüyülbüzmü?

DA KİM ETERİK Dİ BULANI ???

Kertisi bla biz barbızmı, caşaybızmı? Baresek, caşay esek kaydabız?

Bilgen barese bir aytsın.

kamatur.org

Karaçay Malkar Türkiye

Login

{loadmoduleid ? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:261 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?}