Off Canvas sidebar is empty

Tarih

Karaçay Malkar Tarihi İle İlgili Makaleler

KIZILDERİLİLER İLE KARAÇAY-MALKARLILAR AKRABA MI?

Bir Kızılderili "gün"e "kün", "kuş"a "kuşkuş", "it"e "it", "baba"ya "ata", "ev"e "uya", derse ve benzerlikler böyle sürüp giderse, akrabalık var mı diye akla gelmiyor değil. Biz buraya sadece dilbilimcilerin bulduğu dökümanları, delilleri sunacağız. Akraba mıyız, değil miyiz ona siz karar verin. Kızılderililer, Amerika'ya nereden geldiler, nasıl yerli oldular? Cevaplaması en gerekli soru bu zira cevabında makalenin cevabı gizli. Kızılderililer kıtalar kadar uzak olmasına rağmen, orada gece iken Kafkasya'da gündüz olacak kadar uzak iken nasıl oluyor da bazı kelimeler ve gramer bu kadar benzeyebilir? Bunun cevabı için çok eskilere, ama çok eskilere, Karaçay-Malkarların eski atalarının yaşadığı coğrafyaya ve o tarihlerde başlayan BÜYÜK TÜRK GÖÇÜ YOLLARI'na bakmak gerekiyor.

Karaçay-Balkarlıların ilk yurdu, ki henüz Kafkasya'da bir yerleşimin olmadığı bir tarihde, bugünkü Tuva, Altay, Hakas dediğimiz coğrafi bölgede idi. 3000-3500 yıl öncesinden bahsediliyor. Bu sırada Kızılderililerin atalarıda o coğrafyadadır. Karaçay-Balkarlıların ilk yurdu bu coğrafya olmuştur. Yazılı tarih olmadığı için kesin tarih bilinmiyor. Ama Fransız tarihçilere göre, Danimarkalı dilbilimcilere göre Kızılderililerin Amerikaya büyük göçü tam bu coğrafya'dan olmuştur. Ve bu bilimadamlarına görede hala bugün Kızılderililerin ataları bugünki Yakutlar, Tuvalar, Hakaslar, Altaylılar ve Kırgızlardır. Sebebi Kuraklık olarak gösterilsede , gerçeğin bilinmediği bir sebebten dolayı bu coğrafyadan büyük Türk göçü başlar. Çok kısaca; bugünkü Özbek, Türkmen, Kazak, Kırgız dediklerimiz Orta Asyaya doğru, Kıpçak-Tatar kolu ise (bugünkü Tatar, Başkir, Çuvaş, Karaçay,Malkar, Kumuk İdil-Ural bölgesine) - ileride burada Bulgar Hanlığı kuaracaklardır. Çuvaşların çok daha önce buraya göç ettiği söylenir. - Bazı kavimler ise bugünkü Sibiryaya göç etmeye başlar. Çok azı ata yurdu terketmezler. Bugün Tuva, Hakas, Yakutistan diye bahsedilen bölgelere göç edenlerin arasında ise, gelecekte Kızılderililer diye anılacak bir Türk kavmide vardır. Bir süre Yakutlarla beraber yaşarlar. Fakat daha sonra tekrar göçe devam ederler. Bugün bile hala Yakutların-bir Türk kavminin- dünyanın en soğuk yerine neden, nasıl ve ne zaman göç ettiği bilinmemektedir. Yoluna devam eden diğer kavim Bering boğazına kadar gelir. Boğaz buz tutmuştur. (Yılın 6 ayı çözülemez buzdur). Bering boğazından Alaskaya geçerler, daha sonra tüm Kuzey Amerika'ya. Discovery Chanel'da bu olayı ispatlarcasına bir grup bilimadamı ve TV yapımcısı aynı yoldan fakat tersine göç ederek Alaskadan Yakutistan'a, oradan Tuva'ya ve Kırgızistan'a ulaşmışlardır. Aralarındaki bir bilim adamı ise köyde rastladığı ve Kızılderililre çok benzettiği bir Kırgızın elini tutarak "şu anda tüm Kızılderililerin atasının elini tutuyorum . Çok ilginç bir duygu" der.

Dilbilimciler bu göçün çok eski zamanda olduğunu işaret ederek , o zamanda, bir dilde yaklaşık 1500-2000 kelime olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden daha sonra eklenen yeni kelimeler, icatlar, gramer yapıları farklılaşıyor. Bugün bile Orta Asyada komşu olan Türk boylarının bazı kelimeleri tutmaz. O yüzden, bugün Kızılderililer ile Tuva, Altay, Tatar ve Karaçay Malkarlılarda birbirini tutan kelime sayısı 600 de kalmıştır. 1990 dan beri Amerikalı Kızılderililer, New York'da her yıl düzenlenen "Türk Yürüyüşüne" bir "Türk Kavmi" olarak katılırlar. Türk Dünyası ile ilgili toplantılara, kurultaylara delege gönderirler ve katılımcı olurlar.

Benzeyen kelimelerin Şeması:

Türkçe Kızılderili Kavmi Karaçay Türkçesi

Baba Ata (İnka) Ata
Ev Uya (Terrewe, Lule) Uy
Güç,kuvvet Koç (Maya), Küç
Kayak Kayak (Ogomçi) Kayak
İt İt (Aztek) İt
Kuş Kuşkuş (Aztek) Kuş
Yeni Yangı (Zakapo) Cangı
-de -te (hepsi, gramer olarak hepsinde aynı-Mesela Karaçay\'da)
küçük kuççi (mivok) Gitçe
küçük kızkardeş kiçe eç (miwok) Gitçe egeç
genç erkek raş, naş (maya) Caş
Yeşil yaşıl (Maya) Ceşil
Kir Kir (Patwin) Kir
Hava Hauwa (Navajo) Hauwa
Su Su (Navajo) Suw
Abla ipa (hepsi) Aba, apa (ullu egeç)
Koy ku (hepsi) Kuy
Kış kaşa (hepsi) Kış
Kul Kulı (hepsi) Kul
Kalın Kalı (hepsi) Kalın
Karın Karwın (hepsi) Karın
Kes Kas (hepsi) Kes
Dağ Tawga (hepsi) Taw
Dur Çur (hepsi) Tur
Az As (hepsi) Az
ile,-le,-la -la (hepsi) bla
-mi,-mı? -mı? (hepsi) -mi, -mı?

Gördüğünüz gibi Kızılderili sözcükleri ve gramer ekleri Türkiye Türkçesinden çok Karaçay Türkçesine benzemektedirler.

[Bu yazı, Ord. Prof. Dr. Reha Oğuz Türkkan'ın "Kızılderililer ve Türkler" adlı kitabından alıntılar yapılarak hazırlanmıştır].

kamatur.org

Karaçay Malkar Türkiye

Login

{loadmoduleid ? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:261 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?}