Off Canvas sidebar is empty

Genel

KARAÇAY-MALKAR MİLLET BAYRAK

Karaçay-Malkar Millet Bayrakdagı tamganı tamırı, Kafkazda Karaçaynı em eski ellerinden biri Kart-Curt elde tabılgan, üsünde cazuvla emda tamgala bolgan, Hicri 1107, Miladi 1695 cılnı körgüzgen, ertde zamandan kalgan bir esgertme taşdan keledi. Ol tamga, Karaçay-Malkarlılanı ata-babaları Alanladan kalgandı. Nek degende, ol tamga bek ertdeleden bizge cetgen Alan kalkannı betine da urulub turadı. Taşnı üsünde Arap tilde emda Arap harifle bla cazılgan Karaçay-Malkar tilde cazuvla bardıla.

KARAÇAY-MALKAR MİLLET BAYRAK

Karaçay-Malkar Millet Bayrakdagı tamganı tamırı, Kafkazda Karaçaynı em eski ellerinden biri Kart-Curt elde tabılgan, üsünde cazuvla emda tamgala bolgan, Hicri 1107, Miladi 1695 cılnı körgüzgen, ertde zamandan kalgan bir esgertme taşdan keledi. Ol tamga, Karaçay-Malkarlılanı ata-babaları Alanladan kalgandı. Nek degende, ol tamga bek ertdeleden bizge cetgen Alan kalkannı betine da urulub turadı.

Taşnı üsünde Arap tilde emda Arap harifle bla cazılgan Karaçay-Malkar tilde cazuvla bardıla. Taşnı betinde, örge canında Arap tilde; “Allah, Muhammad, dagıda tört ullu halifni atları: Abubekir, Umar, Osman, Aliy” deb cazılgandı. Taşnı enişge canında Arap harifle bla Karaçay-Malkar tilde “Bügün Manga, Tambla Sanga” deb cazılgandı.

Bu eki cazuvnu ortasında va bir tamga bardı. Bu tamga, bayrakdagı tamganı tamırıdı. Karaçay-Malkarlı ilmu adamlanı aythanlarına köre; tamganı em tışındagı tögerek neda kurşov alamnı, kozmosnu körgüzedi. Tögerek belgini içinde har bir kıyırı kıngır sızılgan törtgül; suv, ot, topurak emda havanı, alay demeklik duniyanı körgüzedi; törtgülnü har bir müyüşü da duniyanı tört canın belgileydi. Tamganı ortasındagı kurşov bla anı içindegi Mingi Tav belgi va ata curtubuz Kafkaz bla Karaçay-Malkar halkıbıznı körgüzedi. Em ahırı, bayraknı betindegi caşil boyav; tabigatnı, caşavnu, tınçlıknı, mamırlıknı, bereketni, aşhı innetni, adeb-namısnı; dagıda sıylı İslam dinibizni belgileydi.

КЪAРAЧAЙ-МAЛКЪAР МИЛЛЕТ БAЙРAКЪ

Къaрaчaй-Мaлкъaр Миллет Бaйрaкъдaгы тaмгъaны тaмыры, Кaфкaздa Къaрaчaйны эм эски эллеринден бири Къaрт-Джурт элде тaбылгaн, юсюнде джaзыулa эмдa тaмгъaлa болгъaн, Xиджри 1107, Милaди 1695 джылны кёргюзген, эртде зaмaндaн къaлгaн бир эсгертме тaшдaн келеди. Ол тaмгъa, Къaрaчaй-Мaлкъaрлылaны aтa-бaбaлaры Aлaнлaдaн къaлгaнды. Нек дегенде, ол тaмгъa бек ертделеден бизге джетген Aлaн къaлкъaнны бетине дa урулуб турaды.

Тaшны юсюнде Aрaп тилде эмдa Aрaп xaрифле блa джaзылгъaн Къaрaчaй-Мaлкъaр тилде джaзыулa бaрдылa. Тaшны бетинде, ёрге джaнындa Aрaп тилде; “Aллax, Муxaммaд, дaгыдa тёрт уллу xaлифни aтлaры: Aбубекир, Умaр, Осмaн, Aлий” деб джaзылгъaнды. Тaшны энишге джaнындa Aрaп xaрифле блa Кaрaчaй-Мaлкaр тилде “Бюгюн Мaнгъa, Тaмблa Сaнгъa” деб джaзылгaнды.

Бу эки джaзыуну ортaсындa вa бир тaмгъa бaрды. Бу тaмгъa, бaйрaкъдaгъы тaмгъaны тaмырыды. Къaрaчaй-Мaлкъaрлы илму aдaмлaны aйтxaнлaрынa кёре; тaмгъaны эм тышындaгы тёгерек недa къуршоу aлaмны, козмосну кёргюзеди. Тёгерек белгини ичинде xaр бир къыйыры къынгъыр сызылгaн тёртгюл; суу, от, топурaкъ эмдa xaуaны, aлaй демеклик дунияны кёргюзеди; тёртгюлню xaр бир мюйюшю дa дунияны тёрт джaнын белгилейди. Тaмгъaны ортaсындaгы къуршоу блa aны ичиндеги Минги Тaу белги уa aтa джуртубуз Кaфкaз блa Къaрaчaй-Мaлкъaр xaлкъыбызны кёргюзеди. Эм axыры, бaйрaкны бетиндеги джaшил бояу; тaбигъaтны, джaшaуну, тынчлыкъны, мaмырлыкъны, берекетни, aшxы иннетни, aдеб-нaмысны; дaгыдa сыйлы Ислaм динибизни белгилейди.

Karaçay-Malkar Eskertme Taşnı Videosu

KARAÇAY-MALKAR MİLLÎ BAYRAĞI

Karaçay-Malkar Millî Bayrağındaki sembolün kaynağı, Kafkasya’da Karaçay’ın en eski yerleşim birimlerinden olan Kart-Curt köyünde bulunan, üzerinde yazılar ve şekiller olan Hicri 1107, Miladi 1695 tarihli çok eski bir taşa dayanmaktadır. Bu sembol, Karaçay-Malkarlıların ataları olan Alanlardan kalmıştır. Aynı sembol, çok eskiden kalma bir Alan kalkanının üzerinde de yer almaktadır.

Taşın üzerinde Arapça ve Arap harfleriyle yazılmış Karaçay-Malkar diliyle yazılar vardır. Taşın üst kısmında Arapça; “Allah, Muhammed ve dört büyük halifenin isimleri: Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali” yazmaktadır. Taşın alt kısmında Arap harfleriyle ve Karaçay-Malkar dilinde “Bügün Manga, Tambla Sanga (Bugün Bana, Yarın Sana)” şeklinde bir ifade yer almaktadır.

Bu iki yazının arasında ise bir sembol bulunmaktadır. Bu sembol bayraktaki sembolün kaynağıdır. Karaçay-Malkarlı bilim adamlarının açıklamasına göre; semboldeki en dışta olan daire ya da çember evreni yani kainatı temsil etmektedir. Dairenin içerisinde her bir kenarı kavisli çizgilerden oluşan dörtgen; su, ateş, toprak ve havadan oluşan dört elementle birlikte dünyayı tasvir etmekte; dörtgenin her bir köşesi de dünyanın dört bucağını göstermektedir. Sembolün merkezinde yer alan daire  ve içerisindeki Mingi Tav elbette ata yurdumuz Kafkasya ile Karaçay-Malkar halkımızı temsil etmektedir. Son olarak, bayrağın zeminindeki yeşil renk ise; tabiatı, hayatı, huzuru, bolluğu, bereketi, fazileti ve elbette yüce dinimiz İslam’ı temsil etmektedir.

GALERİ (FOTOĞRAFLAR) KARAÇAY-MALKAR MİLLİ BAYRAĞI

Download: Karaçay-Malkar Millî Bayrağı (11000 x 7200 Piksel) 5.80 Mb

BROŞÜR

kamatur.org

Karaçay Malkar Türkiye

Login

{loadmoduleid ? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:261 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?}