Off Canvas sidebar is empty

Genel

KAFKASDAN KELGEN ALİM ABDULLAH (ELKIR) EFENDİ

Abdullah deb bek ullu bir alim caşagandı Doğlat elibizde. Abdullah Tıp ilimni üsünden usta bolub, Doğlat eli ne da tögeregindeki Türklü elleni adamlarına darman bolgandı. Abdullah (ELKIR) askerlikni üsündende bek usta bolganı haparları aytılgandı. Orusyada anı izleb ödül salganla. Abdullah Orusyadan atı bla, Orus askerle bla tüyüşe tüyüşe, uruşa uruşa kelgendi. İşkok (göroh), kama kullangannı da ustası bolgandı. Uçgan kuşnu başından urganını elibizdeki adamladan eştgenbiz. Abdullah,  Orusyada, Tavlulanı kelgeni haparlarını eşitgendi. Anı içün Bursa''da cuvuklarımı tabarmamı deb kararga atıbıla barıb kelgendi.

KAFKASDAN KELGEN ALİM ABDULLAH (ELKIR) EFENDİ

Eneylanı M. Dinçer Erim

Abdullah deb bek ullu bir alim caşagandı Doğlat elibizde. Abdullah Tıp ilimni üsünden usta bolub, Doğlat eli ne da tögeregindeki Türklü elleni adamlarına darman bolgandı. Abdullah (ELKIR) askerlikni üsündende bek usta bolganı haparları aytılgandı. Orusyada anı izleb ödül salganla. Abdullah Orusyadan atı bla, Orus askerle bla tüyüşe tüyüşe, uruşa uruşa kelgendi. İşkok (göroh), kama kullangannı da ustası bolgandı. Uçgan kuşnu başından urganını elibizdeki adamladan eştgenbiz. Abdullah,  Orusyada, Tavlulanı kelgeni haparlarını eşitgendi. Anı içün Bursa'da cuvuklarımı tabarmamı deb kararga atıbıla barıb kelgendi. Bir col kahavada oltura turub asker kelgendi. Bu asker Albay neda General bolgandı. Kahavadagılaga meni bir katınım bardı bir aman hasta bolgandı cürüyalmaydı. Menda suklangan adamma. "Katınımı tiymegenley igi etallık adam barmıdı?" deydi.

Abdullah "meni atim bardi bılay bılay cerde. Ma anga salam bermey sagat başı Arpa aşatıgız" degendi. Komutan askerlerine aytat da ala da Abdullahnı aytganını etele. Birsi kün Abdullah atını keltirtedi. "Katınnı Atnı üsüne mindir" deydi. Andan sora tübten ayaklarını bayla deydi. Andan sora suvga eltigiz atnı deyt. At suynu içe içe bıdırı şişedi. Tak! deb tavuşnu eşitgenley: Endi çöz katınnı, cürüsün deydi. Komutan ışaradı. Tüşüb keter deydi. Abdullah sen korkma cuk bolmaz ol cürür deydi. Kertden da katın cürüydü. Andan sora Komutan kuvanıb barıb kucaklaydı Abdullahı. Abdullahga ol zamannı akçası bla köb akça berirge aytadı Abdullah unamaydı. Abdullah Komutanga esgertmegenley callaydı. Abdullah berib ketmeseyedi ani bek bilingen adam eterigelle. Abdullah Orusyada izlengeni üçün korkub kaçhandı.

Bizni elde, Doğlat'ta, bir carlılanı kuru eki ögüzleri ne da malları bolgandı. Bıladan biri avrub arı beri termilgen eteyimiş. Abdullahnı çakırganla. Abdullah bılay karab emen bel sapnı otta cılıtıb malnı karnına karnına sürürümüş. Malnı iyesini cılaganını körse: Ne cılaysa! Seni hiç karnın avrumaganmıdı? Ma munu da karnı avruydu endi igi bolluktu degendi.

Türklüleni Bayat deb ilçesi bardı Doğlat''ga cuvuk. Andan sınıgı bolganla, avruganı bolganla Abdullahga kelgenle. Sınıgı bolgan açıgandan anam anam deb kıçırsala Abdullah: kuru anam anam deme da atam atam da de degendi. Ol harible da atam atam deb kıçırgan etiyimişle.

Bir col bir adamnı tuvarı tabgan eterigimiş ama kıynalıb tabalmay avrugan etmiş. Abdullahnı çakıralla da karnını coklab kolu bla bu maldan buzov çıgarık tüldü munu başı buzov tüldü degendi. Anı iyesi unamaganlay ugay bolluktu degendi. Kertden da karasala tört közlü eki burunlu buzov başı bolgandı. Endi röntgen makinesi da kullanmaganlay kaydan eslegendi deb seyir etib tüşünebiz.

Bir colda Bavurdu degen elde kahavada oltura turub karaydı da bir Bavurdulunu kolu kıngırdı. Ters kaynagandı. Abdullah katındagılaga tutuguz munu deydi tutub eşge etib kolunu sındıradı. Adam da kıçırıkdan aladı. Andan sora kolunu baylaydı da koyadı. Adam bek ongsuz boladı. Artta bu adamnı kolu tüzeledi. Teşekkür eteyim deb bir tananı da alıb keledi Abdullah unamaydı. Ani bergenini kabıl  etmeydi.

Bir elde adamla atnı birini caraştırırga küreşiyimişle. Bu atda üsüne mingenni atıb koyadı. Abdullah da atnı bek süyüb aylaniymiş. "Tohtagiz bir da men karayım" deydi. Bu atnı başını sılaydı bir eki küreşedi at alışıb koyadı. Bir arı barıb keleyim deydi. Deh deb bir beredi atnı da alıb sıyırıb callaydı.

Men bılayga cazalmaganım köb da haparları, aşhılıkları bolgandı. Allah Abdullahnı catgan cerin cannet etsin. Anı ızından Fatiha okumay da cazuvnu boşamayık.

kamatur.org

Karaçay Malkar Türkiye

Login

{loadmoduleid ? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:261 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?}