Off Canvas sidebar is empty

Edebiyat

Karaçay Malkar Edebiyatı ile ilgili Makaleler

KAYSIN KULİYEV

Karaçay-Malkar şiirinin en büyük üstadı kabul edilen Kaysın Kuliy [1917-1985], eski Sovyetler Birliği ile Sovyet bloku ülkeleri çapında çok meşhur bir şairdir. Türkiye’de pek bilinmemesine karşılık eskiden Sovyet hâkimiyetinde bulunan Türk ülkelerinin hepsinde çok iyi tanınmaktadır. Kaysın Kuliy ilk ve orta tahsilini memleketinde tamamladıktan sonra 1935 yılında Moskova’ya giderek gündüzleri Anatoli Lunaçarski Tiyatro Enstitüsüne ve akşamları da Maksim Gorki Edebiyât Enstitüsüne devam etmiş ve her iki enstitüden de 1940 yılında mezun olmuştur.

Memleketine döndükten sonra Nalçik şehrinde edebiyât dersleri vermeye başlayan Kaysın Kuliy, II. Dünya Savaşının başlaması üzerine kendi isteğiyle Kızıl Orduya yazılmış ve cepheye gitmiştir.

II. Dünya Savaşı sonrasında Malkar Türklerinin 8 Mart 1944 tarihinde sürgün edilmesi üzerine, dönemin üst düzey yetkililerinin himaye tekliflerine rağmen kendisi halkıyla aynı kaderi paylaşmayı tercih ederek Kırgızistan’a sürgün gitmiştir. Burada meşhur Kırgız yazarı Cengiz Aytmatov’la yakın bir dostluk kurmuştur.

Kaysın Kuliy memleketine döndükten sonra Karaçay-Malkar edebiyâtının yeniden canlanması için büyük emek sarf etmiştir. Kaysın Kuliy 1985 yılında hayata veda etmiştir. Kaysın Kuliy’in öldüğü sırada ABD’de bulunan Cengiz Aytmatov, Kaysın Kuliy’in ölüm haberini alınca apar topar Nalçik şehrine gelerek Kaysın Kuliy’in defin merasimine yetişmiş ve üzüntüsünü “Sen bizim bayrağımız, yol göstericimizdin. Ustamı, can dostumu kaybettim” sözleriyle dile getirmiştir.

Çocukluk dönemini at sırtında dağlarda çobanlık yaparak geçiren Kaysın Kuliy küçük yaşlardan itibaren şiir yazmaya başlamıştır. “Eski Malqarğa” [Eski Malkar’a] adlı ilk şiiri 1934 yılında, “Salam Ertdenlik” [Selam Sabah] adlı ilk şiir kitabı da 1940 yılında yayınlanmıştır. Kaysın Kuliy’in şiirlerindeki tabiat tasvirleri, hayal dünyası ve anlatım gücündeki zenginliği yüksek bir edebî kâbiliyetin mahsulleridir. Şiirlerinde kuvvetli bir millet ve yurt sevgisi dikkat çekmektedir. Şairin 1966 yılında yayınlanan “Caralı Taş” [Yaralı Taş] adlı şiir kitabı Maksim Gorki Edebiyât Ödülünü, 1974 yılında yayınlanan “Cer Kitabı” [Yer Kitabı] adlı şiir kitabı Sovyetler Birliği Devlet Edebiyât Ödülünü almıştır. Kaysın Kuliy’in ölümünden sonra bütün eserleri 1990 yılında eski SSCB’nin en büyük edebiyât ödülü olarak kabul edilen Lenin Edebiyât Ödülüne lâyık görülmüştür.

Kaysın Kuliy’in şiirleri 120 ayrı dile çevrilerek yayınlanmıştır. Şairin Karaçay-Malkar Türkçesiyle yaklaşık 18, Rusça 55 ve diğer dillerde 40’a yakın kitabı yayınlanmıştır. Ayrıca Kaysın Kuliy’in eserleri üzerine 10’dan fazla araştırma ve tahlil kitabı yayınlanmış, hayatı ve eserleri üzerine 10’dan fazla doktora tezi yapılmıştır.

ANAMA SIN

"Anası barnı cüreginde çırak
Canadı", - deydile. Endi añıladım.
Kara künüm da bola kelgença ak,
Caşatdı anam. Endi ansız kaldım!

Ansız kaldım. Cüregimde köp canñan
Çıragım tañ alasında öçüldü,-
Ol keçe tañ atmayın kaldı mañña,
Tañ atmaganlay kaldı: anam öldü!

Anam! Tüşümde sen ölgença körüp,
Sabiy zamanımda da cılaganma,
Frontda da, ol tüş kıyınlık berip,
Kar okopda ilgenip vyanñanma.

Ol tüş korkutup, frontladan üyge
Köp kere kısha pismola ciberdim.
Cüregimi biyik teregi küygen
Kün, anam, kerti ölgeniñi kördüm!

Uruşda ölüm canıp turganında,
Eleyem, cılavumu anam eter dep,
Tohtamay köl etip aylandım anda,
Ömürü, meni unutmay, keter dep.

Anaları cılavların eterik
Caşla uruşda tınçırak ölelle.
Bizge ananı sözleri küç berip
Koymay, köz caşları da küç berelle.

Anasız kalganlanı anaları
Aman bolmazelle meni anamdan.
Alanı çaçlarına carsıv karı
Cathandı, meni çaçımaça, andan.

Bu duniyada anasızlay kalganla,
Endi va men da sizge nöger boldum.
Bir col cara saladıla anala,
Endi va ol caranı men da aldım.

Men köp kıyın tavladan da avganma,
Kardan üşüp kelip, anam, sen etgen
Otha kıyama kışda cılınñanma,
Üşügenim, arıganım da kete.

Endi arabızda allay buz tavla
Süyelgendile! Aladan avalmam.
Ömürge ayırıp koydula ala,
Anam, men seni körürge baralmam!

Calan tüşümde eştirme önüñü:
Ol, mañña cetmezça, uzak ketgendi,
Betiñi, kollarıñı, közleriñi
Calanda tüşümde körürme endi.

Körmem bir da açıtmagan kollanı,
Caşavuma cılıv bergen közleni:
Irhı eltdi arada köpürleni,
Calanda tüşümde körürme seni!

Sen caşlay, atabız öldü da, azap
Kördüñ, öz kabınıñı bizge bere.
Ne kara kün da cüregiñ tap-taza
Bolganlay kaldı, köp kıyınlık köre.

Köçürülgen azabın da sınadıñ,
Kesiñe ugay, carsıganlay mañña,
Sen anda da ogurlulayın kaldıñ,
Avrusam, köz kısmayın çıkdıñ tañña.

Kişi cerinde men, açıvdan arıp,
Kelip başımı salsam öşünüñe,
Unuta edim kaygılanı barın,
Caşçık bolup, karagança közüñe,

Biz cañıdan ceribizde turgança,
Çegem çereşni tavuşun eşte,
Betime Kök-Taşnı celi urgança,
Çegemni karı cavgança eşikde!..

Başım çal bolganlıkga da, men, kelip,
Tobuguña başımı salıp, alay
Kış iñirde birgeñe olturganlay,
Sabiy bolup kalganma, carıp kölüm.

Caşçık bolup, katıñda oynaganlay,
Altın kanatlı tüşgença koluma!
Endi ömürde da olturmam alay,
Endi bir zamanda da sabiy bolmam!..

Meni anamı sentyabrde çuvak,
Bek çuvak kün asıragan edile.
Tavla bolurga kerek edile ak,
Alay mañña kara bolgan edile.

Tavlada kün tap-taza edi alay,
Caşaganlanı nasıplı eterça,
Taza edi, anamı caşavunlay,
Cüregi, tilekleri, niyetiça.

Anam, öldüñ. Sensiz birinçi keçe
Keldi. Endi keçe, kün da körmezse.
Sen ötdüñ da, artda kaldı caşav çek,
Karga, cavunña da salam bermezse.

Terekle sargalalla biyagınlay,
Çerek tabadan ayaz da uradı.
Ol anamı betin carıtıvçu ay
Endi kabırın carıtıp turadı!..

Açıv kıynap, entda sen capsarırsa
Dep, ölgeniñi unutup, keleme,
"Anañı izley, endi köp arırsa!"
- Dey turadı boş şintigiñ, köreme.

İzleyme da, men seni tabalmayma,
Mañña kıyındı boluşluguñsuzlay!
Ne kıçırama da, eştdiralmayma.
O, ölüm anasız koygan oñsuzla!

"Er kişige caramaydı cılarga", -
Dediñ, anam, mañña köp kıyın künde.
Meni kişiligim cetmey çıdarga,
Cılayma bügün kabırla içinde.

Anam, keçginlik ber! Men ömürümde
Birinçi colu aythanıñı etmey
Koydum. Men bu bek karañı künümde
Cılayma, küçüm, kişiligim cetmey.

"Balam, seni açıvuñu körmeyin
Ketdim ese, cılama mañña endi.
Ölüm sañña menden alga kelmeyin,
Kesim tiley turuvçumlay, kelgendi.

Namaz etgende, ahşam culduzuna
Karaganda da, tilegenme anı.
Caşavnu çıragı öçülgen suna,
Kölsüz bolup kalma, tileydi anañ!

Seni caññızlay koyup ketdim, balam.
Keç ömürde carsıtmagan anañña!
Cüregiñi caralı etdim, balam,
Açı söz da aytmavçu edim sañña.

Men caşarımı caşadım, balam, sen
Abınmayın caşa duniyada ansı!
Teregiñ, meni kuvandıra, öse,
Men savlukda ayıpsızlay kalgansa.

Keç, balam, seni koydum da ketdim!
Endi meniça başıñdan kim sılar?
Caşasañ betiñi coyar zat etip,
Carlı anañ kabırında da cılar!

Sak bol, balam. Duniyada calan ölgen
Ugay, caşagan da kıyın boladı.
Cüregim karavuluñ bola keldi,
Kabırım, karavul bolup, kaladı!"

Anam, sen savluguñda namısımı,
İşimi da ölçemi bolup turduñ,
Tebiregeninde namısım sınıp,
Dayım columu tüzüne sen burduñ.

Ogurluluguñ, tazalıgıñ, esiñ
Tururla entda da meni üyretip,
Birgeme turganıñda kibik kesiñ,
Halallıgıñı mañña koyup ketdiñ.

Anam, tüberbiz dep, iynanıp, öldü,
"Korkma, colugurbuz!" - degenley ketdi.
"Cılama, balam, körüşürbüz!" - dedi
Şoş avazın entda, ol künça, eştdim.

Ol sözle cüregime terk siñdile,
Tavlaga karadım, amalsız bola,
"Endi sizge coluguv cok! - dedile, -
Bir birni körmezsiz!" - dedile tavla.

Garsia Lorka! Anam cahilligine
Carsıyma. Seni bilse edi, sañña
Cılar edi, közivsüz ölgeniñe,
Kün küydürgen betiñ boyalıp kanña.

Cılay karar ed iñirge, tañña da,
Tavla da sarnagança, cılar edi.
Endi ol cılamaz sañña, mañña da:
Bıyıl anı cılavun kesim etdim!..

Adamla, barıgız da sınay kelgen
Açıvnu sınadım. Bileme anı.
"Calanda seni anañmıdı ölgen?
Köp anaları öldüle duniyanı!" -

Deydile mañña. Kertidi sözleri.
Alay anañ ölse, kışıñ keledi.
Ol palah al ot etilgenden beri
Caññız sañña kelgença körünedi.

"Adamlaga igi bol har zamanda,
Oldu da caşavubuznu kıymatı.
Katıñda birev hataga kalganda,
Kıyınlık körürme dep, ketme atıp!" -

Degenleyin caşadıñ, anam.
Andan anı mañña osuyat etip ketdiñ.
Seni sıylı kabırıñı allında
Ol sözüñü unutmazga kast etdim.

Nazmularımda cılıvu sütüñü,
Caşavuñu tazalıgı alada,
Sabırlıgı, arivlugu betiñi,
Adamlıgıñ, halallıgıñ alada.

Men da seniça ölsem da, halallık
Ne palahda da coyulmayın barır,
Nazmularım ölsele da, adamlık,
Ogurluluk kalırla. Caşav kalır!..

Adamla! Men sizge caññız igilik,
Ne az gitçe hayır da etgen esem,
Terezege tiygen tamıçı kibik
Bir kuvanç ömürümde bergen esem,
Siz algış etigiz meni anama!

Birev halallıgımı körgen ese,
Siz algış etigiz meni anama,
Kişige hata etmey kelgen esem,
Siz algış etigiz meni anama!

Kitaplarım asıv boldula ese,
Algış etigiz ogurlu anama,
Ala nöger bola turdula ese,
Siz algış etigiz carlı anama!

1963

ŞOŞ NAZMULA

Terezeni tübünde terek sarı
Bolgandı. Mon sañña şoş nazmulanı
Aytırga süyeme. Şavdanña barıp,
Anam sak, alıp kolivçü suv anı

Çeleklerinde şoş turuvçusunlay,
Şoş nazmula aytayım bu iñirde!
Anam tapçanda olturuvçusunlay,
Ahşam karañısı üyge şoş kirdi.

Tavnu kabırgasındagı karça, şoş,
Alay anıça suvuȫ ugay, cılı,
Üyde ösgen iynak kozuça, cuvaş,
Kesiñi, bu kol ayazıñlay, cılı

Nazmulaga tıñıla bu iñirde,
Krandan tınç akgan suv tavuşhaça.
Sañña körünñenley tursun bir-birde
Üy içinde karılgaç şoş uçhança.

Carsıvlu sagatlarımda kollarıñ,
Başımı sılay, berdile asıvluk,
Kelgenimde, avaraladan arıp,
Unutdurgansa kaygını, açıvnu.

Anı üçün sav bol dep da az aytdım.
Keçginlik ber, canım, sılhır poetge!
Meni saklaganlay, tañıñ köp atdı,
Da, colum kıñırına da köp ketdi...

Kırtçin suvukdan tolu sözleni da
Aythanma, cüregiñe cara sala,
Çıganalaça bolup kesleri da,
Açıthan da etdile seni ala.

Alay ay carıgına uşay turgan
Cumuşak sözleni da men aythanma
Sañña. Bolmay betiñi unuturga,
Uzak ketsem, aşıgıp kayıthanma.

Uzak ketsem, aşıgıp kayıthanma,
Seni betiñden ariv bet cokdu dep,
Etgen aşıñı da alay tathanma,
Andan tatlı aş cokça cer üsünde.

Sora men sokur bolgan künlerimi
Carsıvların añılaganma, karap
Betiñe, culduzlaça közleriñe.
O, ala carık etgen keçe aram!

Men alanı kıymatların kem etgen
Künlerim üçün kıynaladı canım.
Neden da kıyın boladı poetge
Ters bolganın bilgen sagatı anı.

Tişirıv er kişini cüregini
Kanatlarıdı degendile ertte.
Ol, kuvatı bolup tuvgan cerini,
Karañı sagatnı da carık eter.

Arivluguñu mañña savga etdiñ.
Gitçe savgadı dep calanda sokur
Aytır. Sen, kerti da, curça kız ediñ.
Ol arivluknu biyikliginde tur!

Ol arivluguñ boldu kanatlarım,
Nasıplı etip, biyikge uçurgan,
Karañı, kıyın künüm andan carıp,
Kül eter carsıvlanı unutdurgan.

Sañña Rosseyni ullu poeti
Aythandı - kavkazlı surat kibik dep.
O, meni köp nasıplı etgen betiñ!
Arivluk, fahmuça, sıylı, biyikdi,

Ol, akılga, kişilikge teñ bola,
Karañı künnü carıta, öletden
Beri keledi. Arivluguñ bla
Suvuk kış künlerimi da caz etdiñ!..

Şarknı poeti tişirıvnu curga
Ertte teñ etip koyganına carsıp
Turama. Anı bek alga aytırga
Kalay süye edim, andaça nasıp,

Bügün anı sañña kesim aytırga,
Seni közleriñi cur közlerine
Uşatıp, alay kiyirirge cırga,
Uşatıp sak cugutur közlerine!

Anı bek alga aythan şark poeti
Kişi da körmegen cerni taphança,
Ketdi allay alamat zatnı etip,
Belgisiz teñizge colnu açhança.

Sav bolsun. Miñ cıl mından algın aythan
Sözlerin katlay, karayma men sañña.
Eskilik cokdu arivlukga, otha,
Cavunña, akılga, erlikge, tañña!

Tişirıv! Küçüñe karap turganda,
Meni sözlerim kalay gitçedile!
Cuvadıla cañı sabiy tuvganda,
Ölgenlege da kebin biçedile

Tişirıv kolları, sıylı kolları.
Alaga dayım hurmet etip turdum,
Tişirıv sezdi carsıvumu barın,
Anı altın etegine baş urdum.

Men seni ol biyikleden tüşürüp
Turgan künüm bolgan ese, keçip koy!
Bildim süymekliksiz nazmum üşürün,
Tişirıvsuz bolmaz cılav neda toy.

Cılı koluñu cayagıma salıp,
Karayma sargala turgan terekge.
Men caşay kelgen künlerim barısı,
Zurnukla bolup, ketgen kibik kökge...

Allay kız ediñ - seni erinleriñ
Gül iyis ete, oramda barganıñ,
Cur barganıça, ceñil. Seni körüp,
Miñ cıl mından burun da nazmulanı

Şarknı poeti alay cazganıça,
Kız közlerin cur közlege uşatıp,
Nasıplı bolup, sañña karagança,
Tañı arı deriden carık atıp.

Gül iyis ete ariv erinleriñ,
Kün iyis ete edile kollarıñ.
O, ala nasıplı etgen künlerim!
Kış keledi, collanı caba karı...

Entda, allay kız bolup, çık allımdan!
Teregim, algınça, caşilley tursun.
Ol arivluguñu duniyada - mında
Nazmum, bir kün bolsa da, artık tutsun!

Terekleni sarılıgına birge
Karayık, caşilligine karagan
Künübüzdeça. Ömürde da örge
Barmaydı suv... Koluñ cılıdı, kurgak.

Bügün da birge karayık tavlaga,
Birinçi colukganda karagança,
Entda biz alay karayık alaga,
Biz da alaça türlenmey kalgança.

Ala miñ-miñ cıllanı turadıla,
Türlenmeyin, agarganlay karları.
Ugay, birde arı da konadıla
Kara tumanla, solugança arıp.

Entda karayım men sañña, bek alga
Körgen carık künümde karagança,
Çaçıñ da boy bermegenleyin çalga,
Andan beri sen türlenmey kalgança!..

Terek tereze tübünde sargala
Turadı. Kış cuvuk bolgandı endi.
Sen, cılı koluñu başıma sala,
Anda karnı sezer künüm cetgendi.

Bu sözleni birinçi aythan adam
Bek ahır adam da tüyülme, kördüm,
Bizden sora da bu seyir tavlada
Suvla tohtamay barırla ömürde.

Köp sınadım men künleni igisin,
Betiñi carıthan tañla agara.
Cuvuk kelgen kışımı kar iyisin
Eşteme, sargıl duppurlaga karap.

Olturama, cılı koluñu tutup.
Caşavga ırazıma: mañña seni
Arivluguñu, nazmulanı otun
Kızganmadı üsünde biyik cerni!.

FİRÜZA

Firüza, neçik arivdu atıñ!
Kagılgan kibik zurnuk kanatı.

Firüza! - atıça ariv kıznı,
Kögergeniça çinarı caznı.

Fahmulu zdi senñe at bergen.
uniyanı ylly  poetça körgen.

Çinarla köklügü, suv davuru,
Alma sargalıvu, kızarıvu.

Arlakda va - gemmeşni sırtına
Uşaş kabırgaga cel katıla.

Firüza! Kavkaz tavlaga ketsem,
Kış tüşümde köp körünürse sen.

Sen, Mahtum Kulige körünñen tüş
Kibik, turasa, - kuvançdan ülüş.

Firüza! Men bek ahır künümde,
Bek ahır sagatım kelgeninde,

Kök çinar butak bolup, şuvuldar
Atıñ mañña, bulbuluñ şüş cırlar.

Firüza, neçik arivdu atıñ!
Kagılgan kibik zurnuk kanatı!..

1962

SOKURLA

Kırdıkmıdı krmıdı, -
Körmeydile sokurla,
Tiyrede hans barmıdı, -
Bilmeydile sokurla.

Oramda keledile,
Tayakları - tark-tark-tark.
Ertteden biledile:
Alaga keñ dcol da - tar.

Terekle kökmüdüle,
Akmıdıla - cok hapar,
Kögetle köpmüdüle,
Azmıdıla - cok hapar.

Sokurla keledile,
Körmey taşnı arbaznı.
Alay tüz biledile
Şatıklıgın harbıznı.

Sak kelip, cetedile
Terekle arasına,
Salkının biledile
Cöge avanasını.

Sokurla tergeydile:
Kıymat dcok aşıkgandan.
"Oñlu cokdu - deydile, -
Duniyada caşagandan".

Boş ketip kalmagandı
Bar sokurlanı künü:
Köp sav etalmagandı
Sokur Gomer etgenni.

Sokurla keledile
Tayakları - tark-tark-tark.
Sokurla biledile
Cavrların cavun, kar.

Ala köl yetedile,
"Caşav, ölüm da - hak", - dep,
Sokurla biledile:
Carsıv savlaga da köp.

TİŞİRIV SUVDA CUVUNADI

Tişirıv suvda cuvunadı,
Çerekde caşil avana da,

Suv mılı etgen imbaşların
Kuçaklayla kün tayakları,

Caşil çaprakla betine
Tiyedile, mılı etine.

Kuvanadı, arkasın cuvup,
Aȫ çıranlanı carık suvu, -

Tişirıv suvda cuvunadı,
Ak bulutlaga kuvanadı,

Işaradı çokurak suvga,
Uzak bolmay agargan tavga,

Tiyrede caşil agaçlaga, -
Avanada mılı taşlaga,

Öşünlerine tiygen künñe,
Anıça suvga kirgen künñe.

Tişirıv suvda cuvunadı,
Cer entda kaygısız boladı:

Takırlık, ölüm, tutmak da cok,
Mirzev bitmez topurak da cok,

Sav duniya uruşsuz kaladı -
Tişirıv suvda cuvunadı!..

1964

SALAM ERTTENLİK

Men birinçn kitabıma da
"Salam, Erttenlik!" dep atagan edim.
Entda Süyeme bar tañla ahşı bolsala,
Cer mirzevlü, culduzlu bolsa kök da.

Alda kallay tañla saklaganların
Bilmeyin, atagan edim birinçi
Kitabıma ol atnı. Artda arıp,
Köp erttenliklede açı suv içip,

Turganda da, kitabımı atından
 Öñelenmedim, suvdan, ötmekden da,
Çıgıp köp kıyınlıklanı otundan:
 "Salam, erttenlik!" - dep katlayma ant- da.

Alda ne bolganın bilmeyme. Artda
Açıv,kıyınlık köp kaldı, bileme.
Öñelenmey kitabımı atından,
Erttenlikge algış ete, keleme.

Otuz cıl burunça, salam bereme
Balamı, duniyanı da erttenine.
Otuz cıl burunça, salam bereme
Cerde mirzev, köget da bitgenine.

Tuman kelir, keter, cavar, erir kar,
Erttenlik a kalır, mirzev kalgança,
Kelgen, ketgen da eter aman hapar,
Erttenlik a turur, suvla turgança.

Men üyüme kirgen erttenlikge da,
Sav duniyaga kelgen erttenlikge da,
Otuz cıl algınça, salam bereme,
Taza suvga da, cılı ötmekge da!..

1966

AYBAŞ ÖGÜZLE

Sabiyligimi aybaş ögüzleri,
Kaydasız siz? Bılay az nek bolduguz?
Cañı tuvgan aylaça müyüzleri,
Mañña körünmeyin, kayda kaldıgız?

Ahşam karañısın, tañnı carıgın
Ol ariv müyüzlerinde eltgenley,
Ak tavlanı, alanı taza karın
Müyüzlerine tınç atıp ketgenley, -

Barıvçu bizni tavlada ögüzle,
Sırtlarıgıznı caz künü cılıtıp,
Neda tavla salkını ura küzde,
Tüklü sırtlarıgıznı ay carıtıp,

Arbalanı tartıp bargan ögüzle,
Col uzagına karagan ögüzle,
Taşıvulda geben tarthan ögüzle,
Alısından toyup cathan ögüzle,

Endi sizni nek köreme bılay az?
Ne va siz tavdan avupmu ketdpgiz?
Ne va cerim kırdıksızmı kaldı caz?
Ne va ol alısınsızmı kaldı küz?

Ne va sizni cürüşügüz asırı
Akırınmı boldu bu terk zamanña?
Kayda tabayım sizni izlep, surap?
Endi nek körünmey kaldıgız mañña?

Kaydasız, sabiyligim süyüp kalgan,
Cañı tuvgan ay müyüzlü ögüzle?
Endi men siznn bla çıkmam colga.
Kaysı tavdan avayım, sizni izlep?

Kırdık entda siz otlagan künlede
Kibik çıga, ay da çıgadı alay,
Entda körüne suvlada, köllede,
Sizge kelivçüsünley keledi cay.

Suv içgende müyüzleri, közleri
Suvda körünüvçü aybaş ögüzle,
Burun teşiklerin da keññe kerip,
Alay suv içivçü aybaş ögüzle!

Ketdigizmi men körmez cerge çıgıp?
Körünmeyin kaldıgız endi mañña.
Caşav bara, kuvgunñaça aşıgıp.
Kerek bolmaymı kaldıgız zamanña?

O, akırın barıvçu ögüzlerim,
Saban sürgen, arba, agaç da tarthan!
Meni koyup kayrı ketdigiz keri?
Keziv keledi deydile har zatha!

Sabiyligimi aybaş ögüzleri,
Tüşümde köp köreme, tünümde - az.
Mañña eştilip turadı köp kere
Tav colda sizni aşıkdırgan avaz.

Müyüzlerin ay carıtıp barıvçu
Ögüzlerim - duniyada ırahatlık,
Colla canında mañña kızarıvçu
Çumla, sizge dep kögerivçü kırdık!

Aybaş ögüzlerim, nek bolduguz az?
Cok bolmagız, cok bolmaganıça ay!
Aybaş ögüzlesiz kalay kalır caz?
Aybaş ögüzlesiz kalay turur cay?

1967

Kaysın Kuliyev Şiirleri

kamatur.org

Karaçay Malkar Türkiye

Login

{loadmoduleid ? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:261 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?}