Off Canvas sidebar is empty

Edebiyat

Karaçay Malkar Edebiyatı ile ilgili Makaleler

BOTAŞ ULU HAMİT

Botaş ulu Hamit, Karaçayda tanılgan Mustafa Hacini tuvdugudu. Mart 9, 1921 cılda, Kart-Curt elde tuvgandı . Ol atasını tanıgınçı Komunistle atasın öltürgendile. Öksüz kalgan Hamitni anasını atası Caşelanı Aliy, añña öksüzlük körgüzmey östüredi. Ne kalsın, Alini da 1928 cılında Orus komunistle öltürgendile. Alay öksüz Hamit, Botaşlaga, kart atası Mustafa Hacini kolunda caşagandı, anı da 1930 cıl Bolşevikle kurman etgendile. Toguz cılında atasından, em da eki kart atasından da tam öksüzlüknü tatuvun algandı, caşav anı anti-komunist etedi. 2. Duniya kazavatha deri ol da bütün Komunist Imperialist Stalinizmni baskısında ösgendi. Curtha da duşman çaphanında da duşmañña karşı sermeşgendi. 1943 cıl fırsat tabıb Evropaga köçedi. Evropada aylana, 1960 cıl Amerikaga cerleşgendi. 2002 cıl Amerikada ölgendi.

Karaçayga Salam

Karaçay sañña
Salam aytama
Amerikedan
Uzaktan

Ol sañña tansık
Cara cürekten
Ol açı ürken
Kiyikten!

Saña uşatıb
Cerleni tarıb,
Seni tabalmay
Agargant.

Duniyada cannet,
Sen bolur edin
Kalgan cerleden
Başhasa

Endegi halkım,
Kökte mölekle
Cañız alaga
Uşaysa

Duniyada kulse,
Andan öksüzme
Siz insanladan
Başhasız

Bütün Duniyanı
Bazmaña salsam
Kuru kesigiz!
Basasız!

Adeb, namusuñ,
İnsaña sıyıñ
Duniyaga ülgü
Çaçasa

İgi bil anı
Katı tut curtnu
Sen cannet cerde
Caşaysa!

Botaş

Botaş uvga aylana kelib
Seyirlik cerle körüb
Belgi etib soslan taşnı
Tögeregine urluk salıb

Ketgendi Elcurtha kaytıb
Kaçda kelse va aylanyb
Kuvançlı bolgandı ol
Cerni bitimliligin körüb

Teyrige dua etgendi
Teñi Karçanı atın atyb
Bu cañı cerni kuçaklab
Halkın Karaçayga köçürgend
Mileti da erkin solugand!

Seni Körmegen Künümde

Seni körmegem künümde
Karañı bolad elimde
Ala közlerin külmese
Ol bulbul tavuş kelmese

Seni közlerin külmese
Bahçada külle bitmezed
Carık künda tiymeyin
Karañı basıb ketered!

Ay tolub tiygen keçele,
Cannet tavuşla kelelle
Cürekle birge kuvana,
Kel, burulayık biz-birge!

Ol sıylı ana bolmasa
Bılay culduz da tuvmazed
Menda kelmezem bu curtha
Körmezeñ meni Duniyada!

Caşavdan tatuv alayık,
Süygenle birge bolayık,
Dünyanı keñden avlayık,
Caşlıkda caşab kalayık!

Karaçay-Anama!

Açı caşavdan,
Cüregi cara,
Men ürken kiyik,
Oy, Anam-ana!

Tüzlüknü izley,
Kıtala ötgen
Öksüz balañma
Oy, Anam-ana!

Ol açı cara,
Terenñe kirib
Bitelmey barad
Oy, Anam-ana!

Süymeklik senñe
Mugur cürekni
İçin kemired
Oy, Anam-ana!

Kısmeti kara,
Bagasız canla,
Köb açı kördük
Oy, Anam-ana!

Ters ötürükge
Bolduk kurmanla
Hucu ömürge,
Oy, Anam-ana!

Tizgilerimi,
Cılamuk cuva,
Cırla cazama,
Oy, Anam-ana!

Cara cüregim,
İçinden cana,
Açı buşuvlud
Oy, Anam-ana!

Açı ezilib,
Uzak çaçılgan
Mugur canımsa
Oy, Anam-ana!

Endi Curtuña,
Sen kaythansa,
Kuvançlı caşa
Oy, Anam-ana

Senñe uzaktan,
Kıçırgan balañ
Tavuş baramıd?
Oy, Anam-ana!

Sen barlıgın,
Halkım tınçlıgın
Oldu kuvançım
Oy, Anam-ana!

Amerikadan,
Tansık cürekden,
Sonsuz salamla
Oy, Anam-ana

Karaçay-Anam,
Curtum-canıñda
Caşaydı canım
Oy, Anam-ana!

Haram Tala

Tınılagan teñle
Ejüv da etsinle
Meni açı körgen cırıma,
Curtundan uzakta,
Çaçılgan öksüzle
Kesi küyübüznü cırlayma.

Üç cıllık colubuz
Avustriada bilgendi
Bizge cañı palah
Curtdan uzakta cetgendi

Cañıdan da tatık,
Bitgen kazavatnı tatuvun
Biz entda sınadık,
Ol hayırsıznı açısın!

Uruş a bitgendi da
Kuvanç etelle Duniyada
Bizni Drau suvunu boynunda

İngiliz askerle
Bizni algandıla kurşovga
Kazavat bitgendi
Cesir boluguz dedile

Süymegenleni biz a
Bermeybiz kerige
Siz süymegenni,biz da
Süymeybiz, dedile

Biz inanabız,
Ol İngilizni sözüne
Lagirle kurdula
Ol Drau atlı özenñe

Cañı tamadaga
Kılıçgeriyni keltirdik
Kart generalga
Caşavubuznu inandık!

Ol kesin aldathand
İngiliz hıyla tülküge
Bizge palah etgend
Ol kalgan edi kerige

İngiliz kommindant
Bizni Haparber bla çakırat,
Ol bizge karayd da
Ötürük közlerin ışartad

Ma bılay aytıb kıçırad
Tamadalarıgız kelsinle
Sir Aleksandr çakırad
Hazır arbalaga minsinle!

Ol Şpital şaharda,
Sizge konferans berlikti
Marşal alayda va
Sizni konakça körlüktü!

Ala alay kettile
Hazır arbalaga kalanıb
Tüşmanña kelmezlik,
Açı hapar cetdi aylanıb

Sarın

Karaçay, Karaçay
Kalagand carık ay
Avruydu caralarıñ içinden
Suvuk süñü cargan öşünden!
Karaçay, Karaçay
Avuruydu caraların terenden,
Hucu okla teşgen cürekten!
Karaçay, Karaçay
Kün tıyad cılıtmay,
Aviuydu caralarıñ içinden
Genasıda urgan kününden!

kamatur.org

Karaçay Malkar Türkiye

Login

{loadmoduleid ? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:261 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?}