Off Canvas sidebar is empty

Çerkes ve Karaçay-Malkar Dil ve Edebiyatları Arasındaki Etkileşimler

  • Dil: Türkçe
  • Yıl: 2020
  • Tez Türü: Yüksek Lisans
  • Yazar: Ahmet Mavi
  • Konu: Dilbilim
  • Sayfa: 94

Makale Dizini

Çerkesçe ve Karaçay-Malkarca komşu iki halkın dilleridir. Her iki dil üzerinde birçok araştırma yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir. Ancak iki dilin ve edebiyatın birbirleri ile olan ilişkileri ile ilgili yapılan araştırmalar oldukça kısıtlıdır. Bu araştırmada atasözleri, deyimler, sözcük hazineleri ve sözlü edebiyat ürünleri gibi farklı alanlardan örneklerle iki dil arasındaki dil ve edebiyat etkileşimlerini inceledik. Bu çalışma için her iki dilin de sözlükleri, atasözü ve deyimleri, sözlü edebiyat antolojileri, birçok sesli ve görsel kaynak taranmıştır. Bunun yanı sıra Kafkasya ve Anadolu'da birçok Çerkes ve Karaçay köyüne araştırma gezileri düzenlenerek dil ve edebiyat etkileşimlerinin günümüzdeki durumu incelenmiştir. Bu araştırma gezileri ile Çerkes ve Karaçay-Malkarlılar arasındaki etkileşime zemin hazırlayan coğrafi ve sosyal gerçeklikler ile ilgili veriler toplanmıştır. İki halkın dil ve edebiyatları arasındaki etkileşimleri incelerken ulaştığımız sonuçlar ve araştırma gezimizde gözlemlediğimiz coğrafi ve sosyal gerçeklikler bir arada incelendiğinde Çerkes ve Karaçay-Malkar ulusal ve sosyal kimliklerinin son iki yüzyılda geçirdikleri değişimi açıklayacak çeşitli yeni bağlamlar da ortaya çıkmaktadır.

Circassian and Karachay-Malkar are the languages of two neighboring nations. Numerous researches have been made about both of the two languages and they are still being done. However the number of the researches on the contacts between the languages and literatures are quite limited. In this study, we examine the language and literature interactions between the two languages with examples from different fields such as proverbs, idioms, vocabulary and oral literature. For this study, dictionaries, proverbs and idioms of both languages, anthologies of oral literature, and audio and visual sources have been scanned. In addition, research trips have been organized to many Circassian and Karachay-Malkar villages in the Caucasus and in Anatolia in order to observe the current state of language and literature interactions. These research trips have enabled us to collect the information about the geographical and social realities which paved way to the interactions. Besides our research on the language and literature interactions, the geographical and social realities we noted during our trips enable us to put forward some new contexts in which we can reread the change the national and social identities have undergone.

kamatur.org

Karaçay Malkar Türkiye

Login

{loadmoduleid ? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:261 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?}