TPL_OFFCANVAS_EMPTY_ERROR

Kültürel Kimliklerin İfade Alanı Olarak Facebook'un Rolü: Eskişehir'de Yaşayan Karaçaylar Üzerine Bir İnceleme

  • Dil: Türkçe
  • Yıl: 2015
  • Tez Türü: Yüksek Lisans
  • Yazar: Hakan Ayaz
  • Konu: Sosyoloji
  • Sayfa: 140

Makale Dizini

Bu araştırmanın konusu, kültürel kimliklerin ifade alanı olarak Facebook'un rolü ve Eskişehir'de yaşayan Karaçaylar'ın Facebook sayfalarını kendi kimliklerini oluşturma bağlamında nasıl kullandığıdır. Dolayısıyla bu kullanım pratiklerini ölçmek adına belirlenen örneklem ekseninde 100 kişiye anket uygulanmıştır. Uygulanan anket sonucunda; Facebook'un kişilere hem bireysel anlamda hem de kültürel anlamda kimliklerini oluşturup ifade edebilecekleri bir mecra yarattığı ortaya çıkmıştır; ayrıca ankete katılanların çoğu, Facebook'ta üye oldukları gruplardaki kişilerle gerçek hayatta da yüz yüze iletişime geçerek sosyal paylaşım sitelerinin bir bakıma sosyalleşme yönünü de ortaya koymuşlardır. Bu sonuç, yeni iletişim teknolojilerinin kişinin bireyselleşme üzerindeki etkisi ve toplumsallaşma bağlamında nasıl bir etki oluşturduğu çalışmaları için bir öngörü niteliği taşıyacağı varsayılmaktadır. Yeni iletişim teknolojileri bağlamında sosyal paylaşım sitelerinin giderek yaygınlaşması ve bu sitelerin kullanıcı sayılarının günden güne çoğalması, bu alanla ilgili çalışmaların da yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte bu çalışma, Eskişehir'deki Karaçaylarla ve önemli sosyal paylaşım sitelerinden biri olan Facebook ile sınırlıdır.

The topic of this dissertation is the role of Facebook as an expression area of cultural identity and how Karachays living in Eskisehir use Facebook pages while forming their identities. In order to obtain data about these practices, a total of 100 people in the population were administered a questionnaire. The results revealed that Facebook creates an environment for people to form and express their identities both at individual level and in terms of culture. In addition, most of the participants had face to face relationship in real life with other members of the groups, which proves the socialization function of social networking sites. This result is assumed to be a prediction for further studies on the effects of new communication technologies on individualization and socialization. Due to the proliferation of social sharing websites and the increase of the users, it is suggested to conduct studies focusing on this issue. The current study is limited to Karachays living in Eskisehir and Facebook, an important social networking sites.

kamatur.org

Karaçay Malkar Türkiye

Login

{loadmoduleid ? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:261 ? ? ? ? ? ? ? ? ?}