TPL_OFFCANVAS_EMPTY_ERROR

"Nart Jırla Bla Tauruhla" Adlı Derleme Kitabındaki Dilin Eski Kıpçakçı İle İlişkisi Üzerine Bir İnceleme

  • Dil: Türkçe
  • Yıl: 2005
  • Tez Türü: Doktora
  • Yazar: Emine Topal
  • Konu: Edebiyat
  • Sayfa: 419

Makale Dizini

Bu çalışmanın amacı, Eski Kıpçak Türkçesi ile Bugünkü Kıpçak Türkçesi şivelerindenbiri olan Karaçay-Malkar Türkçesi arasında karşılaştırmalı inceleme yapmaktır. Bu çalışmada,iki dil arasındaki ilişki incelenmiş; benzerlikler ve farklılıklar belirlenmiştir.Üzerinde dil incelemesi yapılan ?Nart Jırla Bla Tauruhla? adlı eser, derleme birkitaptır. çerisinde şiir ve hikayeler bulunan bu eserin transkripsiyonlu okunuşuverilmiştir.Kitabın içinde yer alan Nart hikayeleri, Karaçay-Malkar Türkleri arasında yaygınve meşhurdur. Bu nedenle eserdeki dil sade ve anlaşılırdır.Karşılaştırmalı inceleme sonucunda Eski Kıpçak Türkçesi ile Karaçay-Malkar Türkçesiarasında büyük ölçüde benzerlikler olduğu görülmüştür. Benzerlik ve farklılıklar ana başlıklarhalinde inceleme bölümünün sonunda bulunan sonuç bölümünde gösterilmiştir. Bu sonuçlaradayanarak, Karaçay-Malkar Türkçesinin dil özellikleriyle tipik bir Kıpçak şivesi olduğugörülmüştür. Tez, bu sahada çalışma yapacaklar için sözlük bölümünü de içermektedir.

The aim of this study is to make a research on Karachay - Balkar Turkish which is the accent of old Kıpcakhs Turkish and today Kıpcakhs Turkish in acomparative way. In this study, the relation between the two languages is examined; similarities and diffirences are defined. The work named ?Nart Jırla Bla Tauruhla? On which the language study isdone is a compilation book. The pronunciation with transcription of this work in whichpoems and stories are included is given. The stories of Nart in the book are commonand famous between Karachay - Balkar Turkish people. Therefore, the language inthe work is plain and understandable.In the result of the comparative research of old Kıpcakhs Turkish and Karachay- Balkar Turkish, It is seen that there are similarities in a big extent. Similarities and diffirences are shown as main titles at the end of the research part, inthe result part. In the lights of these results, It is found out that Karachay - Balkar Turkish is atypical Kıpcakhs accent with its language characteristics. The thesis includes a dictionary part for the ones who will study about this subject.

kamatur.org

Karaçay Malkar Türkiye

Login

{loadmoduleid ? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:261 ? ? ? ? ? ? ? ? ?}