Off Canvas sidebar is empty

KARAÇAY-MALKAR TOPLUMUNDA SOSYAL YAPI VE DEĞİŞME

  • Dil: Türkçe
  • Yıl: 1991
  • Tez Türü: Yüksek Lisans
  • Yazar: Ufuk Tavkul
  • Konu: Sosyoloji
  • Sayfa: 260

Makale Dizini

Karaçay-Malkarlılar Kuzey Kafkasya'da yaşayan Türk kökenli küçük bir halktır. Etnik yapılarını oluşturan kavimler arasında Hun-Bulgar Türkleri, Hazarlar, Alanlar ve Kıpçaklar bulunmaktadır. Karaçay-Malkarlılar XIX. yüzyıl başlarına kadar Kabardey prenslerinin baskısı altında idiler. 1828 yılında Rusya'nın hakimiyeti altına girdiler. Karaçay-Malkar'da toplumsal tabakalaşmanın etkisiyle halk prensler (biy), asiller (özden), köleler (kul) gibi sosyal tabakalara bölünmüşlerdi. Hukukları geleneksel hukuka ve törelere dayanıyordu. Aile yapıları ise "geniş aile" tipindeydi. Bu aile tipi Sovyet döneminde çekirdek aile tipine dönüştü. Aynı dönemde evlilik gelenek ve biçimlerinde de birçok değişmeler meydana geldi. Karaçay-Malkarlıların ekonomik yapıları hayvancılığa, ziraate ve el sanatlarına dayanmaktadır. Günümüzde Sovyetlerde meydana gelen değişmelerin etkisiyle halk geleneklerine daha sıkı bağlanmaya başlamış ve ekonomik alanda da özel teşebbüslere atılarak refah seviyelerini ve dolayısıyla sosyal, kültürel yapılarımda geliştirmeye başlamışlardır. Tezimizde Karaçay-Malkar halkının XIX. yüzyıldan itibaren sosyal yapısında meydana gelen değişmeler incelenmektedir.

Karachay-Malkar is a small Turkish tribe who live in North Caucasus. Their ancestors are Hunno-Bulgars, Hazars, Alans and Kipchaks. Until the beginning of XlXth century Karachay- Malkars were subdued by Kabardian princes. In 1828 Russia ruled over the Karachay-Malkar. In Karachay-Malkar, by the influence of social stratification the people were divided into some classes such as princes (biy), nobles (özden) and slaves (kul). Their law system was built on customary law and traditions. Their family structure was "extended family". In Soviet period it has changed and has became to "nuclear family" type. In the same period their marriage customs changed also. The traditional economy of Karachay-Malkar is based on cattle breeding, agriculture and handicrafts. Nowadays, by the influence of the changes in Soviet Union, Karachay-Malkar people have begun to claim ownership of their old customs more strongly and they have begun to develop their social and cultural structure by personal initiative in econcmy. In our thisis, we have studied the changes of the social structure of Karachay-Malkar people since XIX th century.


kamatur.org

Karaçay Malkar Türkiye

Login

{loadmoduleid ? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:261 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?}