Off Canvas sidebar is empty

Haberler

ESKİŞEHİR KUZEY KAFKAS KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ GENÇLİK KOMİSYONUNUN ÇAĞRISI

Bir halkın geçmişiyle, kökleriyle, tarihiyle olan bağını koparmak; yaşanmış hadiseleri bilerek veya bilmeyerek yanlış yorumlamak ya da çarpıtmak; o halkın başına gelebilecek en büyük felaketlerden biridir. Resmi tarih adı altında, belgelere veya evraklara dayanarak; yaşanan olaylara kendi tarafından bakmak, yorum getirmek, gerçeği çarpıtarak uluslararası arenada kendini aklamak, belirli grupların, kurumların veya devletlerin egemenliklerini meşrulaştırmak için günümüzde uyguladığı yöntemlerden biridir.

ESKİŞEHİR KUZEY KAFKAS KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ GENÇLİK KOMİSYONUNUN ÇAĞRISI

Bir halkın geçmişiyle, kökleriyle, tarihiyle olan bağını koparmak; yaşanmış hadiseleri bilerek veya bilmeyerek yanlış yorumlamak ya da çarpıtmak; o halkın başına gelebilecek en büyük felaketlerden biridir. Resmi tarih adı altında, belgelere veya evraklara dayanarak; yaşanan olaylara kendi tarafından bakmak, yorum getirmek, gerçeği çarpıtarak uluslararası arenada kendini aklamak, belirli grupların, kurumların veya devletlerin egemenliklerini meşrulaştırmak için günümüzde uyguladığı yöntemlerden biridir.

Bu paralelde "Kafkasya'nın Rusya'ya Gönüllü Katılışının 450. yılı" ve Soçi' de (Saşe) gerçekleştirilmek istenen "Olimpiyatlar" a baktığımızda Rusya Federasyonu'nun bu tanımlamaya girdiğini; tarihi, yaşanan olayları farklı şekillerde göstermeye çalışarak ve yorumlayarak dünya kamuoyundaki imajını yeniden şekillendirmek istediğini ve sebep olduğu tarihi felaketle yüzleşmekten kaçındığını görebiliriz.

Diplomatik bir ilk olarak gerçekleşen "ilk temas"ın tarihini "Gönüllü Katılım" olarak yorumlamanın başka bir açıklaması olamayacağına göre, Rusya yaklaşık 450 yıldır Kafkasya'da izlediği haksız, acımasız ve hiçbir insanlık değerinden pay almamış politikasını sanki kendisinin bir iç meselesi gibi ve bölge insanlarını da kendi halkıymış gibi göstermek istemektedir. Kafkas özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin kaybedilmesiyle sürgüne gönderilen ve Diaspora'da yaşayan bizler bu iddianın asılsızlığının en büyük kanıtı olarak burada durmaktayız.

Bu iddianın gerçekliğini tartışmak ve ima etmek bile 150 yılı aşkın süren onurlu direnişi ve bu süreçte Kafkasya’nın bağımsızlığı için canını vermiş atalarımızı, insanlık dışı şartlarda vatanlarından sürülen ve sürgün sırasında hayatını kaybeden binlerce insanımızı yok saymak, tarihimizin en acı günlerini bize yaşatan Çarlık Rusya’sını aklamak anlamına gelmektedir. Bilinmelidir ki; tarihi değiştirmeye milyonlarca Ruble yeterli gelmeyecek; gerçekleri bilen ve yazan tarihçiler, devlet politikalarına rağmen, yaşananları tüm gerçekliğiyle yeni nesillere aktarmaya devam edeceklerdir.

Kafkasyalıların olmadığı bir Kafkasya arzusunu gerçekleştirmek uğruna yüzyıllarca kana ve vahşete buladıkları; halen de bulamaya devam ettikleri Kafkasya’da, “Olimpiyat”ın çağrıştırdığı spor, barış ve kardeşlik ruhuna aykırı hale getirdikleri, bizler için tarihi önemi yadsınamayacak Ubıh vatanında (Kabaada) "Olimpiyat Oyunları"nı düzenleyerek bu bölgenin tarihi ve ekolojik dokusuna zarar vereceklerdir. Tarihi bir Ubıh şehri olan ve 1864 yılında neredeyse hiçbir Ubıh'ın kalmadığı, hemen hemen hepsinin katledildiği ya da Osmanlıya sürgüne gönderildiği bir şehirde, Soçi 'de (Saşe) düzenlenecek olan, savaşların ve çatışmaların durmasını, kardeşliği ve barışı simgeleyen Olimpiyat oyunlarının adının anlamıyla; Rusların bu organizasyonu gerçekleştirmeyi düşündükleri bölgede yaşanan tarihi felaketler tam bir zıtlık içerisindedir. Aynı zamanda olimpiyat oyunlarının barışı ve kardeşliği ön plana çıkarmasıyla, bugün Rusya Federasyonu'nun Kafkasya'da izlediği baskıcı, merkeziyetçi ve tahammülsüz yönetim de tam anlamıyla çelişmektedir.

Küçük birer ayrıntı gibi gözüken bu girişimlerin gerçekleşmesi halinde; Rusya hiç yoksa bugünden itibaren yetişecek olan nesillerin zihnini bulandırmayı başarabilecek ve gerçekleşen olayların, tarihin yanlış yorumlanmasına ve kendi istediği doğrultuda bir anlamda yeniden şekillenmesine neden olacaktır.

Rusya'nın tarihi gerçekleri saptırmaya yönelik bu girişimlerine karşı başlatılan kampanyalara tüm Kafkasyalıların yürekten katılmaları ve ellerinden geleni yapmaları gerektiğine inanıyoruz.

Kampanya ile ilgili detaylı bilgi için: http://www.olympicgenocide.org/tr/index.html

İmza kampanyasına katılmak için: http://www.olympicgenocide.org/phpPETITION/index.php

Saygı ve selamlarımızla

kamatur.org

Karaçay Malkar Türkiye

Login

{loadmoduleid ? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:261 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?}