22Ekim2017

KARAÇAY VE BALKARLAR

Dil, örf, adet, din, ictimai teşkilat, folklor, edebiyat ve tarih itibari ile bir küll teşkil ettikleri halde, takriben XV. asırdan sonra, Karaçay ve Balkar ( b > m değişmesi ile Malkar ) veyahut Tavlı (dağlı) adları altında, ayrı ayrı iki camia olarak, 1944 yılına kadar, şimali Kafkasya’da yaşamış eski bir Türk kabilesidir. 1944’te, Ruslar tarafından, toptan Sibirya’ya tehcir edilen Karaçay ve Balkarların (bk. mad. KALMUKLAR, bibliyografya) sürgündeki mahal ve mukadderatları henüz kati olarak belli değildir. Dağıstan, Çeçenistan, İnguşistan, Osetistan ve Çerkezistan’ı da içine alan “şimali Kafkasya birliğinde”, Kumuk, Nogay, Türkmen ve Kazak bakiyeleri ile beraber, Türk unsurunun mühim bir kolunu teşkil eden Karaçay ve Balkarlar 200.000’e yakın bir nüfusa malik bulunuyorlardı.

KARAÇAY VE BALKARLAR

Mirza Bala

Dil, örf, adet, din, ictimai teşkilat, folklor, edebiyat ve tarih itibari ile bir küll teşkil ettikleri halde, takriben XV. asırdan sonra, Karaçay ve Balkar ( b > m değişmesi ile Malkar ) veyahut Tavlı (dağlı) adları altında, ayrı ayrı iki camia olarak, 1944 yılına kadar, şimali Kafkasya’da yaşamış eski bir Türk kabilesidir. 1944’te, Ruslar tarafından, toptan Sibirya’ya tehcir edilen Karaçay ve Balkarların (bk. mad. KALMUKLAR, bibliyografya) sürgündeki mahal ve mukadderatları henüz kati olarak belli değildir. Dağıstan, Çeçenistan, İnguşistan, Osetistan ve Çerkezistan’ı da içine alan “şimali Kafkasya birliğinde”, Kumuk, Nogay, Türkmen ve Kazak bakiyeleri ile beraber, Türk unsurunun mühim bir kolunu teşkil eden Karaçay ve Balkarlar 200.000’e yakın bir nüfusa malik bulunuyorlardı.


[ YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ]