22Ekim2017

EŞİGİBİZ CABILA TEBREGENDİ

Men Ata curt Kafkaz’dan kelgen Karaçaylıla bla birinçi kere 1990 cılında tübeşgen edim.  Mamçuları tukumundan 80 cıllarında eki tişiruv bla alanı birini caşı üç evlen bolup,   meni atamı egeçini  üyüne konak bolup kelgen edile. Ol kelgenle anı erini egeçleriyedile. Anı atı Muhammat, Rus-Alman uruşnu artı bla Kafkaz’dan Avrupa’ga, alaydan da Türkiye’ge artda kelip cerleşgen talay mülteciden biri edi. Ol Russia’da doktorluk okup boşap alaydan Avrupa’da da bir eki cılnı master etgenden sora Türkiye’ge kelip cerleşgeninde entda bir- eki cıl doktorluk okugan bek bilimli sıylı bir adam edi. 20 cıldan artık boldu ol ölgelli, ceri candet bolsun.

Anı Kafkaz’da kalgan eki egeçi 60 cıl sora karnaşlarını köre kelgen kün menda katlarında edim. Ol künnü üsünden 25 cıl ozgandı da alanı birbirlerine çırmalgan künleri ma bugünde esimden çıkmagandı. Birbirlerine kıçırık etip çırmalıp cılaganlarında, men da cılamuklarımı tıyalmay sallarım cızıldagan edi. Birbirlerinden üzülgenlerinde alkın 20 -25 cıllarında caş adamla bolgan bu eki egeç bla  karnaş, 60 cıl sora birbirlerine tübegenlerinde caşagan ömürlerini de ahır artına cetgen edile. Ne amal.

Zaman tohtamazdan baradı, ömürle tausuladı. Düniyanı üsünde türlü türlü kaygıla, entda uruşla tohtamay, adamnı esine kelmezlik bolmazlık işle başına kele baradı. Bıllay zatla bola turgallıkga  meni düniya üsünde bir igilik bolup, kuru bir zatçıkga ol da; Russianı eşiklerini Düniyaga keng açganına bek ullu kuuançım bar edi.

100 cıldan artık ata curtnu tışında bolup kesi milletine termilgen diasporadagı Karaçay halk, artalasında birbirini tapgan edi. Ata curtga baralgan barıp, baralmagan da internette birbirini izlep tabıb, cangıdan bir bolup tebregen edik. Kelin ala kız bere, ortabızda bayramla-festivalle kuray, eki-üç ayrı cerden gitce akgan ırhıçıklaça bara-kelip biririne koşulup bir ullu şavdandan birça tögüle tebregen edik.
 
Alay bolganlıkga mamırlık köpge barmadı. Men eki kün alga; ‘’Türkiye Rus uçaknı urdu’’ dep eşitgenimde, tögeregimdegi Amerikalıla;’’ 3. düniya harbı başladı ‘’dep kaygı etgen sagatta, meni cüregim örge költürülüp, em alga kesibizge, kesi taulu halkıma teren sagış ettim. Burungu tarihte köp eşikleri cabılgan Karaçay halknı ol sözü haman esime kelip;
"Oy, Allah entda bir eşigibiz cabıladı köreme" dedim.
 
 
Bir igi hapar eşitirmemi eke dey, andan mundan hapar okuy, tınglay tangnı attırdım. 2-3 sagat ozmagan edi e-postama Kafkazdan bir ençi mesaj kelip ilgendim. Mesajnı okuganımda ol cazılgan eki sözge inanalmay, uçak urulgan hapardan ming kat daha köp kıynalıp, oysuradım. Ol seyir mesajda ua kuru eki söz caza edi;
 
"Uçagıbıznı kırdıgız"

Munu manga cazgan adam Kafkazda caşap manga bek baga bergen, kaçanda salamını kurutmagan meni üçün sıylı bir insan edi. Tanımagan birindan kelse bıllay bir kıynallık tül esemda, alay asuulu bir karaçaynı SİZNİ- BİZNİ dep cazganı bek avuruma ketip, tamam kıynalgandan cazar söz tapmay, menda bılay cazıp iydim.

Siz! +Biz! = ???!!!  ........ Munu maganası ol edi; "Sen kimse sora men kimme? "

Ol künnü keçesi  aşaganımdan mı neda tamam kıynalganımdan mı, nek boldum bilmeyme ayak barmagımdan çaçımı tübüne deriçin kızılga boyanıp keçeni cartısında çıdayalmay cathanaga(hastane/hospital) bardım. Darmanlanı da içip üyge kayganımda sagat erten 4’ge kelgen edi. Tang alası cukuga ketip turgallay entda andan bir mesaj keldi. Közümü açalmay turgallayıma kesimi tirep, cuvap cazdım.
 
"Canım birde bek kıynaldı. Kesingi orus etip, meni da türtlü etip, sen kalay alay cazaldın? "dedim, kesimi tıyalmay. Olda meni alay sagışıma seyir bolup;
 
"Çıntı hapar bere turayedim, kalay alay ters tüşünelding. Seni bilmey kıynagan esem a meni keç, egeçim" degeninde, sora teren soluv alıp, alay ters tüşüngenimden de ıylıgıp sora tınç boldum.
 
Meni bılay eki çam sözge tözelmegenimi sebebi, endige deri  Karaçaynı başına kelgen kıyıllıkladan kallay bir carsıganından, bolur edi. Bir colda daha Karaçaynı curtsuzluguna, sau Düniyadagı bütöv karaçaylılanı bir bayraknı tübünde bolmaganına, anı munu uruş-kırışını tübünde ne arı, ne beri bolalmaganına kıynaldım.
Meni Türkiye’de caşagan Karaçaylıladan da, Russia’da caşagan taulu halkımdan tilegim oldu;  Eki kral ne eteyesele de etsinle, biz alanı ortasında ol-bu demey birbiribizge da, kesibizge da sak bolurga kerekbiz.
 
Biz 100 cıl sora birbirini tapgan bir halkbız, birbiribizge kol bereyik, entda bizni birbiribizden üzmesinle.
Sözümü art közüvünde; Allah eki kralnı başındagılaga akıl bla sabırlık bersin dep tileyme.  Müslüman krallada bek aman artıklıkla bola, uruşla baradı. Endi kim, kimni bla uruşadı kim kimden ne izleydi birbirine katışıp kalgandı. Ortada bolgan günasız halkla sabiylege boladı. Allah alaga açısın. Düniyada bola turgan bu artıklıkla cüregibizni arıtıp boşadı.
 
Ullu Allah Taululanı da, Düniyada bizden kalgan ol barı günahsız halklanı da koruvlasın dep tileyme. Amin.

Koçharlanı Leman
11-27-2015 /usa